0
0
0
s2smodern

FREDRIKSTAD: Norén Maler og Byggtapetserfirma i Fredrikstad er Østfolds representant i den nye brannsikringskjeden Protecta.


Norén Maler og Byggtapetserfirma i Fredrikstad er Østfolds representant i den nye brannsikringskjeden Protecta. Kjeden er dannet av 24 brannsikringsentreprenører fra hele landet og blir den største aktøren i Norge innenfor passiv brannsikring. 

Kjedens formål er hovedsakelig å heve seriøsiteten i Norge, med felles opplæring av montører og prosjektledere, samt bruk av de høyest sertifiserte produktene i Europa. Videre skal kjeden satse på landsdekkende avtaler slik at nasjonale kunder har tilgang til den samme kvalitet uavhengig av lokasjon. Ved at kjedens samlede innkjøp blir vesentlig høyere enn hver for seg, vil man selvfølgelig også kunne være mere prismessig konkurransedyktig.

Med på eiersiden

Med en omsetning på cirka en halv milliard kroner blir Protecta den største aktøren i Norge innen passiv brannsikring, med hovedfokus på branntetting og brannisolering. Kjedekontoret er lokalisert i Oslo, og nylig ble Eivind Moen ansatt som daglig leder. Kjeden er representert over hele Norge fra Kristiansand i sør til Tromsø i Nord. Hele 20 av de 22 medlemsbedriftene, blant andre Norén Maler og Byggtapetserfirma, har også valgt å gå inn på eiersiden i den nye kjeden.

Generelt

Protecta skal være en landsdekkende kjede av spesialfirmaer innen branntetting og brannisolering som skal tilby ett komplett spekter av entreprenørtjenester innen fagområdet. Felles tjenester og opplæring skal gjøre kjeden til den mest konkurransedyktige aktøren i Norge, og sikre at kunden alltid får utført tjenester med kompetanse og kvalitet til rett pris. Passiv brannsikring og spesielt brannseksjonering og celleinndeling er det som beskytter våre liv og verdier hver eneste dag både hjemme, på jobb, i skoler og barnehager. Derfor er det viktig at de som utfører slikt arbeide har den nødvendige kompetansen.

Sertifiserte løsninger

Protecta-kjeden skal benytte produkter av varemerket Protecta® som gjennom mange år er bevist å være spekteret til branntetting og brannisolering med den høyeste kvalitet og mest omfattende sertifisering i Europa. Kjedens medlemmer er spesielt opplært til å benytte disse produktene for å få en ferdig sertifisert brannteknisk løsning, og alt sammen foregår i tett samarbeide med produsenten av disse produktene, Polyseam AS. Den nye kjeden skal kun bestå av seriøse aktører og medlemmene må gjennomgå kurs og opplæring av montører og eventuelt andre ansatte innen brannteknikk.

Utveksler kompetanse

Protecta-kjeden vil kunne tilby tjenester til større eiendomsbesittere og entreprenører som har behov for samme kvalitet og pris på bygg i flere landsdeler. Medlemsbedriftene vil kunne leie ut, og leie inn montører fra andre medlemmer, slik at mindre aktører utenfor de største byene også har mulighet til å ta større byggeprosjekter, noe som gir oppdragsgivere større fleksibilitet. Enkelte av Protecta-kjedens medlemmer har montører med spesialkompetanse som kan utføre oppdrag for andre medlemmer som ikke har denne kompetansen i egen bedrift, som eksempel sprøyting av brannmaling med høy grad av estetikk.

Medlemmene

Per dags dato er disse entreprenørene medlemmer: Albanor Isolering, Abmas Fireproof, Brann og Sikkerhetsforum AS, Bratex AS, Bygg & Brannsikring Østlandet AS, Bygg og Brannsikkerhet AS, Byggimpuls AS, C&M Brannsikring AS, Damsgård Brannsikring AS, Flo Brannsikring AS, Fønix Brannsikring AS, Lilleland AS, Norbras AS, Noren Maler og Byggtapetserfirma AS, Norfug AS, Oslo Brannsikring AS, Prosjekt og Brannsikring AS, Roger Holm Prosjekt AS, Røsholt Bruun AS, Thermax AS, Thermax Brannsikring AS, Vennesla Bygg og Brannsikring AS, 2tal brannsikring og Vestfold Brannsikring AS.

 

Siste fra Fredrikstad