HMS

Tar “Sykle til jobben” på alvor

Multiconsult prosjekterer veier og sykkelstier, og er én av de ivrigste når det gjelder å få ansatte til å droppe bilen til jobb.

Multiconsult er en foretrukket samarbeidspartner innen VA-prosjekter og alle miljømessige forhold knyttet til utbyggings- eller saneringsprosjekter. – Det er en billig investering, sier f.v.: Seksjonsleder for VA-teknikk, Fredrik Myhre Haugerud og spesialrådgivere Silje Røysland og Anders Gaustad ved seksjonen for SHA og miljøledelse.

Multiconsult jobber med samferdselsprosjekter og prosjekterer veier og sykkelstier. De er også én av de ivrigste bedriftene når det gjelder å få ansatte til å droppe bilen til jobb.

Det er mange bedrifter som er med i aksjonen “Sykle til jobben”, men få er så ivrige som Multiconsult. På fjerde året setter de alle kluter til for å få med flest mulig i bedriften på aksjonen, under ledelse av avdelingsleder Reija Anneli Santala, ingeniør Marianne Torgrimsby og oppdragsleder Jan Sverre Kinn.

- Marianne er leder av bedriftsidrettslaget, generelt sportsinteressert og flink til å ta initiativ til forskjellige tiltak, mens Jan Sverre er veldig engasjert i alt han gjør, god til å prate og fronte saker, og har evnen til å gjøre det meste til en morsom greie. Mens jeg er bindeleddet til ledelsen, der jeg får god oppbacking av regiondirektør Armand Åsheim, forteller Santala.

La bilen stå

Alle er opptatt av å bevege seg, og ser at dette har gode effekter også på arbeidsplassen i forhold til sosial omgang, HMS og det å skape en god arbeidsplass. De har en rekke tiltak for å få med flest mulig.

- Hvert år starter vi kampanjen med en fellesfrokost. Og gjennom hele perioden har vi ukentlige loddtrekninger i lunsjen der man kan vinne et gavekort på 500 kroner. Alle som har meldt seg på kampanjen kan være med, og det er ikke bare sykling som teller. Alt fra hagearbeid til treningsstudio og gåturer. Hovedpoenget er å la bilen stå, supplerer Kinn ivrig.

Multiconsult står bak prosjektering og tilrettelegging av sykkelstier i distriktet.

- Vår jobb er samferdsel og infrastruktur, så vi ser viktigheten av at det blir tilrettelagt slik at folk kan velge sykkel fremfor bil til jobb, sier Santala.

Miljøvennlig reisevei

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Østfold fylkeskommune, Sarpsborg kommune, Fredrikstad kommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen. Bypakke Nedre Glomma bygger nye veier, bruer sykkelfelt og kollektivfelt, og legger til rette for syklister, gående og kollektivreisende.

- Vi skal kutte køer og utslipp av klimagasser, og vi jobber for at folk og næringslivet kommer seg trygt og effektivt fram i byene. I tillegg har vi forpliktet oss til å klare nullvekstmålet – det vil si at personbiltrafikken ikke skal øke selv om befolkningen øker.

– I Bypakke Nedre Glomma jobber vi for å gjøre det enklere å velge miljøvennlig reisevei, sier leder av sykkelgruppa i Bypakke Nedre Glomma, Lars Husvik.

– Vi kjører for mye bil, og vi må parkere bilen så ofte vi kan – derfor ønsker vi å motivere flere til å velge sykkelen gjennom blant annet gratis deltagelse i Sykle til jobben-aksjonen, legger han til.