HMS

God HMS bidrar til god bedriftsøkonomi

Det er mange fordeler ved å være tilsluttet Volvat BHT, og det blir sett på som et ansatte gode at man har en vel ordnet bedriftshelsetjenesteordning.

Volvat BHT er for alle typer bedrifter, som ønsker å være en attraktiv og helsefremmende arbeidsplass.

- Volvat Bedriftshelsetjeneste har som viktigste oppgave å bistå og støtte opp under virksomhetene i arbeidet for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Ansatte som trives godt og har overskudd presterer bedre i jobben, forteller bedriftssykepleierne Yvonne Haug, Åsa Lier og Maria Brække hos Volvat BHT.

Det er mange fordeler ved å være tilsluttet Volvat BHT, og det blir sett på som et ansatte gode at man har en vel ordnet bedriftshelsetjenesteordning. 

Kvalitet i alle ledd

- Vi har kunder fra de minste bedriftene til hele kommuner, og de kommer fra hele Østfold og Follo. Tilbakemeldingene vi får er at Volvat BHT oppleves som kompetent, trygt og fleksibelt.

- Vi ser på hele mennesket, og har alltid en lege tilgjengelig, når du oppsøker vårt senter. Du snakker alltid med helsepersonell, når du ringer vårt sentralbord. Er det akutt, er dørene åpne hos oss 0800-2000 alle ukedager, sier Haug.

Skreddersydd HMS

En viktig del av Volvat BHTs virksomhet er forebyggende arbeid ute i bedriftene.

Næringslivet har varierende behov for HMS og medisinske tjenester. Volvat kartlegger arbeidsmiljøet, og tilpasser HMS etter bedriftens behov. 

Volvats team er tverrfaglig sammensatt med leger, bedriftssykepleier, yrkeshygieniker, fysioterapeuter og psykologer.

- Vi har fysioterapeut hos Volvat, som jobber både forebyggende og behandlende, og det er unikt. Oppstår det en krise på en arbeidsplass, kanskje knyttet til omstillinger, ulykker eller andre hendelser tilbyr vi krisehjelp, forteller Maria Brække. 

Rask responstid på alle henvendelser er noe av det kundene setter stor pris på.

Bred kompetanse

Volvat BHT tilbyr et bredt spekter av tjenester bedriftene selv kan velge fra.

- Det er en lav kostnad for bedriften og tilknytte seg godkjent bedriftshelsetjeneste hos oss. Det er helt på bedriftenes premisser hva de ønsker av tjenester, sier Haug.

Volvat BHT tilbyr kurs ute på bedriftene eller i lokalene i Helsehuset i Fredrikstad.

- Vi har kurs for verneombud og HMS-representanter, og jobber mye med førstehjelpskurs. Er man trygg på førstehjelp kan man redde liv, sier Åsa Lier.

Volvat kaller inn ansatte i bedrifter knyttet til BHT til periodiske kontroller.

- Vi har allmennleger, som har bred erfaring med å skrive ut både attester til ansatte innen offshore, sjømenn og fly, og tilbyr helsekontroller på kveldstid, noe mange innen transportnæringen eller ansatte i turnus setter pris på, sier Haug.