0
0
0
s2smodern
Stadig flere kontakter Bygdeservice i Akershus når de skal «ha gjort noe». At de gjør det meste for de fleste er nemlig ikke bare et slagord.

I Akershus har Bygdeservice avdelinger på Ullensaker, Nannestad, Aurskog Høland, og Nes. Tjenestene de tilbyr er i store trekk sammenfallende, men de utvikler også spesialområder, avhengig av tilgjengelig kompetanse og interesse fra kundene. De samarbeider tett og henviser kunder til passende avdeling når det gjelder spesialoppdrag de selv ikke har på kjøreplanen.

- Nannestad har for eksempel spesialkompetanse på bygg, forteller daglig leder Øystein Rønning. – Vi tar på oss renoveringsarbeid, oppføring av boliger, garasjer, uthus og andre småoppdrag innen snekring. I tillegg leier vi ut mye arbeidskraft til de lokale avfallsselskapene.

Kulturminnegraving

Aurskog-Høland har spesialisert seg på kulturminnegraving, som er et godt eksempel på etablering av tjeneste som følge av et behov. Nå har de rammeavtale med universitet i Oslo og ligger godt an til lignende oppdrag med andre offentlige etater. I tillegg har Aurskog-Høland etablert et stort utleiesenter.

- Vi er dessuten importør av jordskruer fra Krinner, som brukes til fundamentering. Det har blitt et stort produkt for oss, sier daglig leder Atle Janssen.

- Avdelingen på Blaker leverer mye grave- og transporttjenester, i tillegg til sommer- og vintervedlikehold. Vi tar også en rekke rengjøringsjobber, sier daglig leder Ole Henning Hoel.

Stiller 100 mann

Bygdeservice Ullensaker har en rekke private og kommunale oppdrag på flytte- og ryddetjenester. 

Dette er en tjeneste mange av bygdeservicelagene har utviklet, som en direkte følge av stor omsetning av boliger.

Avdelingen på Nes er store på hjemmetjenester og har bygd kompetanse på dette området.

- Felles for alle avdelinger er at vi aldri klarer å si nei til noe i utgangspunktet. Men noen ganger må vi dessverre ringe tilbake å si at vi ikke klarer det, men det sitter langt inne, og er ikke noe vi liker, sier gjengen som er samlet for anledningen. Vi oppfordrer derfor alle virksomheter som har et behov de ikke ser hvordan de skal løse om å ta kontakt med oss. Vi har utrolig mye ulik kompetanse tilgjengelig og kan stille med 100 mann på kort varsel om nødvendig.

Forener fantasien med kompetansen.

Bygdeservicelagene ble etablert av bønder som hadde ledig kapasitet på seg selv og sitt utstyr, men markedet og bondeyrket er ikke lenger det samme, vi må levere når kunden vil ha det, ikke når bonden har ledig tid.

De fleste lagene har nå utviklet seg til å ha egne ansatte, alle fagkategorier, og et bredt spekter av personell tilgjengelig. Sammen er vi sterke nok til å yte tjenester til kommuner, bedrifter, privatpersoner og andre som har et behov, på kort og lang sikt. Tjenestene kan variere fra

  • Graving/Transport
  • Bygg- og vedlikeholdsarbeid
  • Vaktmestertjenester/Sommer og vintervedlikehold
  • Vikar- og konsulentoppdrag
  • Skog og utmark
  • Hjemmetjenester