0
0
0
s2smodern
- Vi merker et økende behov for rådgivning både til private og bedriftskunder. Selv om elektroniske tjenester øker i omfang, kan ikke alt løses ved å bruke en app, sier administrerende banksjef Tom Storsveen i Strømmen Sparebank.

Sparebanken i Strømmen sentrum ser ut som en tradisjonell bank og tilbyr de tjenester folk forventer å få. Det er ikke aktuelt å redusere de personlige tjenestene, som vil være nødvendige i uoverskuelig tid fremover.

- Vi er selvfølgelig også med på utviklingen og tilbyr elektroniske tjenester i stort omfang. Mange tjenester kan løses via mobil eller nettbrett, og det er en utvikling vi finner både nødvendig og ønskelig. Men som sparebank tilbyr vi kundene ytterligere en dimensjon. Vi har syv autoriserte økonomiske rådgivere som er tilgjengelige for både privat- og bedriftskunder. De har avtalebøkene fulle og opplever kunder som ber om stadig flere råd i et marked som kan være både uoversiktlig og på enkelte felt uansvarlig. Vi misliker alle tilbud på raske kreditter og forbrukslån som blir pøst ut i dag. Dette gir mange personer problemer. Derfor ser vi frem til et gjeldsregister, der vi som bank kan få en oversikt over hvor mye gjeld og hvor mange lån en kunde har før vi eventuelt innleder et kundeforhold. I dag har vi ingen slik oversikt, før tidligst gjennom selvangivelsen, cirka ett år i ettertid, sier Tom Storsveen.

Interessert og til stede

Strømmen Sparebank er en del av Eika og opplever fortsatt gode tider til tross for lav rentemargin og konkurranse fra nye aktører, basert på nettvirksomhet. I dag er virksomheten fordelt på 20 prosent næringslivskunder og resten privatkunder. Begge trenger imidlertid rådgivning.

- Vi er ingen stor bank og har næringslivskunder som er tilpasset dette. Men vi har og ønsker mindre virksomheter som kunder og samarbeidspartnere. De små håndverkerne og kiosken på hjørnet vil nok oppleve oss som en mer interessert og tilstedeværende bankforbindelse. Vi har medarbeidere av kjøtt og blod og kjenner lokalmiljøet godt. Vi blir neppe prisledende noen gang, men vi er konkurransedyktige, sier banksjefen.

Gode råd i startfasen

Går du med en gründer i mange og har lyst til å starte egen virksomhet i dag, har Strømmen Sparebank følgende sentrale råd:

• Gjør ting ordentlig fra start

• Ikke kutt noen hjørner

• Bygg opp egenkapital

• Vent med store firmabiler

- Ved å følge slike råd kan man tåle et litt dårligere år uten å ha konkursspøkelset hengende over seg med en gang, sier Tom Storsveen.