Derfor stiller Denofa ekstra strenge krav til bærekraft

Årlig prosesserer Fredrikstad-bedriften 450.000 tonn ikke-genmodifisert, avskogingsfri og bærekraftsertifisert soya. Målet er å fortsette å ha det laveste karbonfotavtrykket for soyaproduksjon i verden.

Kortreist mat er ikke alltid bærekraftig. Å produsere soyabønner i kalde Norge, ville eksempelvis ikke være det.

Om noen spør meg om vår soya kommer fra områder hvor det foregår avskoging, kan jeg gå lenger enn å bare avkrefte det. Jeg kan bevise at det ikke er tilfellet. Vi har et sporingssystem i verdensklasse, og er derfor sikre på at Denofas soya er 100 prosent avskogings- og konverteringsfri, sier Hege Rivedal Ødegaard, direktør for Kvalitet, Utvikling og Bærekraft ved Denofa.

Denofa har produsert olje, fett og proteiner i Fredrikstad siden 1912, og har siden 2009 vært en del av AMAGGI-konsernet, med hovedkontor i Mato Grosso, Brasil. Hovedproduktene til Denofa er soyamel, soyaolje og lecitin, og brukes til fôrproduksjon og næringsmidler.

- Økt produksjon av planteprotein, sies å være en forutsetning for bærekraftig matproduksjon på verdensbasis, og soya er verdens desidert viktigste proteinkilde. AMAGGI har derimot vist at de kan skape vekst med eksisterende arealer, ved å satse på regenerativt landbruk. Hvis flere gjør som dem, vil det kunne redusere presset på regnskogen ytterligere, forklarer Ødegaard.

Strenge krav stopper avskoging

Råvarer som Denofa importerer fra Brasil, kommer utelukkende fra delstaten Mato Grasso. Her har AMAGGI et eget strengt program for arealovervåking, kalt ORIGINAR. Det kan spore nøyaktig hvilke gårder bønnene stammer fra. Utover sporingssystemet og det tette samarbeidet med AMAGGI, peker Ødegaard på en annen grunn til at norsk tilstedeværelse i Brasil er viktig for å stanse avskogingen av regnskogen

-Vårt viktigste bidrag er å sikre at det fortsatt stilles strenge krav i produksjonen av soyabønner. I 2015 forpliktet Denofa og norsk landbruk seg til at alt innkjøp av soya skulle være bærekraftig og avskogingsfri. Disse forpliktelsene gir resultater, sier hun.

Norge i tet på bærekraftig soya

Norge importerer kun 0,2 prosent av det totale volumet av soya som produseres globalt per år. De om lag 800 000 tonnene som ankommer Norge, utgjør derimot hele 17 prosent av den totale mengden bærekraftsertifisert soya som produseres på verdensbasis.

Inspeksjoner foretas ofte på AMAGGIs egne gårder og gårder som leverer soyabønner til konsernet. Iblant deltar Ødegaard selv, og inviterer også kunder, NGO’er og andre interessenter fra Norge og Sverige til å følge med for å inspirere selv.

- Åpenhet skaper tillitt. Det gir også grobunn for et godt og bærekraftig samarbeid videre, avslutter hun.

Gir faglig påfyll

-Denofa ble med i Klimapartnere Viken i 2019, fordi nettverket jobber for en bærekraftig fremtid og innovative og praktiske løsninger for bærekraftig utvikling. Partnerskapet gir oss tilgang til Klimakost, som er et verktøy for utarbeidelse av klimaregnskap. Å treffe engasjerte partnere er alltid inspirerende, og gir oss faglig påfyll, påpeker fabrikkdirektør Torgeir Hjertaker.


Denofa AS

  Øraveien 15b, 1630 Gml Fr.stad
  69 39 50 00
denofa.no 

{/show}