0
0
0
s2smodern

MOSS: Bedriften Wiggo Spetz AS startet hjemme i carporten, men nå har bedriften skiftet navn til Båndtech og vokser i nytt næringsbygg i Kambo.

I 1985 startet Wiggo Spetz og kona Synnøve egen virksomhet i carporten hjemme i privatboligen. I dag heter bedriften Båndtech AS, omsetter for 13 millioner kroner og har industrikunder over store deler av Østlandet.

Hos industrien i regionen er trolig firmaet mest kjent som Wiggo Spetz AS, et navn de opererte med inntil for få år siden. Nå heter det altså Båndtech AS og leverer deler og service på transportbånd, remmer og kjeder til industri over store deler av Østlandet. Det er en ekte familiebedrift som sysselsetter fire familiemedlemmer og ytterligere fire-fem personer. For et drøyt år siden kjøpte bedriften et moderne næringsbygg i Skredderåsen i Moss, noe som har gitt ytterligere vekst. I dag er det andre generasjon Spetz, nemlig Hege Synnøve og Bjørn-Vidar som står for den daglige driften, men også de to gründerne er fortsatt aktive og bidrar hver eneste dag med sin kompetanse.

Ble en livsstil

- Det hele startet i 1985 etter at jeg hadde jobbet med transportbånd for andre firmaer i en årrekke, forteller Wiggo Spetz. Siden han opparbeidet et godt forhold til mange kunder, tok han til slutt sjansen på å starte sin egen enmannsbedrift med fokus på gummibånd hjemme i carporten. Kona Synnøve tok seg av administrasjonen, mens Wiggo solgte, reparerte og rykket ut på serviceoppdrag til alle døgnets tider. - Vi hadde aldri ferie og Wiggo rykket ut både 17. mai og julaften. Det ble en livsstil for hele familien etter hvert, forteller Synnøve.

Etter tre års drift kom sønnen Bjørn-Vidar med i virksomheten. Senere ble det ansatt ytterligere to personer og bedriften måtte flytte til ny adresse i Rygge. Da begynte Wiggo Spetz også med salg av bildekk til personbiler, men ga seg med et for et par år siden.

Satset på næringsmiddel

Industribedriftene i Moss var stabile kunder for datidens Wiggo Spetz AS. Men de store aktørene som Moss Glassverk og Peterson stengte etter hvert dørene, og servicebedriften måtte se etter nye markeder. Valget falt på næringsmiddelsektoren, og etter at bedriften startet med service innenfor dette området, rundt årtusenskiftet, økte kundemassen betydelig. I dag har de en rekke kunder i dette segmentet og har investert i nye verktøy spesielt rettet mot transportbånd for næringsmidler. Fortsatt har Båndtech imidlertid mange og store industrioppdrag for blant annet Borregaard og Kronos Titan. 

Fem servicebiler

- Etter at vi flyttet til Skredderåsen har alle ansatte fått en helt ny hverdag. Riktignok er bygget fortsatt litt romslig for oss, men det gir også plass til utvikling og vekst. Her har vi dessuten et godt utgangspunkt for våre fem velutstyrte servicebiler som stadig er ute på oppdrag hos kunder. I verkstedet har vi et stort varelager, der vi har deler og bånd som vi vet kunder kan få behov for på kort varsel. Vi har som slagord at service er vårt yrke, og da setter vi alt inn på å levere raskt og til alle døgnets tider. Det er ofte kritisk for en virksomhet når et transportbånd stanser, og da er det viktig at vi stiller opp. Vi har utviklet oss til å reparere mekaniske feil, og ikke bare selve transportbåndene. Det ryker ofte et lager eller en vals, og da må vi kunne fikse det også, sier Bjørn-Vidar.

Store og små oppdrag

I disse dager er Båndtech AS godt i gang med en ombygging av transportløsninger for Den Lille Nøttefabrikken hos Brynild Gruppen i Fredrikstad. Her skal enkelte deler forlenges, noe som gjøres i sveiserommet. Deretter skal selve innmaten, eller båndet varene fraktes på byttes ut.

- Dette er et typisk oppdrag for oss, men vi påtar oss like gjerne småjobber for den lokale bonden, som store oppdrag for Borregaard. Vi tar alle oppdrag like seriøst og gir alle like god service, sier Bjørn-Vidar Spetz.

Siste fra Fredrikstad