Det meste går på skinner for ØMS

ØMS Rail & Maskin på Flateby har etablert seg som en ledende leverandør av maskiner og verkstedtjenester til en nisjepreget bransje.

Daglig leder og gründer Øyvind Marhaug (til h) og servicesjef Petter Søderstrøm mener at salg og service på store jernbanemaskiner er et morsomt yrke. – Men nå trenger vi større plass på Flateby, sier de.

ØMS Rail & Maskin på Flateby har etablert seg som en ledende leverandør av maskiner og verkstedtjenester til en nisjepreget bransje. ØMS er nemlig spesialister på maskiner som brukes i anleggsarbeid på jernbanelinjer i Norge.

Fram til 2012 produserte ØMS Rail & Maskin det meste selv på Flateby. Det vil si ombygging og påbygg av utstyr på såkalte rundsvingere, som er den typen gravemaskiner som ofte blir brukt på jernbanelinjer. Nye sikkerhetskrav i 2012 gjorde imidlertid produksjonen plasskrevende og uhensiktsmessig og den ble derfor flyttet til Rosenqvist Rail AB i Sverige. Nå importerer ØMS ferdige maskiner tilpasset etter spesifikk bestilling fra de norske kundene.

Bygde 20-30 maskiner

- Når kunden bestiller en spesialmaskin hos oss, starter hele prosessen med en helt vanlig gravemaskin. Så bygges jernbaneutrustningen på den. Det kan dreie seg om jernbanehjul, høydebegrensere, svingbegrensere og annet sikkerhetsutstyr. Tidligere bygde vi 20-30 maskiner i året på Flateby, men nå er vi mer en importør av ferdige maskiner, samt en serviceleverandør til våre kunder. Tidligere kjøpte vi gravemaskinene selv og bygde de ferdig, men i dag er det maskinleverandørene som selger disse direkte, mens vi kommer inn med ombygging og spesialutstyr. I dag er det Caterpillar som er vår største kunde på dette, og selv om det ikke ligger stor fortjeneste i denne virksomheten, danner ombyggingen grunnlag for vår øvrige drift, sier daglig leder Øyvind Marhaug.

Ettertraktet kompetanse

I dag er det seks ansatte ved ØMS Rail & Maskin og de fleste har tung, teknisk bakgrunn. Service og vedlikehold av anleggsmaskiner og jernbaneutstyr krever en helt spesiell kompetanse og det tar lang tid å lære opp medarbeiderne, men når det er gjort er kompetansen ettertraktet, fordi det finnes få tilbydere av så nisjepregede tjeneste.

- Selv tok jeg teknisk fagskole og hadde egentlig tenkt å gå videre til ingeniør, men så begynte jeg som anleggsmaskinreparatør hos den tyske maskinprodusenten Liebherr, mest fordi jeg ikke hadde noe annet å gjøre. Men jeg syntes dette var så morsomt at jeg fortsatte der helt til jeg ved en tilfeldighet startet denne virksomheten. Da hadde jeg jobbet en stund som servicesjef hos Liebherr.

Importør og forhandler

I tillegg til ombygde gravemaskiner er ØMS Rail & Maskin importør og leverandør av både spesialmaskiner fra finske Lännen som kan brukes til en mengde oppgaver, hydraulisk skinneverktøy fra Pandrol og ikke minst ombygde ATV’er fra Aquarius til skinnegående maskiner.

- Vi har bygd om betegnelsen også, og kaller det heller RTV som står for Rail Terrain Vehicle. Dette er små maskiner som er utrolig anvendbare og praktisk på skinner og i terrenget, sier servicesjef Petter Søderstrøm.

I dag begynner ØMS å få behov for større verkstedflater for vedlikehold av svært plasskrevende maskiner.

- Vi har en prosess gående med kommunen om å kunne bygge ut og bygge nytt her på Flateby. Vi trenger både verkstedflate, vaskehall og klargjøringshall og kanskje et jernbanespor for testing.


Firmanavn

  Bruseveien 3, 1911 Flateby

  41004620

  www.oems.no


 Her finner du oss


Klikk en emneknagg for å lese mer: