F. Jørgensen trives med teknisk krevende oppdrag

20 energibrønner á 300 meters dybde gir vannbåren varme til Os skole og Halden Arena  med en idrettshall på 6500 kvm. og en turnhall på 1400 kvm.

Det er mye luft som skal skiftes i en idrettshall. – Og dette er bare den «lille» energisentralen for prosjektet, sier Cato Nordeng og Anders Furuvarp.

20 energibrønner á 300 meters dybde gir vannbåren varme til Os skole og Halden Arena (idrettshall på 6500 kvm. og turnhall på 1400 kvm.). Et avansert varmepumpesystem sørger for varme og kjøling til ventilasjon. Egen reserveenergisentral som backup, 20.000 meter rør til golvvarme. 90 dusjer og 65 toaletter.

Det er noen nøkkeltall som beskriver oppdraget rørleggerbedriften F. Jørgensen har som VVS-entreprenør i den storstilte utbyggingen på Os i Halden. Den Halden-baserte rørleggerbedriften har VVS-entreprisen på hele prosjektet, som favner alt av varme, rør, sanitær, kjøling og sprinkler.

– Dette er vårt desidert største og mest teknisk krevende oppdrag noensinne. Men slike utfordringer trives vi svært godt med, sier F. Jørgensens prosjektledere Cato Nordeng og Anders Furuvarp.

Idrettshallen ble overlevert Halden kommune i tråd med avtalen i desember, og som allerede er tatt i bruk. Hallen skal fylles med liv og aktiviteter fra både skoleelever, mosjonister og topp- og breddeidrett fra morgen til sen kveld. Turnhallen, som også skal bli en del av Halden Arena, vil i likhet med skolen stå ferdig til skolestart høsten 2024.

Scoret høyt på alle parameterne

AF  Gruppen er totalentreprenør for utbyggingen, og det var med stor begeistring Comfort F. Jørgensen kunne motta beskjeden om at de hadde sikret seg VVS-kontrakten i sterkt konkurranse med andre aktører.

- Prisen er selvsagt alltid vektet høyt i anbudskonkurranser, men her var også oppgaveforståelse, kvalitet og goodwill viktige parametere. F. Jørgensen har eksistert i snart 95 år, og har opparbeidet et svært godt renommé. Det er alltid en god ballast å ha med.

At de i tillegg er lokalisert i Halden og er Miljøfyrtårn var heller ingen ulempe, da prosjektet har svært høy fokus på energieffektivisering og klimavennlige løsninger.

Tidlig inn i prosjekteringsfasen

Bedriften kom tidlig inn prosjekteringsarbeidet, som er viktig i et så stort oppdrag, påpeker de.

- Det gir både et tidlig eierforhold til prosjektet og vi har mulighet til å kunne påvirke løsningene med vår erfaring og kompetanse.

De gir skryt til AF Gruppen for god planlegging og stor gjennomføringsevne, samt for det gode samarbeidet med Halden kommunes prosjektleder Arne Eikre.

- I et slikt prosjekt er det helt avgjørende med en effektiv og god logistikk, da det er som en maurtue på det mest hektiske. Vi har selv hatt opptil 20 mann her samtidig, så det er mye å holde styr på for å ha maksimal produksjon hele tiden. 

Stort tidspress

Det er alltid et press på tid i byggeprosjekter, og F. Jørgensen fikk en ekstra utfordring ved at hele energisentralen som skal gi varme til alle byggene, skulle stå ferdig til første overlevering av hallen.

- Men vi loset det trygt i havn, og kan med stolthet sette vårt stempel på Halden Arena!