Store penger spart på 21 år gammelt bygg

Sørlie Næringseiendom bruker gjennomsnittlig 38 prosent mindre energi med strømspareløsningen Spart fra Sodvin. Det gamle Veidekke-bygget i Sarpsborg sparer masse penger hver måned, med godt inneklima og storfornøyde leietakere.

Leietaker Morten Færnløf (fra venstre), Ørjan Midtbø fra Sodvin, Glenn Morten Eriksen fra Sørlie Næringseiendom og Morten Fjeldberg fra Sodvin nyter det gode inneklimaet i bygget som har installert strømspareløsningen Spart.

Innsparingen i bygget, som ligger vegg i vegg med Sørlie Næringseiendom sitt signalbygg Tuneveien 89, tilsvarer rundt 20.000 kroner månedlig. Sammenligningen er referanse mot tre foregående år. Sørlie Næringseiendom leter kontinuerlig etter smarte og bærekraftige løsninger for sine mange eiendommer i Sarpsborg og Fredrikstad. 130 leietakere, til sammen rundt 800 mennesker på 50.000 kvadratmeter.

- Sodvin ble leietaker hos oss i et nyrenovert bygg i Sarpsborg, og da ble vi oppmerksom på Spart og mulighetene for å virkeliggjøre ønsket om å spare strøm, uten store utskiftninger av tekniske anlegg. Vi tenker også på bærekraften uten at det går på bekostning av noe. Løsningen har nå gjennom vinteren spart våre leietagere for store kostnader. 38 prosent lavere strømforbruk er jo veldig bra, forteller Glenn Morten Eriksen, som jobber med utvikling, forvaltning og utleie hos Sørlie Næringseiendom.

Redusert klimaavtrykk

Strømsparingen gjør godt for regnskapet. For Sørlie Næringseiendom handler det minst like mye om bærekraft og miljø. Eriksen og hans kolleger får stadig spørsmål rundt tematikken fra leietakere. Klimaavtrykket skal reduseres og mange leietakere har Miljøfyrtårn-sertifisering – noe som blant annet innebærer dokumentasjon av energiforbruk.

- Vi leter kontinuerlig etter forbedringer. Flere av våre bygg kommer forholdsvis lavt ut i nåværende energiklassifisering. , Det er mange slike eiendommer i Norge, og vi må alle ta ansvar for å bidra til å redusere klimaavtrykket og bedre klimaet . Bærekraftig leieareal og krav til energiklasse på byggene ser vi heldigvis oftere i kravspesifikasjonen fra leietakere, sier Eriksen. Det er bra at brukerne av lokalene er opptatt av å redusere sitt klimaavtrykket sitt.

Strømforbruket er et hett tema, og for eiendomsaktøren er det også viktig å holde felleskostnadene lave for sine leietakere. Samtidig er det en forutsetning at nye tekniske løsninger er enkle å bruke. Der kommer Sodvin godt inn i bildet, både med sine brukervennlige løsninger og kontinuerlig oppfølging og opplæring av nye brukere.

Sørlie Næringseiendom hadde ingen investering eller utlegg med installasjon av Spart. Samarbeidsmodellen mellom dem og Sodvin gjør at de to partene deler på netto innsparing, Sørlie Næringseiendom sin andel tilfaller leietakerne i sin helhet.

Sparer på romnivå

Gjennom god bruk av Spart spares strøm på romnivå i næringsbygget, gjennom individuell tilpasning og detaljert styring. Det er jo ingen vits å varme opp kontorer når de ikke er i bruk. Nattsenkingen er også sentral, uten at det går på bekostning av komfort.

Tekniske installasjoner i næringsbygg kan dessuten brukes i flere år når man installerer Spart. Sørlie Næringseiendom kan nå utsette investeringer og bruke eksisterende løsninger enda lenger. Akkurat det å forlenge levetiden til teknisk utstyr ved å forbedre det, er et stort poeng i bærekraftsammenheng. Sodvin har en aktiv forvaltningstjeneste overfor sine Sodvin-kunder.

- Spart er en teknologi som nå er veldig aktuell for profesjonelle eiendomsaktører. Vi merker stor etterspørsel. Dessuten er det hyggelig at våre kunder sparer strøm, penger og miljøet, forteller Ørjan Midtbø og energirådgiver Morten Fjeldberg i Sodvin.

Sodvin har nå stor suksess med egenutviklede Spart - en innovativ og driftssikker løsning som overvåker, justerer og måler energiforbruket for bedrifter. Med smart sensorteknologi sparer man energi. Sodvin tar utstyrsinvesteringen for kundene.

Det er i ferd med å bli manko på strøm, og etter hvert kommer flere til å få pålegg om mer forsiktig bruk og aktivt arbeid med strømsparing.

- Det var lett å si ja til å teste ut Sodvin, i og med at vi ikke måtte investere i noe utstyr. Våre leietakere var involvert før beslutningen, og dette har virkelig gått knirkefritt for alle parter, avslutter Glenn Morten Eriksen fra Sørlie Næringseiendom.


Sodvin AS

  Hundskinnveien 100, 1711 Sarpsborg
  69 13 36 30
  www.sodvin.no

{/show}