HMS

Alle helsetjenester på ett sted

Borg BHT bidrar til lavere sykefravær og godt arbeidsmiljø for 260 bedrifter i Østfold-regionen.

Rundt 3.000 enkeltpersoner er knyttet til Borg BHT gjennom en bedriftshelsetjenesteordning, forteller f.v.  Tor Gamst Hornnæs, Bente Bjor og  Stein Otto Strøm.

Borg BHT bidrar til lavere sykefravær og godt arbeidsmiljø for 260 bedrifter i Østfold-regionen.

– Borg BHT har som viktigste oppgave å bistå bedrifter for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Vi tilpasser skreddersydde avtaler, der vi tar utgangspunkt i bedriftens behov og gjeldende offentlige krav til bedriftshelsetjeneste, forteller daglig leder Bente Bjor.

Det er mange fordeler ved å være tilsluttet Borg BHT.

– Tilbakemeldinger fra bedriftskundene viser meget gode resultater med lavere sykefravær, godt arbeidsmiljø og bedre effektivitet. Vår jobb fører til at det blir satt fokus på sikkerhet og trivsel på arbeidsplassene. Bedriftene oppnår bedre økonomi, som resultat av godt HMS-arbeid, sier Stein Otto Strøm som arbeider med ergonomi.

Borg BHT har små og store bedrifter blant sine 260 kunder, og rundt 3.000 enkeltpersoner er knyttet til Borg BHT gjennom en bedriftshelsetjenesteordning.

Skreddersydd HMS

En viktig del av Borg BHTs virksomhet er forebyggende arbeid ute i bedriftene, der arbeidsmiljøet kartlegges, og HMS tilpasses bedriftens behov.

– På den måten sikrer vi at våre bedriftshelsekunder til enhver tid får kompetente og engasjerte medarbeidere som har fokus på sitt spesialfelt, forteller Tor Gamst Hornnæs, som er yrkeshygieniker.

Ute på arbeidsplassene driver Borg BHT forebyggende arbeid, risikovurdering og analyse, og det utføres arbeidsplassvurderinger og vernerunder.

– Vi kontrollerer inneklima, støv og gasser, kjemisk helsefare og utarbeider stoffkartotek blant annet. I tillegg er faktorer som belysning, støy, hygiene og ergonomi forhold som innvirker på de ansattes hverdag, sier Gamst Hornnæs.

Samtalepartner

Konflikthåndtering, sykefraværsoppfølging, psykososiale og organisatoriske miljøfaktorer er noe av det Borg BHT jobber med.

– Det hender at en situasjon på en arbeidsplass fører til at vi blir anmodet om å bistå. Vi oppleves som en uavhengig part, både av arbeidstaker og arbeidsgiver. Hvis en situasjon er noe fastlåst, kan vår tilstedeværelse løse opp i dette. Dialogmøter med tema motivasjon, oppfølging av sykemeldte og bistand ved planlegging, omorganisering av nye eller endrede arbeidsplasser er også blant det vi arbeider med, sier Bente Bjor.

Borg BHT tilbyr kurs ute på bedriftene eller i lokalene i Torggata 10 i Sarpsborg.

– Vi har et omfattende tilbud av kurs, bl.a. HMS – kurs for verneombud, HMS-representanter og ledere. Vi arrangerer også førstehjelpskurs. Dette skaper trygghet, som igjen kan redde liv. I tillegg skreddersyr vi våre kurs og tjenester til bedriftens behov, forteller Strøm.