IKM Inspection startet året med nye kontrakter

FREDRIKSTAD: På tampen av 2017 inngikk IKM Inspection en viktig rammeavtale med en stor aktør innen subsea-næringen.

Avdelingsleder Vidar Johansen og koordinator Ståle Hansen i IKM Inspection AS har stor tro på bedre tider for bransjen i 2018.

På tampen av 2017 inngikk IKM Inspection en viktig rammeavtale med en stor aktør innen subsea-næringen. Det betyr at det går mot lysere tider for IKM Inspection, som tilhører en bransje som ble hardt rammet av nedgangen i oljesektoren.

Daglig leder, Vidar Johansen, overtok lederstillingen i februar 2017. Han fikk oppleve et trangt førsteår for Fredrikstad-avdelingen, som er en videreføring av Røntgenkontrollen som ble kjøpt opp for noen år siden.

Markedet løsner

- Selv om IKM Inspection fikk et godt år totalt i 2017, merket ikke vi mye til oppgangen i vår avdeling. Nå ser det imidlertid til å snu også i Østfold, og rammeavtalen med en stor aktør innen subsea-næringen er viktig i denne sammenheng. Helt fra starten av avtaleperioden skal vi bidra med flere kontrollører i en god tid fremover. IKM i Fredrikstad har ni ansatte totalt, så dette er en stor jobb for oss, sier Johansen.

Han har vært ansatt i bedriften i 25 år og kjenner lokalmarkedet godt.

- Oppgangen i offshore- og subsea-næringen gir grunn til optimisme også hos oss. Siden vi i hovedsak er leverandører til sveisebedrifter og mekaniske virksomheter tar det litt tid før oppgangen når oss.

45 Nordtest-sertifikater på nivå 2 og 3

IKM Inspection har lenge hatt fokus på kompetanseutviklingen i de ulike avdelingene. Avdelingen i Fredrikstad brukte noe av tiden i 2017 til nettopp dette. De ni ansatte har nå samlet 45 sertifikater innenfor ulike kontrollmetoder, noe som gjør dem i stand til å løse de fleste oppgavene.

- Vi har mange oppdrag innen røntgenkontroll av fjernvarmerør og tykkelsesmåling av skip. Vi har også tilgang til ansatte med kompetanse innen tilkomstteknikk, det vil si at vi kan kontrollere røropplegg og tanker uten å måtte bygge omfattende stillaser, sier Johansen.

Tredjepartskontroller

Ståle Hansen har også vært ansatt i bedriften i 25 år og jobber mye med tredjepartskontroll. Det betyr at utenlandske selskaper som produserer deler, utstyr eller annet i Norge leier inn IKM Inspection for å bevitne at kontrollene går riktig for seg.

- Vi opptrer som det utenlandske selskapets representant i Norge i slike tilfeller og her opplever vi økende interesse. Tidligere reiste vi også mye utenlands på tilsvarende oppdrag, men da som representant for en norsk bestiller, sier Hansen.

Tjenester:

  • Ultralydkontroll/lamineringskontroll
  • Røntgenfotografering med røntgenrør, CP og isotoper
  • Magnetpulverprøving og penetrant prøving
  • Hardhetsmåling med portabel Equotrip-utstyr
  • Tykkelsesmåling/korrosjonsmåling
  • Materialanalyse med portabelt Niton PMI-utstyr
  • Visuell sveiseinspeksjon
  • NS 477 sveiseoppfølging
  • Hvirvelstrømprøving
  • Tredjepartskontroll