HMS

Visualiserer støykilder med stor nøyaktighet

RAKKESTAD: Det gir muligheten til å isolere støy der den oppstår, framfor å foreta kostbar støydemping over store flater.

Ved hjelp av norskutviklet teknologi kan X-Noise lokalisere og visualisere støykilder med stor nøyaktighet. Det gir virksomheter mulighet til å isolere støy der den oppstår, framfor å foreta kostbar støydemping over store flater.

Utstyret X-Noise benytter til å «fotografere» støyen gir et bilde i likhet med det man kjenner fra varmesøkende kameraer. En skjerm med et kamera og 156 mikrofoner kan, sammen med avansert programvare, gi et helt spesielt bilde av hvor støykilden befinner seg.

Med slik informasjon tilgjengelig kan man for eksempel sette inn tiltak i et svært begrenset område, men likevel oppnå bedre resultater enn med massiv støyskjerming eller -demping. Det kan gi langt lavere kostnader enn først antatt.

Ønsker pilotkunder

X-Noise er den første bedriften i Norge som bruker denne løsningen kommersielt. Nå ønsker de å komme i kontakt med to-tre store industribedrifter som kan være pilotkunder under utviklingen av tilbudet. Det vil ha en kostnad, avhengig av lokalisering, men bedriftene vil sitte igjen med en film eller tre og et tilstandsdokument som viser hvordan tilstanden er med hensyn til støy i bedriften. De som ønsker å være pilot må melde seg i løpet av desember eller januar 2020.

Selvstendig tjeneste

– X-Noise har historisk sett vært en leverandør av støydempende produkter både til offshore og industribedrifter. Nå kan vi tilby en tjeneste som ligger enda et skritt tidligere, og som kan leveres som et selvstendig produkt. Vi påtar oss gjerne oppdraget med å lokalisere et støyproblem uten nødvendigvis å foreta en utbedring. Vi ønsker å være fleksible ovenfor kunden og kan dele vårt tilbud i tre:

  1. Til mindre bedrifter uten økonomi til store investeringer. Dette inkluderer en rapport med flere filmer, inklusive et begrenset forslag til utbedringer, som de ofte kan utføre selv.
  2. For større bedrifter. Punkt 1, i tillegg til et detaljert utbedringsforslag.
  3. For store virksomheter utarbeider vi en tidfestet tiltaksplan, der vi går inn og gjør et stykke engineeringsarbeid sammen med bedriften og gjerne Bedriftshelsetjenesten om det er ønskelig.

I alle tilfellene sitter bedriften igjen med alt materialet, som de kan benytte til tiltak i fremtiden.

Artikkelen fortsetter under bildet

Treffsikkert og økonomisk

Utstyret X-Noise benytter til støyfotografering er mobilt og fleksibelt og kan benyttes i de fleste lokaler. Det er utviklet av Norsonic på Tranby i Lier, som er ledende i verden på mikrofonteknologi. Bilprodusenter over hele verden har kjøpt utstyret til eget bruk for å fjerne støykilder i bilene, det blir i praksis og isolere kun der det er nødvendig med resultat lettere vekt og lavere forbruk.

– Vi er de første i Norge som vil benytte løsningen kommersielt på industrimarkedet. Vi velger å investere i dette, fordi vi ønsker å tilby en bedre tjenestene innenfor støydemping. Vi vil kunne fortelle kunden nøyaktig hvor det er mest lønnsomt å montere en støyabsorbent. Det er treffsikkert og en mer økonomisk løsning, forteller Gulbrandsen. 

Stiller diagnose

– Den tradisjonelle måten å måle støy med håndholdt måler skal vi fortsatt benytte oss av, men kun der det er den mest hensiktsmessige løsningen. Som eksempel kan vi nevne at vi var på et kundebesøk i et industrilokale der det var noen støyende vifter som var lette å lokalisere og gjøre tiltak mot.

– Så kom vi over i et større lokale, der utgangspunktet for støyen var mer diffus og vanskelig å følge. Der var ikke den håndholdte måleren god nok, men der er det nye utstyret helt fantastisk. Det gjør oss i stand til å stille en diagnose og påvise hvor lyden kommer fra og hvordan den forflytter seg. Vi kan ikke stå og peke med en håndholdt måler i et stort industrilokale, det fungerer ikke godt nok, sier account manager Bjørn A. Bøhleng.

Unngår kostnader

– Det har også en annen dimensjon hos produsenter med strenge krav til hygiene som for eksempel Legemiddel- og næringsmiddelindustrien. Her betyr faktisk antallet monterte baffler mye, siden disse tiltrekker seg støv og skitt og må rengjøres med jevne mellomrom. Hver baffel som blir hengt opp representerer samtidig en betydelig kostnad til rengjøring. Nå vil vi i stedet kunne tilby den beste løsningen de kan få, slik at bedriftene unngår unødvendig store kostnader, sier Gulbrandsen.

Han har lang erfaring fra offshorebransjen der det er lang på vei praktiseres bedre akkurat dette med krav til å skjerme støyutsatte arbeidstakere.

Fokus på støy

– Offshore praktiserer arbeidstidsbegrensning for høy støy, men innen landbasert industri er vi ikke i nærheten av dette. Vi opplever at mange landbaserte bedrifter vi besøker dessverre ikke har iverksatt praktiske løsninger som reduserer støyen. Her kan vi hjelpe til med gode løsninger og følge opp de kravene som er i lov og forskrift. Vi tror at bedriftshelsetjenesten, uansett selskap, bør være interessert i en slik tjeneste.

– Derfor ønsker vi et samarbeid med BHT-bedrifter om bekjempelse av støyproblemer på norske arbeidsplasser. Vi tror at ny teknologi, kombinert med kompetansen om støytiltak og erfaringer vi i X-Noise har vil være en viktig bidragsyter fremover. Det er fokus på støy i dag, og det blir ikke mindre med årene, sier Gulbrandsen.


X-Noise AS

Rudskogenveien 30
1890 Rakkestad

69 22 73 73

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

www.x-noise.no



Klikk en emneknagg for å lese mer: