0
0
0
s2smodern
Et fagbrev gir ikke bare den enkelte større yrkesstolthet, men det fører også til lavere svinn, lavere fravær og generelt bedre trivsel på arbeidsplassen.

- I dag jobber flere tusen fagarbeidere uten fagbrev på norske arbeidsplasser. Derfor til byr  AOF i Oslo og Akershus teoretiske kurs, slik at enda flere med tilstrekkelig yrkeserfaring kan ta eksamen og få det fagbrevet man er kvalifisert for. DHL på Jessheim valgte nylig å investere i fagbrevkurs på sine  medarbeidere innenfor lager og logistikk, forteller kompetanserådgiver i AOF Oslo og Akershus Laila P Nordsveen.

Portør og byggdrifter

AOF er  en av landets store aktører innenfor fagbrevkurs og antall fag blir stadig utvidet.

- Jeg er veldig glad for at vi kan nå også kan tilby det nyeste av de godkjente fagbrevene  i portørfaget. Det er en svært mange portører som har  jobbet lenge uten et slikt kompetansebevis.  Vi har også stor pågang etter kurs for byggdriftere, det som tidligere kaltes vaktmestere, men som nå omfatter så mye mer. Våre fagbrevkurs tilpasses ulike behov, og kan kjøres på både dag og kveldstid, også tilpasset den enkelte bedrifts ønsker i forhold til skiftplaner, forteller Nordsveen.

Kurs i basiskunnskaper

AOF er også store på såkalte BKA-kurs, det vil si kurs i basiskunnskaper, som data, norskopplæring og muntlige ferdigheter  . Dette er støttet av staten og siden 2006 har hele 50 000 personer tatt et slikt kurs.

- AOF har 93 BKA-kurs gående akkurat nå. Det sier en del om vår posisjon. ASKO Øst er en stor kunde av oss på dette området, og for 2016 satser de tungt på å skolere sine ansatte i de ulike basisferdighetene, sier  Nordsveen.

HMS-kurs

Etterspørsel etter HMS-kurs har økt kraftig de senere år. Også på dette området har AOF Oslo og Akershus et bredt tilbud, som omfatter alt fra et basiskurs for ledere, og tillitsvalgte til mer fagrettede HMS-kurs .  AOF var også den første med godkjent fagskole innen HMS, og etterspørselen har vært stor på dette området.

Karriereveileding og omstillingsprosesser

AOF Norge AS presenterer i disse dager et nytt tilbud, for å møte de omstillinger som er i arbeidslivet. Kurs i omstillinger og karriereveiledning er et tilbud for å møte det stadig økende behovet for endringer i arbeidslivet. - Vi ønsker å møte utfordringene i en tidlig fase, mange besitter kompetanse de kanskje ikke er klar over, men som mer attraktiv på enkelte arbeidsplasser. Kurset er en slags systematisk gjennomgang som forhåpentligvis resulterer i ny jobb eller iallfall ny bevissthet rundt egen kompetanse, og gi en bedre oversikt over egne faglige- og erfaringsbasert kompetanse, som vil gi bedre selvinnsikt på vei mot endring.