Gjorde drømmen til virkelighet

FAGERSTRAND: Da arbeidsgiveren avviklet avdelingen på Fagerstrand, drømte Tom Christian Waagsaas, Mathias Swartling og Martin Warhuus Samuelsen om å fortsette med å gjøre det de kunne best.

Kjøreleder Tom Christian Waagsaas i Oslo Follo Industri AS gleder seg over at de stadig får nye, fornøyde kunder på referanselisten. Han trekker også fram det gode samarbeidet med Svein Tyring som en avgjørende faktor for at drømmen er blitt til virkelighet.

Da den tidligere arbeidsgiveren valgt å avvikle avdelingen på Fagerstrand, drømte Tom Christian Waagsaas og kollegene Mathias Swartling og Martin Warhuus Samuelsen om å fortsette med å gjøre det de kunne best, å hjelpe kundene med alt innen suge- og spyletjenester.

De gjorde drømmen til virkelighet og etablerte Oslo Follo Industri AS 1. februar 2017 – med Oslo, Akershus og Østfold som primære nedslagsfelt.

I dag har bedriften ni ansatte, besitter en moderne tungbilpark og får stadig nye, fornøyde kunder på referanselisten.

Flying start

- Utgangspunktet vårt var å skape våre egne arbeidsplasser basert på vår erfaring, gode relasjoner og arbeidslyst, forteller kjøreleder Tom Christian Waagsaas.

Med Svein Tyring som eier og styreleder, fikk de en mulighet til å investere i nødvendig redskap og fikk med det en flying start. Allerede det første driftsåret omsatte de for 4,2 millioner kroner og leverte et resultat på over 700.000 kroner.

Siden har de vokst jevnlig i takt med økt arbeidsmengde, og har allerede passert fjorårets omsetning.

Rammeavtale med Fortum

Nylig signerte de en rammeavtale med Fortum Oslo Varme AS på 3+1+1 år, som må betegnes som et lite gjennombrudd. Avtalen innebærer industrirengjøring og sugebiltjenester, og innebærer kort responstid når behovet oppstår.

- Det gir oss stabilitet og en viktig plattform å kunne bygge videre . Samtidig viser det at det nytter å konkurrere med de store og etablerte aktørene selv for oss små. Fortum la mye vekt på leveringsdyktighet, kvalitet og HMS, områder hvor vi er svært gode på!

- Alle vi i OFI har til en hver tid nødvendig verneutstyr, sertifiseringer, kompetanse og fokus på å utføre alle arbeidsoppgaver uten skader på oss selv, andre eller miljøet rundt oss, understreker han.

- Vi er konkurransedyktige også på pris, men er samtidig veldig klare på at vi ønsker å opprettholde et prisnivå for bransjen som gjør det mulig å tilby de ansatte ordnede og gode betingelser, påpeker han.

Bredt tjenestespekter

Oslo Follo Industri har døgnvakt, og påtar seg både små og store oppdrag fra næringslivet, det offentlige og private. Med moderne biler med stor kapasitet, kan tilby et bredt tjenestespekter:

Supersuger:

  • Suger/blåser våte og tørre masser
  • Fjerner stubbloft, kulestein osv
  • Fyller tanker med pukk

Kombibil/spylebil(ADR):

  • Kloakkspyling/tette avløp
  • Nyanlegg, tømmer fettutskiller, oljeutskiller, suger boreslam, vann med mer
  • Sanering av tanker (fyringsolje, diesel, spillolje, septik m.m.)
  • Industrirengjøring
  • Høytrykksspyling av alle typer rør
  • Transport med krokbil
  • Aske/slamcontainere med mer

Tett samarbeid

- Gjennom samarbeide med Svein Tyreng AS, kan vi også tilby mer komplette oppdrag til alle våre kunder, uansett størrelse på prosjektet. Tyreng AS er en totalleverandør på grave- og rørleggerarbeider, som graving, sprenging, trykkavløpssystemer og rørleggertjenester.

- Tjenester som ofte kombineres med de vi selv utfører, og kunden kan dermed ha kun ett kontaktpunkt for hele jobben, påpeker han.