Krydrer virksomheten med nytt klimaregnskap

Klimapartnere Vikens nyeste partnerbedrift vil allerede i år rapportere klimaavtrykk i tråd med internasjonale standarder.

– Vi leverer til kjøttprodusenter, bakerier, fiskeindustri og måltidsprodusenter, forteller daglig leder Morten Andersen i Alimenta mens Daniel Deutsch prøver en ny krydderblanding.

Du er antagelig ikke klar over det, men mest sannsynlig har et eller flere av måltidene du har spist den siste uken vært smakstilsatt med produkter fra Alimenta.

Selskapet står for råvarer, ingredienser og smak som inngår i produksjon hos store og små matprodusenter over hele Norge.

– Vi leverer til kjøttprodusenter, bakerier, fiskeindustri og måltidsprodusenter, forteller daglig leder Morten Andersen i Alimenta mens han tar oss med på en omvisning i produksjonslokalene på Frogner i Lillestrøm kommune.

– Her er laboratoriet, eller produktutviklingsavdelingen, sier Andersen og slår ut med armene mot den største krydderhylla vi noen gang har sett.

– Her arbeider kokker, pølsemakere, bakere og næringsmiddelteknologer med å lage de beste nye alternativene på smak og mat.

Det er særlig viktig med planteproteiner i disse dager. 

– Det handler ikke nødvendigvis om å kutte kjøttforbruket. Men det er viktig å finne gode produkter som kan utfylle et sortiment.

Lærer gjennom nettverkssamlinger

Alimenta er blant de ferskeste tilskuddene til Klimapartnere Viken.

– Vi startet i fjor med å utvikle en bærekraftstrategi med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Det viktigste for oss nå er å inkorporere den i hele virksomheten, forteller Andersen.

Han ser flere fordeler ved å være klimapartner.

– Klimaregnskapet er et stort aktivum. 2023 blir vårt første år med rapportering både scope 1, 2 og 3, sier Andersen.

Klimapartnere utarbeider klimaregnskap i henhold til GHG Protokollen, med inndeling av utslipp i tre kategorier: direkte utslipp (Scope 1), indirekte utslipp fra energiforsyning (Scope 2) og indirekte utslipp knyttet til kjøp av andre varer og tjenester (Scope 3).

Klimapartnere anbefaler alle partnere å bli fossilfrie, med et ekstra fokus på Scope 1.

– Scope 3 blir trolig det mest krevende for oss. Vi har mange leverandører i utlandet og det er lange leverandørkjeder i en del tilfeller.

Alimenta jobber nå med å samle inn data, og sette dette best mulig i system slik at selskapet kan redusere sine utslipp i alle «scopene».   

– Det er viktig for oss å jobbe med dette systematisk, og ha et verktøy som er pålitelig og hjelpe oss til å gjøre en god jobb. Vi ser også at oppfølging, opplæring og veiledning til klimaregnskapet er viktig gjennom Klimapartnere Viken.

Selv om de er ferske partnere har Alimenta allerede benyttet seg av flere fordeler ved samarbeidet.

– Vi har vært med på nettverkssamlinger og opplæring. Det er store endringer som må være på plass for å nå klimamålene. Vi opplever økende forventning fra både kundene våre og forbrukerne om å drive klimavennlig i alle ledd.

Skaper kultur og forståelse

Andersen og Alimenta passer som hånd i hanske med Klimapartnere Vikens ambisjon om å forankre klima- og miljøarbeidet i toppen av firmaene de jobber med. 

– Det må være en del av vurderingene vi gjør i hele verdikjeden. De handler om å skape kultur for det, og en solid forståelse internt.

Det er ikke bare enkelt når man har over 200 leverandører, rundt 300 kunder og 1000 varelinjer.

– Vi er 65 ansatte fordelt på salg, produksjon, lager og administrasjon som jobber med et stort antall leverandører fra mange land, som gjør at vi kan være en totalleverandør til norsk næringsmiddelindustri.


Alimenta AS

 Jeksleveien 2, 2016 Frogner

  67 07 38 00
  alimenta.no

{/show}