Sparebank 1 Østfold Akershus valgte å bli Klimapartner

Sparebank 1 Østfold Akershus gikk med i Klimapartnere Viken fordi de trenger assistanse og et godt nettverk for å nå sine mål om bærekraft og grønn utvikling.

Fagansvarlig Lene Zimmermann Gjermundsen i Sparebank 1 Østfold Akershus har hatt stort utbytte av partnerskapet i Klimapartnere Viken, der Stine Torjusen Nygaard er leder.
- Sparebank 1 Østfold Akershus gikk med i Klimapartnere Viken fordi vi trenger assistanse og et godt nettverk for å nå våre mål om bærekraft og grønn utvikling. Det sier fagansvarlig for bærekraft i banken Lene Zimmermann Gjermundsen.

Sparebank 1 Østfold Akershus etablerte et bærekraftforum bestående av nøkkelpersoner i banken som diskuterte grønn utvikling og bærekraft en god stund før beslutningen om å opprette en egen stilling som fagansvarlig ble tatt i 2021.

Lene Zimmermann Gjermundsen startet i stillingen i 2022, men mener at banken allerede har oppnådd mye, både internt og i bedriftsmarkedet. Nå har hun ambisjoner om både å lede en sertifiseringsprosess, som skal utvikle banken til Miljøfyrtårn, men også påvirke næringslivet til å ta grønnere og mer bærekraftige beslutninger.

- Vi har et stykke å gå internt før vi kan kalle oss en grønn virksomhet, men vi har gjort mye og

er på god vei. Det er viktig at vi forankrer egne bærekraftsprinsipper internt når vi tross alt skal ut i markedet og møte våre kunder med krav om det samme. Jeg har fokus på både intern og ekstern påvirkning og rådgivning, sier Zimmermann Gjermundsen.

En vennlig pådriver

Bankens bærekraftsarbeid er forankret i såkalt ESG (Environmental, Social and Governance), som enklest kan kalles miljøhensyn, sosiale og forretningsetiske forhold på norsk. ESG gir banken en oversikt over hvor gode bedriftene er på å ivareta disse forholdene og gjør at de kan rangere dem i forhold til risiko.

- Vi ser bredt på begrepet bærekraft og forsøker å være gode rådgivere overfor våre kunder for at de skal kunne øke lønnsomheten og redusere egen risiko. Når vi stiller krav er ikke det for å gjøre hverdagen vanskelig, men fordi vi ønsker at alle våre kunder skal overleve og ha fremgang. Vi skal være en vennlig pådriver i arbeidet mot et mer bærekraftig lokalsamfunn, sier Zimmermann Gjermundsen.

Sparebank 1 Østfold Akershus har foreløpig ikke innført krav om miljøregnskap fra sine kunder, men det kan komme i fremtiden.

Vil redusere risiko

Banken har heller ikke tatt noen beslutning om å kreve energimerking av nye næringsbygg før de engasjere seg, men det er trolig ikke langt unna. I dag er det riktignok krav gjennom Energiloven om energimerking i alle næringsbygg som enten skal selges eller leies ut og i alle øvrige næringsbygg over 1.000 kvadratmeter, men dette blir ikke tilstrekkelig håndhevet, noe som øker risikoen for alle involverte. Banken er opptatt av å minimere risiko og vil derfor trolig kreve energimerking om kort tid.

- Vi er ganske godt ute av startblokkene og har fått gjort mye, men vi diskuterer mange sider ved bærekraft internt. Ikke minst har alle fagansvarlige i Sparebank 1-organisasjonen jevnlige møter for å utveksle erfaringer. Ingen kan tenke ut alt alene, noe som også er en grunn til at vi gikk med i Klimapartnere Viken.

– Så langt har vi har vi hatt stort utbytte av det, både gjennom samlinger, webinarer og kontakt med andre partnerbedrifter. Det er viktig for oss å forstå kundenes utfordringer for å kunne yte den bistand de krever eller trenger.


Klimapartnere Viken

  Oskar Pedersens vei 39, 1706 Sarpsborg

975 21 979

  www.klimapartnereviken.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: