HMS

Næringslivets helsefremmende sparring-partner

De fleste kjenner navnet, men ikke alle er klar over hvilken totalpakke Volvat leverer innen bedriftshelsetjeneste.

De aller fleste kjenner navnet, men ikke alle er klar over hvilken totalpakke Volvat kan levere innen bedriftshelsetjeneste - både for bedrifter som er lovpålagt å ha dette, og alle andre.

Volvat Bedrift ønsker å være en samarbeidspartner i arbeidet med å skape trygge og helsefremmende arbeidsplasser for distriktets bedrifter. De er godkjent av Arbeidstilsynet som tilbyder av bedriftshelsetjeneste og er ISO 9001-sertifisert.

Med ni ansatte, og Volvats nettverk av spesialister innen alle fagområder i ryggen, tilbyr de stor bredde i tjenester til bedriftene.

Helsefremmende og forebyggende

Volvat Bedrift kan bidra med å utvikle og opprettholde sunne arbeidsmiljøforhold, med fokus på helsefremmende og forebyggende aktiviteter. De kan bistå blant annet gjennom systematisk HMS-arbeid, ergonomi, kartlegging av arbeidsmiljø, kriseberedskap, psykologoppfølging, sykefraværshåndtering, og også med attester og kursing.

– Bedrifter som jobber systematisk med HMS, arbeidsmiljø og oppfølging av ansatte har økonomisk gevinst av dette. Vi i bedriftshelsetjenesten skal bistå bedriftene i det forebyggende arbeidet. Ved å kombinerer det forebyggende arbeidet med rask tilgang til oppfølging, kan man redusere fraværslengden og gjøre prosessen raskere og smidigere dersom skaden skjer, slik at du får den hjelpen du trenger, forklarer Are Martin Kongestøl, daglig leder i Volvat Bedrift.

I Volvat Bedrift bidrar arbeidsmedisinere/bedriftsleger, bedriftssykepleiere, yrkeshygienikere, bedriftsfysioterapeuter og psykologer i dette forebyggende arbeidet.

Best på responstid

I tillegg til forebyggende bedriftshelsetjenester, kan Volvat også tilby bedrifter og deres ansatte tilgang til andre helsetjenester. Volvat Medlemskap og en rekke andre tjenester gir de ansatte har kort vei til hjelp når de trenger det.

– Vi er best på responstid, har drop-in, og kan garantere time på dagen ved behov. Vi er opptatt av å være fleksible og tilgjengelige, og er gode på beredskap. Samtidig skreddersyr vi gjerne opplegg etter bedriftens behov.

Volvat Bedrift jobber tett med resten av Volvats spesialistteam. Kort vei til ekspertise reduserer ventetid, og kan ha positiv effekt på sykefraværet i bedriften. Fravær koster penger. Rask tilgang til medisinsk oppfølging kan redusere fraværslengden. Vi skal hjelpe bedriften med å gjøre prosessen kortere fra skaden skjer til personen får den hjelpen det er behov for.

Digitale og fremoverlente

Volvat oppdaterer seg kontinuerlig og kan vise til stadig nye tjenester.

– Vi må følge med i tiden, og er stadig på jakt etter løsninger som kan gjøre våre tjenester mer tilgjengelig for kunden. Vi har allerede en chat-funksjon som gjør at ansatte i bedrifter ikke nødvendigvis trenger å forlate plassen sin for å komme i kontakt med en av våre leger. Denne tjenesten er tilgjengelig i hele våre utvidede åpningstider.

I Østfold er Volvat lokalisert i Helsehuset Fredrikstad og i Lilleeng Helsepark i Moss. Begge med gode parkeringsmuligheter og nærhet til kollektivtransport.


Volvat Bedrift

Jens Wilhelmsens gate 1
1671 Kråkerøy

Volvat Bedrift

Lilleengveien 8, inngang A

1523 Moss

55 11 20 46

www.volvat.no/bedrift


Moss

Kråkerøy


Klikk en emneknagg for å lese mer: