Egenproduksjon gir full kontroll

HALDEN: Gjerdesagen er allerede levert i 350.000 eksemplarer, og nå produseres stort sett alt under samme tak.

Svein Frydenlund og Rune Fredriksen.

Mens 350.000 stykk Gjerdesagen er levert fra Ernex i Halden har bedriften bygget opp en omfattende maskinpark, som står for betydelige eksterne leveranser til industrien.

Gjerdesagen produseres årlig i 900 enheter, er markedsledende i Norge og eksporteres til flere europeiske land. Ernex er nærmest selvforsynt med deler til Gjerdesagen, og håndterer selv pulverlakkering, stansing, sveising, fresing, bøy og knekk.

– Det har gitt oss store besparelser å hente hjem eksterne tjenester, og vi har dermed også full kontroll på kvaliteten, sier fabrikksjef Rune Fredriksen.

Nettopp «kvalitet» er stikkordet for suksessen med Gjerdesagen. I mer enn 50 år er sagen levert i mange ulike størrelser og prisklasser til et kresent, profesjonelt bygnings- og snekkermarked. Ernex har i årevis benyttet ledig kapasitet i egen maskinpark til å levere produkter til industrien.

– Vi leverer innen strenge kvalitetsrammer for Gjerdesagen, og med høy kvalitet på utleie- og oppdragstjenester til industrien, sier konstruktør og tekniker Svein Frydenlund.

Første fiberlaser i Østfold

Høsten 2017 skaffet Ernex en ny fiberlaser fra Mazak, som skal produsere laserskårne detaljer til Gjerdesagen.

– Fiberlaseren er den første i sitt slag i Østfold. Den kan skjære i mye mer enn stål og rustfritt, og håndterer også messing og kobber, forteller Frydenlund.

Skjæreresultatet er imponerende, og det er mulig å fremstille emner med 0,1 mm nøyaktighet med skarpe hjørner og et minimum av varmepåvirkning under høyproduktiv laserskjæring. Når den mekaniske bedriften Hammerstrøm - eid av Jøtul - legger ned i Halden i 2018, overtar Ernex tre mann og produkter derfra.

– En av de tre har den laserkompetansen vi trenger. Mange har benyttet Hammerstrøm/ Jøtul, og vi har allerede fått forespørsler etter fiberlaserskjæring. Ernex har dessuten overtatt 26 artikler fra Hammerstrøm/ Jøtuls portefølje, som vil bli videreført fra oss, sier Fredriksen.

Allsidig maskinpark

Ernex tilbyr automatstanse, maskineringssenter for boring, gjenging og exsenterpresser, sveiseroboter, CNC-styrte dreiebenker, samt pulverlakkering.

– Alt av lakkerte detaljer til Gjerdesagen er pulverlakkert. Vi har et komplett pulverlakkeringsanlegg, og kapasitet til å gjøre oppdrag også for andre, sier Frydenlund.

Ernex har to sveiseroboter, som håndterer stål i rustfritt, samt aluminium.

– Det går dobbelt så fort med robotsveis, sammenlignet med manuell sveising. Roboten utmerker seg ved at det oppnås en høy ensartethet.

CNC dreiebenker er noe Ernex har hatt stor økonomisk gevinst på å skaffe seg.

– Vi har to Mazak dreiebenker, som dels har spart oss for store kostnader ved at vi lager deler til sagene selv, og dels har effektivisert dreieprosesser. Vi kan lade maskinene med nødvendige råmaterialer, programmere dem og gå hjem. Neste dag ligger ferdige produkter klare for montering.

– Hittil har Ernex holdt fokus på lokalmarkedet. Med den omfattende maskinparken vi har til rådighet mener vi tiden nå er moden for å utvide kundegrunnlaget både geografisk og i antall, sier Rune Fredriksen, som avslutter med å si: – Så ta gjerne kontakt.

Fakta om Gjerdesagen

  • Det var bygningssnekkeren Arne Gjerde som i sin tid utviklet verdens første bygningssag med svingskive. Fra 1950 er det solgt mer enn 350.000 sager
  • Ernex har utviklet et komplett program av tilleggsutstyr, som tilfredsstiller de profesjonelle krav til en bygningssag. Normal levetid for en Gjerdesag er opptil 25 år ved riktig vedlikehold
  • Årlig produseres 900 enheter hvorav 600 selges i Norge via de største byggevarekjedene
  • I Norge er Gjerdesagen markedsledende, likeså i Danmark, Sverige og Holland. Sagene selges også i Finland, Island, Baltikum, Ungarn og Tyskland