fbpx
Naringsliv.no
 

Obs! Vær oppmerksom på at dette innholdet er mer enn to år gammelt.

Renhold må tas på alvor, men altfor mange bedrifter lar renholdsleverandøren slippe unna med dårlig gjennomført jobb. – Det kan føre til skader på gulv og inventar, samtidig som det er en helsemessig risiko, sier Georg Blomberg og Lena Furuberg i Bygg & Facility Consult AS i Nittedal.

Selskapet de startet i 2015 gjennomfører sertifisering av personer i samarbeid med SINTEF Certification, samt driver kursvirksomhet og rådgivning overfor både private og offentlige virksomheter. Selskapet eies og drives av Georg Blomberg og Lena Furuberg, som har mange års erfaring med rådgivning innen renhold/innemiljø. Nå vokser virksomheten raskt og stadig flere bedriftsledere og eiendomsforvaltere trenger råd, kurs og bedre kompetanse innenfor renhold.

Rengjøring av nybygg

Nybygg og nye leiligheter kan faktisk være helseskadelige hvis de ikke er skikkelig rengjort før overlevering. Byggestøv av en rekke ulike typer kan ligge igjen i kanaler og vanskelig tilgjengelige steder, som for eksempel over himlingen i årevis. Blir ikke støvet fjernet kan det dale ned i lokaler i årevis og føre til dårlig innemiljø. Dårlig innemiljø fører også til blant annet luftveisproblemer og kan på sikt føre til sykemeldinger.

- Dette er en undervurdert risiko som byggherrer og eiendomsselskaper bør tenke over. Uten skikkelig rengjøring før innflytting kan man risikere at folk blir syke av å oppholde seg i bygningen, sier Georg Blomberg.

Avtale med NRK

Flere store virksomheter tar utfordringene med renhold på alvor. NRK har skjønt det, det samme har Stortinget, en rekke hoteller og svømmehaller, som BFC har avtaler med. Hos NRK følger de opp renholdet og kontrollerer jevnlig kvaliteten på det utførte arbeidet.

- Riktig utført renhold skal ikke lukte. Det skal bare være rent, og det skal gjøres på en miljøvennlig og ergonomisk riktig, sier Lena Furuberg.

Still krav til standard

Renhold anbefales i dag utført i henhold til den norske standarden NS-INSTA 800 . Georg Blomberg håper flere innkjøpere vil stille krav om dette ved kjøp av tjenester.

- Det er et viktig område for båe bygninger og mennesker, og Bygg & Facility Consult bidrar gjerne med kompetanse og rådgivning rundt innkjøpsprosessen.