Med bærekraft i hver fiber

Alle produkter fra Glomma Papp er 100 prosent resirkulerbare. I tillegg jobbes det kontinuerlig med optimalisering og produktutvikling, som sikrer unødvendig vekt og svinn. - Det gjør klimaregnskapet hyggeligere også for våre kunder, sier bølgepappspesialistens bærekraftansvarlig Mike Off.

Produktutvikler Kelly Eldor Hakkebo, markedsdirektør Ruth Nilsen og bærekraftsansvarlig Mike Off er stolte av å være ansatt i en bedrift med positiv innvirkning på klimaet.

Glomma Papps historie strekker seg tilbake til 1931, og ledes i dag av fjerde generasjon Iversen. Bedriften designer, utvikler og produserer emballasje og displayløsninger for det skandinaviske markedet.

- Papp er resirkulerbart, biologisk nedbrytbart, fleksibelt og transportvennlig. Det gjør det til en takknemlig råvare å jobbe med - også i et klimaperspektiv, sier markedsdirektør Ruth Nilsen.

- Glomma Papp har jobbet med innsamling av papir og gjenbruk i mange tiår før begreper som bærekraft, sirkulærøkonomi og klimaregnskap ble lovpålagt.

Skaper verdier for kundene

Men også for kundene, skaper selskapets klimafokus økt lønnsomhet både på bunnlinja og i klimaregnskapet gjennom optimalisering og produktutvikling. To sider av samme sak, sier produktutvikler Kelly Eldor Hakkebo.

- Produktutvikling handler naturligvis om å skape emballasje som skal gi maksimal synlighet og være salgsutløsende. Men like viktig er det å tenke forbedring av emballasjen gjennom hele verdikjeden; tilstrekkelig beskyttelse, lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning, og høyest mulig grad av material- og energigjenvinning. Det vil i praksis si emballasjeprodukter som blant annet bidrar til mindre svinn, maksimal utnyttelse av pall, redusert transportbehov og bedre resirkulering. Alle ledd i verdikjeden kan optimaliseres!

Glomma Papp har vunnet mange internasjonale priser, basert på utvikling av emballasje som for hele verdikjeden har gitt store besparelser i både energi, materialforbruk, avfall og transport.

FNs bærekraftsmål 

Glomma Papps bærekraftstrategi er for lengst godt forankret i toppledelsen og implementert på alle nivåer i selskapet. Det har plukket ut FNs bærekraftsmål nummer 3 (God helse og livskvalitet), 9 (Industriell innovasjon og infrastruktur), 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon), 13 (Stoppe klimaendringene) og 17 (Samarbeid for å nå målene) som «sine» fokusområder.

- Vi får ofte spørsmål fra våre kunder om vårt klimafotavtrykk, så det er tydelig at bærekraft, klimaregnskap og åpenhetsloven er stadig høyere vektet hos de store næringsaktørene. Derfor er det helt avgjørende for oss at vi er en pådriver også på dette området, samt at vi tar investeringer i stadig mer effektive maskiner, sier Mike Off.

Viktig med bærekraftklynger

Glomma Papp er med i flere ulike klimarelaterte klynger. En av dem er Klimapartnere Viken. Viktige møteplasser hvor det kan diskuteres problemstillinger og utfordringer, og ikke minst ta lærdom av hverandres erfaringer.

- Klimapartner Viken er en viktig pådriver for å holde klimafokuset høyt flagget, nettopp ved å fremme det gode arbeidet som blir gjort og bringe bedrifter nærmere hverandre. Klima er et ansvar som hviler på oss alle, minner han om.

Vil du jobbe på en fremtidsrettet arbeidsplass?

Glomma Papp her i dag rundt 200 ansatte, og er i stadig vekst. Om du vil jobbe i en fremtidsrettet bedrift, er det bare å ta kontakt, sier markedsdirektør Ruth Nilsen.

- Vi setter ingen andre krav enn at du er over 18 år. Her får man den opplæringen som skal til å kunne operere maskinene, og vi kan også legge et løp mot et fagbrev. På Glomma Pappa er du sikret en trygg og god arbeidsplass, hvor vi samarbeider på tvers av avdelinger. Det gir alle muligheter til en variert og spennende arbeidsdag.

- Ikke nøl med å ta kontakt dersom det kan være av interesse, oppfordrer hun.


Glomma Papp AS

 Statsminister Torps vei 17-19, 1738 Borgenhaugen
  69 11 01 00
  glommapapp.no

{google_map}Statsminister Torps vei 17-19, 1738 Borgenhaugen/google_map}{/show}