Fullt kjør for Hydroclean i 2018

MOSS: Hydroclean har nok å henge fingrene i både lokalt og ellers i landet.

- i løpet av sommeren får vi enda en ny kombibil som skal benyttes til slam eller oljeforurenset vann som vi også fjerner mye av, sier daglig leder i Hydroclean AS Geir Even Elgaaen.

Hydroclean i Moss har nok å henge fingrene i både lokalt og ellers i landet. Nå er de midt i en større jobb med slamkjøring fra bena på en borerigg på Vestlandet.

- Vi har en av våre biler og tre mann der borte som med samarbeidspartnere utfører denne jobben. Det dreier seg om cirka 3 000 kubikkmeter med slam som skal suges opp fra bena på en boreplattform og kjøres vekk og tømmes på en lekter. Derfra fraktes slammet til deponi. Vår bil tar 10 kubikkmeter, så det blir noen turer, sier daglig leder Geir Even Elgaaen i Hydroclean as.

Slammet skal fjernes fra det som på fagspråket kalles «spudcan» og er en slags truger under bena på plattformen. Jobben er omfattende.

Nedgravde tanker

- Vi har godt med oppdrag på mange områder akkurat nå, blant annet med rensing og fjerning av gamle oljetanker, som ligger nedgravd både hos private og bedrifter. Oljefyrt varme skal fases ut, og de gamle tankene må enten fjernes eller fylles med pukk slik at de ikke kan brukes. Vi venter at det blir enda flere slike jobber i månedene fremover. Det mulig å søke statlig støtte fra Enova for å bytte ut oljefyringa med annen varmekilde og det skaper ofte økt interesse, sier Elgaaen.

Nye maskiner

For en tid tilbake investerte Elgaaen i en såkalt vakuumgraver, som brukes til komplekse gravejobber hvor risikoen for å grave over kabler og rør i bakken er stor. Vakuumgraveren suger opp alt fra pukk og leire til jord og bløte masser. Alt styres fra en joystick. Vakuumsystemet er operativt helt ned til 50 meters dybde, og sugerøret drar gjennom 43 000 kubikkmeter luft per time, noe som gir en utrolig sugeeffekt som hurtig drar med seg stein og jord eller andre sugbare masser. Sammen med selskapets supersugere som både suger og blåser de fleste masser står vi rustet til de fleste jobber innen bransjen utdyper Elgaaen.

Nå står selskapet foran ytterligere investeringer i nye biler og maskiner. En ny kombibil er allerede bestilt og blir levert i løpet av sommeren.

- Vi må investere for å kunne utføre oppgavene effektivt og ikke minst grundig. Men vi velger også å beholde våre eldre biler i beredskap, da de ofte er nyttige ved eventuelle havarier eller når det er behov for større kapasitet, sier Elgaaen. Hydroclean har i dag 12 biler i drift.

Faste kontrakter

Hydroclean har flere kontrakter med kommuner i regionen om slamkjøring. Aktiviteten er stor og elektronisk flåtestyring tatt i bruk for å holde rede på hvor bilene til enhver tid er.

- Nå starter også sesongen for rengjøring av kommunale og statlige sluk og sandfang. Pr nå ligger ca 3000 stk og venter på oss. Kan bli en drøy jobb i år, siden det er brukt mye sand og grus for å strø glatte vinterveier. Men det tar vi på sparket. Det er det som er jobben vår, sier Geir Elgaaen.