Bygger Norges største superkjøl

0
0
0
s2smodern

Brødrene Thomas og Espen Karlsen i Glacio AS er store på frys- og kjølelagring i Fredrikstad og Rakkestad. Nå skal de ble enda større.


Brødrene Thomas og Espen Karlsen er store på frys- og kjølelagring i Fredrikstad og Rakkestad. Nå skal de ble enda større. I Rakkestad styrer Espen 20.000 palleplasser på Glacios anlegg, som i 2004 startet opp i Rudskogen Næringspark.

Thomas leder Fredrikstad Reefer Terminal (FRT), etablert i 2009 på Øra med 7.500 palleplasser.

- Nå bygges 10.000 nye palleplasser fordelt på henholdvis superkjøl og frys her på Øra Superkjølkapasiteten utvides fra 1.000 til rundt 5.000 og blir dermed Norges største, sier Thomas.

Fredrikstad Reefer Terminal mottok «Logistikk og Innovasjonsprisen» for 2016, som deles ut av Logistikkforeningen Østfold.

Et bedriftseventyr

- Vi er fra Rakkestad, og kjøle- og fryselager var noe vi startet opp sammen med vår far Ole Henrik. Vi har erfaring med bransjen etter å ha drevet innen termotransport, og det var på den tiden få anlegg og dessuten sparsomt med service, sier Thomas.

Han lister opp god beliggenhet, gode anleggsfasiliteter, stor servicevilje og fleksibilitet, som suksessfaktorene for hvorfor anleggene i Rakkestad og Fredrikstad har fått så mange og store kunder så raskt.

Fra å ha startet med to mann er de nå sju på FRT, og det håndteres årlig 55.000 tonn fisk. På Clacio AS i Rakkestad er det ni mann. Samlet omsetter FRT og Glacio for 47 millioner kroner.

Gunstig plassert fryseanlegg for fisk 

Da FRT ble etablert, var det gjort forhåndskartlegging av markedet.

- Vi var overalt der potensielle kunder var tilstede, og ble kjent med dem og de med oss. Nå har vi rundt 40 store og små kunder, som leverer fisk fra Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, forteller han.

Beliggenheten på Øra-kaia ansees for å være et stort fortrinn.

- Fisken transporteres med tog fra Nord-Norge til Oslo og på bil hit. Fisk fra Vestlandet kjøres hit på bil, og frysecontainere fra kaiområdet fylles her hos oss. Det sparer tid, logistikk og kostnader, sier Thomas.

Det er enorme mengder tørrfisk som går til Nigeria i Afrika. 99 prosent av all tørrfisken via FRT går dit, og resten til USA.

- Laks og ørret fra hele Norge skipes ut med båt og via trailere. Våre kunder selger til Europa og resten av verden, og mottakerne sender egne trailere over Svinesund til Øra, sier han.

Fremtiden er superkjøl

Superkjøling gjør at maten holder seg fersk lenger ved transport. SINTEF-undersøkelser viser at superkjølte laksefileter holder seg 4 - 5 dager lenger, og svinefileter holder seg hele 26 dager lenger. 

Også for økologisk dyrket mat er superkjøling gunstig.

-På Øra har vi superkjøling, og det betyr lagring ved temperatur like over frysepunktet. Dette er fremtiden, og derfor ønsker vi nå å bygge på anlegget her med 4.000 nye superkjøl palleplasser, sier han.

Spesialisert anlegg

Glacio AS i Rakkestad har spesialisert seg på hurtig innfrysing og tining i tunnel, som minimerer krystallisering og væsketap. 

Glacio sørger for innfrysing av store volum, eller enkeltpaller, og anlegget er godkjent av Mattilsynet for innfrysning og lagring av alle typer næringsmidler.

Glacio er også godkjent som tollager og kvotereguleringslager.

Samles under et navn

-Felles for anleggene i Rakkestad og Øra er god beliggenhet, sier Thomas Karlsen.

I Rakkestad er Nortura en stor kunde, og norske produsenter for innenlandsmarkedet og mindre lokale aktører bruker frysehotellet i Rudskogen Næringspark midt imellom E6 og E18. 

For FRT slår nærheten til E6 og kaia positivt ut. Nå byttes navnet Fredrikstad Reefer Terminal ut med Glacio Fredrikstad AS.

- Det blir to avdelinger med felles navn og felles markedsføring. Det blir bra for kundene å få synliggjort dette utad.