0
0
0
s2smodern
GK Elektro overtok kompetanse og rutinerte medarbeidere fra tidligere Totaltek i 2015. Nå er virksomheten på Romerike i sterk vekst. – Med elektro på laget er GK en komplett totalteknisk entreprenør og servicepartner, sier distriktssjef Knut Inngjerdingen.

Selskapet har som målsetning å bli en ledende elektroentreprenør med avdelinger og aktivitet i hele Norge. GK Elektro er et selskap i GK Konsern AS, og vil operere i sterk samhandling med GKs andre fag for å levere helthetlige tekniske entrepriser og tjenester til nye og eksisterende bygg. På sikt skal GK Elektro bygges opp til å bli Skandinavias ledende elektroentreprenør.

Organisk vekst

I tråd med ambisjonene har GK Elektro store ambisjoner på Romerike og budsjetterer med kraftig vekst. Om kort tid skal det være 40 ansatte på Jessheim, 15 på Hamar og 10 på Kongsvinger som også ligger under samme avdeling. Veksten skal skje, organisk, det vil si ved hjelp av nye kontrakter og nye kunder, ikke gjennom oppkjøp av konkurrenter.

GK Elektro har nylig overlevert Digiplex sitt nye datasenter  i Fet Kommune, en kjempekontrakt som har involvert 20 medarbeidere i 2 år, med elektroinstallasjoner.

Ny serviceavdeling

- Vi har også kommet langt med planene om en egen serviceavdeling på Hvam i Skedsmo. Denne skal åpne i løpet av 2016, men avdelingskontoret for Romerike vil fortsatt ligge i Jessheim sentrum. Etter hvert er planene å samlokaliseree fagområder inn under samme tak, men dette er et mer langsiktig prosjekt, sier Inngjerdingen.

Yter litt mer

GK Elektro på Romerike ser lyst på fremtiden, ikke minst takket være stor aktivitet i regionen.

- Vi har en god utvikling og satser på kompetanse hos våre ansatte. Derfor tar vi alltid inn 3-5 lærlinger per år og utvikler disse til gode GK-medarbeidere. Våre medarbeidere skal yte litt mer enn vanlig innen faget. Vi skal levere flest mulig løsninger og litt mindre elektro.

Fakta:
  • GK er Nordens ledende totaltekniske entreprenør og servicepartner og leverer løsninger for nye og eksisterende næringsbygg.
  • Selskapet har ca. 2500 ansatte, med en omsetning på i overkant av 4,6 milliarder kroner.
  • GK har teknisk kompetanse på høyeste nivå innen fagområdene: ventilasjon, byggautomasjon, kulde, rør, elektro, vannbårne energisystemer, og energi.