Brannsikring og sprinkler til næring og bolig

Rørlegger'n Mysen leverer tjenester til alt fra rehabilitering, nybygg og service til installering og drift av vannbåren varme.

Tor Erik Flateby og Gjermund Jahren viser frem butikken, der kundene kan komme å se produkter utstilt og få gode råd.
Tor Erik Flateby og Gjermund Jahren viser frem butikken, der kundene kan komme å se produkter utstilt og få gode råd.

Rørlegger'n Mysen leverer tjenester til alt fra rehabilitering, nybygg og service til installering og drift av vannbåren varme. De senere årene har de rettet driften mer mot næring, prosjekter og entreprenører.

Som en del av rørleggerkjeden VB drar de nytte av såvel tilvalg som opplæring.

– Vi har økt kompetansen vår betraktelig de senere årene, og er nå sertifisert i henhold til FG 900. Det vil si at vi er godkjent for å jobbe med utførelse av slokkesystemer og sprinkleranlegg, og har opprettet samarbeid med ingeniør som prosjekterer disse oppdragene for oss. Dette har gjort oss bedre rustet til å ta på oss oppdrag for byggentreprenører innen næringsbygg, omsorgsboliger og boligbygg der sprinkleranlegg er en del av rørleggerentreprisen, forklarer Tor Erik Flateby, daglig leder i Rørlegger'n Mysen

Egen mann på Fladstad i Rakkestad

De har allerede kjente og seriøse proffkunder på listen, som Bjørnstad Bygg, Bekkevold og ikke minst et godt utvidet samarbeid med Brødrene Thomassen Bygg i Son, som blant annet jobber med skreddersydde og spennende byggeprosjekter for kunder som ønsker noe litt utenom det vanlige. Hersleth og Metacon/Frigaard har også vært gode proffkunder for oss å jobbe med de siste årene, fortsetter Flateby.

– Vi holder nå på med to næringsbygg på Ramstad, der det ene er på 1.000 kvadratmeter inkludert et 60 kW bergvarmevarmeanlegg. Det prosjekteres også i disse dager for komplett varme- og sanitærleveranse til en barnehage som skal påbegynnes over sommeren, og ikke minst så jobber vi kontinuerlig med byggefeltet Fladstad - forøvrig det største utbyggingsprosjektet i Rakkestad sentrum på mange år, med rundt 100 boligenheter. Her har vi én til to personer som totalt nedlegger ca.  2.000 timer årlig gjennom flere år på dette, legger Gjermund Jahren, faglig prosjektleder, til.

Mange jobber i Son og Vestby

De er 12 ansatte totalt, med stor variasjon i jobber og kunder. Mange lokalt, men rundt 40 prosent av jobbene har de i området Vestby og Son.

– Vi har mange kunder vi har jobbet for i mange år. Vi setter pris på at de ønsker å ha oss med på stadig nye prosjekter, og gjør at vi jobber i store deler av Østlandet, men med hovedtrykk på Østfold og Follo. Idéhus Østfoldbygg er en av dem - der gjør vi arbeid på 20–30 boenheter i året. Entreprenør1 er en annen kunde, og vi har jobbet mye på Rema 1000-butikker over hele Østlandet. Det er fordel både for oss og kunden at vi kjenner hverandre gjennom flere år, og vi kjenner deres behov og ønsker, sier Flateby.


Rørlegger’n Mysen

  Storgata 40, 1850 Mysen

  69 84 69 00

  www.rorleggernmysen.no

{/show}