Stena Recycling viktig del av gjenvinningssamfunnet

Stena Recycling på Romerike er en viktig brikke i gjenbrukssamfunnet og tilrettelegger råvarer som jern, aluminium, kobber og en rekke andre metaller for gjenvinning.

- Kobber er en viktig og verdifull ressurs som vi tar vare på for videre produksjon. Mye blir levert til Nordox i Oslo og ender opp i nye elektriske ledninger eller skipsmaling, sier Mads Borgen i Stena Recycling på Ausenfjellet.

Sirkulære produkter er i ferd med å gå fra «kjekt å ha» til «må ha». Stena Recycling på Romerike er en viktig brikke i gjenbrukssamfunnet og tilrettelegger råvarer som jern, aluminium, kobber og en rekke andre metaller for gjenvinning.

Mads Borgen har vært ansatt i Stena Recycling siden 2010, og samfunnets holdning til både jobben og de produktene anlegget på Ausenfjellet tar imot, har endret seg drastisk på 10 år. Fra å være et avfallsproblem har tonnene med jern og metaller som daglig passerer inn portene status som en viktig og verdifull ressurs. Selskapet understreker at alt de gjør handler om gjenvinning av materialer for å beholde dem i kretsløpet og derigjennom ta vare på jordens begrensede ressurser. Stenas viktige miljøarbeid er en moderne form for gruvedrift.

Kjøper og selger

- Ved første øyekast kan anlegget se ut som et avfallsmottak, noe det for så vidt er, men vi tilrettelegger og klargjør avfallet for produksjon av fullverdige råvarer til bruk i industrien over hele Europa. Vi tar imot mest metallavfall fra entreprenører, jernbanesektoren og småindustri på Østlandet. De siste årene har det kommet stadig mer fra landbruket på Romerike. Mens bønder tidligere parkerte utrangerte maskiner bak låveveggen, blir de nå innlevert hos oss for gjenvinning. Mange har fått øynene opp for at vi ikke bare tar imot, men faktisk betaler for metallene vi får inn, enten det er privatpersoner eller bedrifter som leverer. Derfor lønner det seg å levere til oss. 

Klippes og presses 

Det er stor aktivitet og nøye planlagt logistikk som preger anlegget i Frogner. Fra innveiing og registrering går jern og metaller videre til sortering der de ulike metallene blir identifisert og kvalitetssjekket. De store mengdene dreier seg først og fremst om jern og stål, aluminium og kobber. Manuelt arbeid sørger for at ulike kvaliteter aluminium og kobber sorteres ut, samles, presses i kuber og lagres på paller. Aluminium i store mengder sendes videre til Stenas anlegg i Älmhult i Sverige, der det smeltes om til barrer og selges videre til produsenter av alle mulige produkter i Europa. Store mengder kobber blir levert til Nordox i Oslo, som produserer kobberoksid som blant annet brukes i skipsmaling og i landbruket til både plantevern og som tilsetning i gjødsel.

Populære produkter

- Store jern- og stålenheter blir klippet opp ved hjelp av store sakser og skipes deretter til Celsa Steel i Mo i Rana. Der blir det smeltet om og kan ende opp som alt fra bildeler til armeringsjern i nybygg. Metallets kvalitet blir ikke redusert i gjenvinningsprosessen, men kan brukes uendelig mange ganger og er derfor en viktig ressurs, forteller Mads Borgen. Han er «key account manager» (KAM) og opplever stor interesse for produktene Stena Recycling leverer.

- Markedet vet at vi er gjennomfører nøye kvalitetssikring og videre bearbeiding med stor grad av nøyaktighet. Det er ingen problemer å bli kvitt det vi produserer, tvert imot ønsker vi mer metaller inn for produksjon, selv om vi allerede tar imot flere tusen tonn jern og metaller hvert år.

Reduserer utslipp av klimagasser

Stena Recycling omsetter for cirka 1,5 milliarder kroner og har rundt 270 ansatte i Norge. Filialene i Norge er alle kystbaserte, slik at utskiping av metaller er lett tilgjengelig. Hoveddelen av metallene henter Stena inn selv fra kontainere som er utplassert hos en rekke bedrifter i regionen. I utgangspunktet tar virksomheten imot alle typer avfall, men samarbeider med andre aktører om håndtering av for eksempel organisk avfall og andre typer avfall som Stena Recycling selv ikke bearbeider videre.

Gjenvinning av ett tonn jern og metall sparer atmosfæren for mellom 2 og 15  tonn karbondioksid (CO2-ekvivalenter,  avhengig av kvalitet) i forhold til om metallene ble produsert ved gruvedrift. Aluminium er svært energikrevende å fremstille, og gjenvinning av dette metallet alene sparer 95 prosent av energien sammenlignet med å fremstille aluminium av ny malm.


Firmanavn

  Tretjerndalsvegen 70, 2017 Frogner

  63 86 86 00

  www.stenarecycling.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: