– Smart Energi gir konkurransedyktige priser og god service

Med sitt bakeri og seks utsalg bruker Butterfly Bakeri og Konditori i Sarpsborg betydelige mengder strøm for at kunder i hele Østfold skal få ferske bakervarer hver dag.

– Butterfly i Sarpsborg har valgt strømavtale med Smart Energi på grunn av servicenivået, forteller tre av medlemmene i eierfamilien. Fra venstre Heidi, Lise og Frank Jørvum og helt til høyre Lars Erik Hofgaard i Smart Energi.
– Butterfly i Sarpsborg har valgt strømavtale med Smart Energi på grunn av servicenivået, forteller tre av medlemmene i eierfamilien. Fra venstre Heidi, Lise og Frank Jørvum og helt til høyre Lars Erik Hofgaard i Smart Energi.

Med sitt bakeri og seks utsalg bruker Butterfly Bakeri og Konditori i Sarpsborg betydelige mengder strøm for at kunder i hele Østfold skal få ferske bakervarer hver dag.

Strømprisen er viktig, men var ikke avgjørende da de valgte Smart Energi som leverandør.

– For oss var det servicenivået og rådgiving som ble avgjørende. Lars Erik Hofgaard er vår kundekontakt, og med nesten 20 års bransjeerfaring, kan han svare på det meste rundt strøm, nettleie og relaterte avgifter til Staten, sier Frank Jørvum, som er baker og en av eierne i familiebedriften med 38 ansatte.

Produksjonsenheten på Grålum har fem store, elektriske bakerovner. Strøm og nettleie er én av de største enkeltpostene på kostnadsbudsjettet for bakeriet med utsalgssteder i Fredrikstad, Halden og flere steder i Sarpsborg.

Service er viktig

Strømfakturaene – som også inneholder nettleie fra den lokale netteieren – kan ofte være vanskelige å forstå. Det er forskjellige nettleietariffer som også endrer seg over året. Det utløser spørsmål fra tid til annen. Dessuten er det viktig å ha kontroll på at forbruksavgiften til Staten betales riktig.

– Vi strekker oss nok lengre enn konkurrentene når det gjelder å hjelpe kunden med slikt, sier Lars Erik Hofgaard i Smart Energi AS.

Eneste lokalisert i Østfold

Smart Energi er eid av Fredrikstad Energi, og har en liten og effektiv organisasjon.

– Lave kostnader i forhold til de store landsdekkende konkurrentene faller kundene til gode i form av konkurransedyktige avtaler. Hovedtyngden av våre kunder holder til i Østfold og Follo hvor vi nå er den eneste nå er den eneste strømleverandøren som er fysisk til stede.

Ærlige avtaler

Det finnes et mylder av forskjellige leverandører og avtaletyper når det gjelder strøm.

– Mange opererer med lange bindingstider, og det er fort gjort å bli bondefanget. Smart Energi har ikke bindingstid på sine avtaler med unntak av fastpris, som naturlig nok svært få velger. Spotprisavtaler er vårt hovedprodukt, men vi har også avtaler med maksimalprisgarantier. Slike garantier er på en måte en «forsikring», og har da naturlig nok en kostnad. Vi er konkurransedyktige og åpne, og inngår ærlige strømavtaler med våre kunder. På vår informative «Min Side» kan kundene dessuten se sin egen strømavtale med historiske fakturaer og eget strømforbruk helt ned på timenivå.

Solceller og ladestasjoner

Flere hundre husstander og bedrifter har kjøpt solcelleanlegg fra Smart Energi de siste årene, og etterspørselen her er økende. I tillegg er det nylig inngått en samarbeidsavtale med leverandøren Zaptec på elbil-ladere. For privatpersoner kan et slikt anlegg nedbetales over tre eller fem år via strømregningen. For borettslag og bedrifter tilbys det et betalingssystem som fordeler kostnadene for lading.


Smart Energi AS

  Stabburveien 18, Fredrikstad

  987 02 361

  www.smartenergi.com

{/show}