0
0
0
s2smodern
AOF har utvidet tilbudet om HMS-utdanning på høyere utdanningsnivå til flere regioner på grunn av økt etterspørsel. – Vi opplever også stor interesse for helse- og oppvekstfag og tilbyr flere spissede studieretninger, sier administrativ leder for fagskolen i AOF Norge, Marthe Dirdal.

Utdanning tilpasset arbeidslivets krav og behov er viktig. Derfor er AOF Fagskole en fleksibel organisasjon som føler temperaturen ute på arbeidsplassene og tilbyr utdanning deretter. AOF var først på banen med fagskoleutdanning innenfor HMS, noe det viste seg å være stor interesse for, både blant næringslivet, fagforbund og enkeltpersoner som jobbet i relatert virksomhet, eller ønsket å skifte retning.

Økt kompetanse

- Vi ser at stadig flere bedriftsledere ønsker at ansatte skal ta videreutdanning, for eksempel innen HMS. Dette er et viktig fag på alle arbeidsplasser, men først og fremst de som faller innunder utvidede krav, på grunn av størrelse eller bransje. Også tillitsvalgte og HR-ansatte har god nytte av økt kompetanse innen HMS. Til slutt er det enkelte som ønsker å bytte retning på yrkeslivet sitt, og da er våre studier en god start, enten det er HMS, helse og oppvekst eller kontor-, salg- og serviceledelse, sier Marthe Dirdal.

Verdifull praksis

Innenfor de ulike studieretningene tilbyr AOF spissede enkeltretninger, der man kan fordype seg i helt spesielle deler av faget, alt etter behov og lyst.

- Uansett retning tilbyr vi en aktiv måte å studere på, noe som tiltaler mange i dag. Ikke alt kan læres gjennom teori, og våre studenter er ofte på bedriftsbesøk, får verdifull praksis og lærer utrolig mye av det, sier Dirdal.

Dette er noen av studiene fagskolen i AOF Norge tilbyr:

• Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

• Barn med særskilte behov

• Helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren

• Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen

• Arbeid med flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen

• Ernæring i barnehage, skole og SFO

• Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

• Kreftomsorg og lindrende pleie

• Helse, aldring og aktiv omsorg

• Psykisk helsearbeid og rusarbeid

• Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser

• Kontor-, salg- og serviceledelse