- Grønne løsninger skal gjennomsyre hele Hallingplast

- Bærekraftstrategi er ingen «quick-fix», men må bearbeides kontinuerlig med både partnere, leverandører og medarbeidere. Hos oss jobber vi for at grønne og bærekraftige løsninger skal gjennomsyre hele bedriften, sier administrerende direktør Sverre Tragethon i Hallingplast AS.

Sverre Tragethon leder en familievirksomhet med stolte tradisjoner og 109 ansatte i Hallingdal

Hallingplast er en av Nordens største og mest moderne produsenter av rørsystemer i plast, Spennvidden på produktene er stor, men bruksområdene for plastrør er hovedsakelig vann og avløp, fiskeoppdrett, kabelbeskyttelse og rør til olje og gass. Produktene produseres uten utslipp til natur, med kortreiste råvarer fra nordiske leverandører, eget resirkulert materiale og norsk vannkraft. Rør fra Hallingplast bygges for en levetid på minimum 100 år, og alt materiale kan gjenbrukes. Som eneste aktør i Norden kan Hallingplast tilby 100 prosent fossilfrie rør i både polyetylen og polypropylen.

Positive reaksjoner

- Vi startet et arbeid for å forankre grønn produksjon og bærekraft for mange år siden, men diskusjonene foregikk som regel på styrerommet. Etter hvert ble begrepet bærekraft en del av hverdagen, og de siste årene har arbeidet vært mer systematisk. Vi har forankret planer i nye strategier, og en av strategiene har bærekraft i alt vi gjør som et hovedpunkt. Da vi presenterte den, registrerte vi positive reaksjoner fra hele organisasjonen, sier Sverre Tragethon. Han leder en familievirksomhet med stolte tradisjoner og 109 ansatte i Hallingdal. Omsetningen lå tett oppunder 700 millioner kroner i 2021.

Null utslipp av mikroplast

Hallingplast har som mål å produsere en større mengde produkter med resirkulert plast som råvare. De har brukt resirkulert i mer enn 20 år allerede, ved at de har tatt inn igjen rør som ikke svarte til kravene, knust plasten i små flak og brukt den på ny i produkter der dette er tillatt råvare. Nå kommer det stadig strengere krav til bærekraft og sirkulærøkonomi, som en nødvendighet, men også i forhold til lovgivning og produsentansvarsordninger. Det var i den forbindelse at vi i samarbeid med en kunde innenfor havbruk tok inn noen gamle plastkonstruksjoner fra et havbruksanlegg og produserte en grønn foringsslange, der både produktet er resirkulert, har en lavere vekt som følge av at det er brukt mindre plast, og i tillegg er bruken av røret mer bærekraftig, fordi det får lenger levetid siden man transporterer foret frem til fisken med vann i stedet for luft. Det blir nemlig mindre slitasje med vann, noe som eliminerer problemet med utslipp av mikroplast på grunn av slitasje. I tillegg får slangene en mye lengre levetid før rørene igjen må resirkuleres. Den typen løsninger jobber vi nå kontinuerlig med, fordi noe av utfordringen med resirkulert plast er at ingen har bruk for det. Det blir fort klasset ned til et lavkvalitetsmateriale. Vi jobber med å holde en så høy kvalitet som mulig på materialet og så finne produkter der dette kan benyttes som råvare.

Bygger ny fabrikk

I dag er det brukbar tilgang på resirkulert plast, men med planlagt økt produksjon i fremtiden vil det bli for lite, og det er ikke alltid så lett å vite hvilket materiale man får når man bestiller resirkulert råvare. Derfor setter Hallingplast snart spaden i jorda og bygger sin egen plastgjenvinningsfabrikk til 100 millioner kroner. Fabrikken skal forsyne produksjonen med all den resirkulerte plast den måtte trenge i årene fremover. Det ligger imidlertid en utfordring i klassifiseringen av resirkulert plast, men Hallingplast håper at større press på bærekraft og sirkulærøkonomi skal føre til klarere definisjoner av plastråstoffet enn i dag.

- Det er nødvendig å få på plass presise kravspesifikasjoner og testmetoder for å kunne definere kvaliteter som kan beskrives inn i et prosjekt og som gjør at resirkulert plast kan brukes på nye områder. I dag er det bestemte standarder som gjelder for eksempel for vann- og avløpsrør som skal graves ned og er avhengig av lang holdbarhet.

Fossilfrie plastrør

Det nye resirkuleringsanlegget i Ål vil få en kapasitet på 10 000 tonn i året. I dag bruker Hallingplast grovt sett 1 000 tonn resirkulert og 25 000 tonn såkalt jomfruelig plast i produksjonen. I enkelte produkter som drikkevannsrør må det fortsatt benyttes jomfruelig plast, men med et tilpasset lovverk, nye testmetoder og konkrete definisjoner kan det bli mulig å benytte resirkulert plast i flere produkter enn i dag.

- For Hallingplast vil det fortsatt være polyetylén som er vårt viktigste råmateriale i produksjonen av plastrør. Det er i utgangspunktet det samme som vi finner i bæreposer, men materialet er designet litt annerledes, fordi bæreposen bare trenger å holde fra butikken og hjem, mens våre plastrør må tåle 100 års driftstid nedgravd. Derfor er vi nødt til å bruke den typen materiale i våre produkter. Men det er verdt å ta med at den jomfruelige plasten som brukes i dag ofte kommer fra olje og gass, men den kan også hentes fra biodiesel. Hallingplast har gått gjennom sertifiseringer som gjør at vi nå kan levere fossilfrie plastrør etter massebalanseprinsippet. Sertifisering gir oss anledning til å selge fossilfrie plastrør, men vi må også kjøpe inn igjen like mye som vi selger. Det kan sammenlignes med et opprinnelsessertifikat for strøm, og er interessant med tanke på å senke co2-utslippet fra den jomfruelige plasten vi tross alt må produsere. Vi jobber med andre ord både med å redusere utslipp fra den jomfruelige plasten, men den største satsingen er på resirkulering.

- Det er alltid vanskelig å spå om fremtiden, men på en eller annen måte vil resirkulert plast bli en dominerende råvare, men resirkulering kan være mer enn det vi driver med i dag. Man kan også bryte ned plasten igjen til syntetisk olje som man igjen bruker inn i plastproduksjon. Da snakker vi også om en sirkulær verdikjede. Det foregår mye forskning for å finne frem til nye måter å hente råmaterialer på, sier Sverre Tragethon.


Hallingplast AS

  Kleivi Næringspark 4, 3570 Ål
  32 09 55 99Telefonnummer
  hallingplast.no

{/show}