Bedring for Jøtul i 2013

KRÅKERØY: Det lysner for Jøtul i Fredrikstad, ifølge en melding fra bedriften. Driftsresultatet for 2013 bedret seg nemlig med 37 millioner kroner. Jøtul omsatte i fjor for 838 millioner kroner.

Jøtul kan puste litt lettere etter at resultatet i fjor viser en bedring på 37 millioner kroner. Ledelsen melder at man vil arbeide jevnt videre for å bedre situasjonen ytterligere i året vi nå er inne i.

Både 2011 og 2012 var dårlige år – noe som ble dratt med videre og ga utslag på tallene for både 2012 og 2013. Det er imidlertid omstillingsgrepene gjort i fjor som gjør at bedriften nå er inne i et positivt spor, skriver fb.no.

Driften i null

Bedriften melder selv at driften i praksis gikk i null – mens engangskostnader og større finanskostnader gjør at Jøtul fortsatt går med et stort underskudd. Resultatet før skatt var minus 80 millioner kroner.

– Det er ryddet betydelig opp, og dette arbeidet fortsetter. 2013 var et år med klare forbedringer både internt i våre prosesser og effektivitet. Vi ser fremgang i markedet sammenlignet med hos konkurrentene. Vi vil videreføre grepene i 2014 – og venter ytterligere effekter av dette, sier konsernsjef Eskil Zapffe til fb.no

Nye markedsandeler

Jøtul tok nye markedsandeler i Norge, Sverige, USA og Frankrike i 2013. Dette er viktige markeder for bedriften, som nå er markedsleder i Norge og Frankrike.

Jøtul er eid av det svenske investeringsselskapet Ratos som sier de vil satse videre på Fredrikstad-bedriften.

– Med Ratos bak oss har vi ryggraden som trengs for å satse videre med investeringer, nye produkter og effektiviseringer, sier styreleder i Jøtulgruppen, Lars Anders Lindblad.

Effektiv egenproduksjon, produktutvikling og forhandler-nettverket vil bli viktige fokuspunkter i inneværende år til fb.no.