0
0
0
s2smodern

Alarm- og kommunikasjonsselskapet Curacom i Vestby drifter 200 anlegg i hele landet.

Alarm- og kommunikasjonsselskapet Curacom i Vestbyventer økt aktivitet, når kommunene satser på utbygging av velferdsteknologi.

- Vår hovedvirksomhet er import og distribusjon av alarm- og kommunikasjonsløsninger til helse- og omsorgssektoren, kriminalomsorgen og annen privat og offentlig virksomhet. Vi har kunder fra Finnmark i nord og nedover, sier Jan Thore Svendsen hos Curacom.

Bedriften står for prosjektering og utarbeidelse av løsningsforslag for alle typer kunder, og leveranser skjer via lokale installatører.

-Vi er en nisjebedrift. I 2012 og 2013 hadde vi begge år en omsetningsvekst på 30 prosent. I fjor omsatte vi for 14 millioner kroner, sier Svendsen.

-Mye penger å spare

«Velferdsteknologi» er et samlebegrep for tekniske løsninger for økt sikkerhet, trygghet og bedret livskvalitet for mottakere av omsorgstjenester. 

-Kommunene satser på velferdsteknologi. Det er mye penger å spare ved å gjøre de riktige tingene. Det å jobbe smartere betyr ikke at man må jobbe mer, sier Svendsen.

Pasientvarslingsanlegg, sykesignalanlegg, trådløse telefonsystemer, overfallsalarmanlegg, personalarmsystemer, personsøkeranlegg og callinganlegg er i Curacoms «varebeholdning». Foruten å skreddersy moderne anlegg sørger Curacom også for å holde eldre anlegg i drift.

-Våre applikasjoner bidrar til at målet om økt sikkerhet, trygghet og livskvalitet oppnås, og samtidig sikres personalet en enklere hverdag, sier Svendsen.

Siste fra Fredrikstad