0
0
0
s2smodern

Taxisentralen AS Fredrikstad og Sarpsborg kan vise til rekordoverskudd for 2015.

125 biler kjører 10 millioner kilometer i året. Bilene ruller i mer enn 600 000 timer hvert år. Samtidig er antall klager halvert siden 2010. Taxisentralen AS Fredrikstad og Sarpsborg går bedre enn noen gang og styrer mot rekordoverskudd i 2015 til tross for to år uten prisøkninger.

Taxisentralen er en betydelig aktør i transportbransjen i Østfold. Selv om myndighetene har åpnet for konkurranse fra andre aktører i enkelte områder, er fortsatt Taxisentralen AS like stor som de andre konkurrentene til sammen. De siste årene har dessuten både omsetning og resultat økt betydelig, og service og materiell holder et svært høyt nivå.

Serviceopplæring

- Vi har halvert antall klager på våre tjenester siden 2010, og det er vi stolte av. Våre sjåfører kommer opprinnelig fra 14-15 ulike nasjoner, men felles for alle er serviceinnstilling og forståelse for yrket de utfører. Sjåførene er fortsatt gode menneskekjennere og har samme egenskaper som før. De liker både å kjøre bil og å omgås mennesker, ellers hadde det ikke nyttet å være taxisjåfør. Alle våre sjåfører har dessuten gjennomgått opplæring innen service, og vi har jevnlig møter med erfaringsevaluering. Det er dessuten en berikelse å få jobbe i en bedrift med så mange ulike nasjonaliteter representert. Alle andelshavere har den samme interessen, nemlig å yte best mulig tjeneste, sier daglig leder Terje Raanås. - Men bevares, sjåfører gjør feil, og da er det viktig at kunder klager, slik at vi kan ta tak i ting når det skjer.

Bestill nå!

Taxisentralen AS er eid av drosjeeierne, som er innehaverne av de tildelte løyvene. Jo flere løyver og biler, desto større eierandel.

- Totalt er det 280 medarbeidere, hvorav 24 arbeider på heltid i selve sentralen og resten er sjåfører. Her kjører vi 24 timers skiftordning, og det er alltid åpent. Noen må ta telefonen, uansett når på døgnet man ringer, sier Raanås. Han oppfordrer i den forbindelse alle til å bestille bil når man vet hva man trenger, ikke minst i disse julebordtider.

- Jo tidligere, desto bedre. Vi tar gjerne imot helt konkrete julebordsbestillinger fra bedrifter og andre allerede nå, sier Raanås.

Flere utfordringer

Det har kommet flere taxi-konkurrenter på banen de siste årene. Ikke minst har turbilbedriftene kastet seg inn, men med helt andre rammevilkår enn et taxiselskap.

- De har ikke samme krav til løyver, og kan fritt kjøre minibusser med mer enn 9 seter. Men vi tilpasser oss og bestreber oss på å være bedre. En helt annen utfordring i fremtiden er de vedtatte bypakkene i Sarpsborg og Fredrikstad. Det vil bli dyrere å kjøre i Nedre Glomma, og det dukker stadig opp nye hindere, men vi må jo få kundene fram. Hele næringslivet vil også merke dette, og til syvende og sist blir det våre kunder som må betale, sier Raanås. - Vi er for konkurranse på like vilkår, og er opptatt av å være med i kollektivtrafikkbildet.

Gode resultater

Raanås har vært daglig leder i seks år, og Taxisentralen AS Fredrikstad og Sarpsborg har økt sin omsetning ganske betydelig under den tiden. Samtidig har resultatet økt, og i 2014 endte det med et pluss på 4,8 millioner. Likevel tror Terje Raanås at de styrer mot et enda bedre resultat i år.

- Bilene er i trafikk i 600 000 timer i året, men 400 000 av dem venter de faktisk uten passasjerer. Men brukerne må betale både frem og tilbake, og lykkes vi med å fylle bilen også på tilbakeveien, tjener vi penger. 

Hyppige kontroller

Taxibransjen er utsatt for stadig hyppigere kontroller fra myndighetenes side. Selv om det kan være belastende i en travel arbeidsdag, mener Terje Raanås at kontrollene er positive.

- Nå er det ikke lenger bare NAV og skattemyndighetene som banker på, men også Justérvesenet kontroller jevnlig bilenes taxametere. Alle kontrollene medfører at passasjerene kan føle seg trygge på at alle forhold er i orden.

Lokalguider

Som største aktør i bransjen har Taxisentralen Fredrikstad og Sarpsborg de største bedriftene i regionen som faste kunder. De krever og setter pris på kvalitet og pålitelighet.

- Vi kan dessuten stille med flerspråklige sjåfører som er en ekstraservice når de store bedriftene får besøk fra utlandet. Noen ganger er vi rene lokalguider, men det er bare en hyggelig tjeneste, sier Raanås.

Siste fra Fredrikstad