Lokal bedrift – globalt marked

RAKKESTAD: Noble Installation leverer til offshore og maritim næring, men lot seg ikke knekke av oljenedturen. Tvert imot!

Noble Installation leverer primært produkter og tjenester til offshore og maritim næring. Selv om oljeindustrien har vært gjennom en gedigen nedtur de siste tre årene, har det Rakkestad-baserte selskapet opplevd en øking i oppdragsmengden i den samme perioden. – Det viser at vi har opparbeidet oss en etterspurt kompetanse, sier daglig leder Knut Olav Klever.

Noble Installation AS er et 100 prosent eid datterselskap av Noble AS, som ble etablert i år 2000. Bak selskapet står Tom Rune Jacobsen, Hans Carlo Haga og Knut Olav Klever, som alle er aktive i den daglige driften.

Selv om Noble nok har gått ”under radaren” for de fleste her i regionen, kan selskapet vise til en imponerende utvikling og vekst siden oppstarten, og har i dag globalt nedslagsfelt.

Selskapet arbeider innenfor tre kjernesektorer:

  • mekanisk produksjon og engineering
  • mekanisk installasjon offshore og -onshore
  • maritime operasjoner

Virksomheten er først og fremst rettet mot offshore og maritim sektor, men jobber også mot landbasert industri.

Base på Rudskogen

I 2007 kjøpte selskapet 17 dekar stor tomt i Rudskogen Næringspark, og et nytt bygg på 1000 kvm med moderne verksted og kontorlokaler sto innflyttingsklart sommeren 2010. Det viste seg imidlertid snart at det var behov for ytterligere plass, og drøye to år senere sto nytt lager-/verkstedbygg på 750 kvm ferdig.

I dag er de 30 fast ansatte, og henter inn ytterligere ressurser for å kunne ta unna når det topper seg.

Daglig leder Knut Olav Klever legger ikke skjul på at de har ambisjoner om ytterligere vekst, og kan fortelle om en svært god ordretilgang.

- Vi lever av fornøyde kunder, og har knyttet til oss en rekke store aktører som bruker oss som faste leverandører av produkter og tjenester, sier han – og gleder seg også over at det igjen er en generell øking i offshoreaktivitetene world wide.

Det lover godt for framtiden!

Satser på kvalitet

Noble har et høykompetent miljø, og tilbyr en rekke tjenester innenfor engineering, fabrikasjon og montering, samt bemanning av maritime operasjoner. Med sin lange erfaring og spesialiserte kompetanse knyttet til installasjon av sjøkabler, er de en etterspurt samarbeidspartner innen dette fagfeltet.

Personellet består av operatører, dekksformenn, båtførere, supervisorer, ROV-operatører, mekanikere, sveisere og riggere med spesialkompetanse.

Selskapet utfører operasjoner og installasjoner om bord på plattformer, rigger og skip, samt tjenester innefor mobilisering og demobilisering av fartøy og lektere, sjøsikring av utstyr, lasting og lossing av kabler, i tillegg til design, produksjon og installasjon av utstyr.

Hele forløpet

- Det optimale for oss, er å være med i hele forløpet; planlegging, spesifiseringer, kostnadsberegning, 3D-modellering og utvikling av prototype, konstruksjon av produkt og montering. Da er kunden sikret den beste kvaliteten hele veien, sier Klever – svært optimistisk på hva framtiden vil bringe.


Store investeringer i maskinparken

Noble Installation besitter en svært moderne 3D-basert maskinpark. Nå har de investert i eget maskineringssenter for å kunne ta hånd om mer av produksjonen i eget hus.

Selskapet investerte i vannskjæringsmaskin i verkstedet på Rudskogen for sju år siden, som har vært en formidabel suksess. Her er det få eller ingen grenser for hva som kan skjæres med nøyeste presisjon i alle typer materialer – inklusiv stålplater på inntil 300 mm.

Verkstedet er i tillegg utstyrt med det mest moderne sveiseutstyret, plasmaskjærer, valser, CNC-maskiner. Bedriften har over 50 godkjente sveiseprosedyrer (WPQR) for en rekke materialer.

Utfører egen engineering

Selskapet utfører egen engineering og detaljkonstruksjon for fabrikasjon og benytter seg av nyeste versjon av Autodesk Inventor for 3D-modellering, konstruksjon og analyse. Det har også 3D-printer som visualiserer modeller og prototyper svært virkelighetsnært.

- Nå kan vi også maskinere i 3D under eget tak. Fire akser gjør at du kan snu emnet rundt nøyaktig 180 grader for å fortsette bearbeidingen på den andre siden. Dette gir muligheter for veldig nøyaktige bearbeidinger på flere sider.

- Ved å ha hånd om hele verdikjeden selv, sikrer vi den høye kvaliteten vi er avhengig av i alle ledd. Våre kunder går aldri på akkord med kvaliteten, sier daglig leder Knut Olav Klever.

ISO-serifiseringer

Selskapet er ISO-sertifisert av Det Norske Veritas etter standardene ISO 9001:2015 og ISO 3834-2 og er Achilles-kvalifisert som leverandør til oljebransjen.

Noble er godkjent lærebedrift og har til enhver tid knyttet til seg lærlinger. For tiden er det én unggutt som går læretiden i platefaget her, og to har nylig fullført læretiden og er i fast jobb ved bedriften. Klever ser ikke bort fra at de vil knytte til seg lærlinger også innen andre fagområder.

- Vi ser på lærlingordningen som et viktig ledd i å rekruttere kvalifisert framtidig arbeidskraft, sier han.