Noble Installation er en bedrift rustet for framtiden

Fra sin base på Rudskogen, har Noble Installation AS funnet sin plass i offshore industrien. Selskapet leverer en rekke produkter og tjenester innen marine, kabel, subsea-utstyr og eksossystemer til gassturbiner. 

- Her er vi som en stor familie, og er opptatt av å gjøre hverandre gode, sier fra venstre: Christoffer Kjeve, Petter Arnesen, Håvard Mjelde, Dragoljub Cusovic, Joakim Karlsen og Mikal Østby.

Gjennom en årrekke med leveranser til store aktører innenfor offshore bransjen, har Noble skaffet seg ett godt rykte for skreddersydde produkter som er tilpasset kundens behov. – Jeg er stolt av å få lede så dyktige og engasjerte medarbeidere, som hver dag går på jobb for å løse små og store behov for våre kunder. Innsatsen til de ansatte er fantastisk, sier daglig leder Håvard Mjelde.

 Noble Installation AS ble etablert i 2000. Virksomheten er i stor grad basert på levering av tjenester og produkter innen engineering og produksjon til offshore og maritim sektor, og landbasert industri, over hele verden.

- Det aller meste av våre produkter og tjenester handler om energi, og vi er således en liten, men viktig brikke i energiomstillingen i Norge og Europa. Vi har vært med på å legge kabler mellom en rekke land og kontinenter, og sørger daglig for å holde hjulene i gang for store utførende aktører innen den pågående energiomstillingen. Samtidig produserer vi utstyr for oljeplattformer og kan levere alle komponenter innen eksossystemer for gassturbiner, sier Mjelde.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Daglig leder Håvard Mjelde

Bildet: Daglig leder Håvard Mjelde

- Noble Installation har nå i juni lansert en ny hjemmeside vi er stolte av, sier Mjelde. - Og den nye visjonen er: Creating value to our customers. Vi skal skape verdi for kunden. Noble Installation er en leverandør som gjennom nye løsninger, kvalitet og god leveringsdyktighet skaper verdi for kunden. Et eksempel her er CCRM reparasjons kit som forlenger levetiden på eksossystemer uten å investere i nytt utstyr.

Vi kan kategorisere virksomheten i fem hovedområder:

Marine, cable & subsea utstyr; Produksjon av offshore og subsea utstyr, sjøfesteutstyr

Gassturbin eksossystemer; Produksjon av alle komponenter innen eksossystemer

Site & field service; Inspeksjoner, service og installasjoner på plattformer

Marine & cable service; Mobilisering/demobilisering av kabelfartøy, kabellegging

Industri; Produksjon til landbasert industri

Spiller hverandre gode

 Mjelde startet i jobben på nyåret, etter 13 år som leder hos Statnett i Oslo. Han lot seg raskt imponere både over kompetansenivået, yrkesstoltheten til de ansatte og det gode arbeidsmiljøet som preget selskapet.

- Her er alle opptatt av å spille hverandre gode og finne de beste løsningene for kundene. Jeg har brukt min erfaring blant annet til å styrke oss ytterligere innen prosjektgjennomføring, da dette er en svært operativ bedrift, hvor ting må skje raskt på kundens premisser.

Men først og fremst har jeg bygd videre på alle de gode kvalitetene som er bygd opp i selskapet gjennom mange år.

Den høyeste omsetning i Noble`s historie var i 2022. I 1. halvår 2023 har vi allerede omsatt og utført arbeid for 70 prosent av rekordomsetningen i fjor. Dette til tross for at høsten tradisjonelt sett er mer travel enn våren. Den økte oppdragsmengden har kommet både i eksisterende og nye markeder.  - Vi må stadig besøke kunder og tilby vår kompetanse hos nye kunder, sier Mjelde.

Stadig i vekst

I løpet av året har selskapet også vokst i antall, og sysselsetter i dag 45 fulltidsansatte.

- Jeg er veldig opptatt av å ha en god rekrutteringsstrategi, for hele tiden å sikre tilsig av kompetanse som gjør oss i stand til å vokse videre. Vi er alltid på jakt etter kvalifiserte sveisere, platearbeidere, CNC-operatører, prosjektingeniører og annen kompetanse som kan løfte oss, og bruker Bedriftskonsulent Carine Helgesen til å bistå oss med rekrutteringen. Det fungerer veldig bra, sier Mjelde.

- I tillegg er det viktig at vi sikrer oss tilsig av faglærte gjennom lærlingordningen, legger han til. 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Bildet: - Her er vi som en stor familie, og er opptatt av å gjøre hverandre gode, sier fra venstre: Christoffer Kjeve, Petter Arnesen, Håvard Mjelde, Dragoljub Cusovic, Joakim Karlsen og Mikal Østby.

Stor fleksibilitet

Noble Installation påtar seg både små og store komplekse oppdrag, som betinger en iboende omstillingsevne i staben. Og nettopp det at ingen arbeidsdag er lik, bidrar til å gjøre arbeidsplassen ekstra attraktiv.

- Ja, her er det aller meste basert på skreddersøm, ikke samlebåndsoppdrag, og det er tidsfrister som skal holdes. Vi samarbeider for å finne de optimale løsningene på tvers av fagområder, som gjør oppdragene både spennende og varierte.

- I tillegg er jeg veldig bevisst på at den enkelte skal bli sett og hørt i hverdagen, samt bygge oppunder prestasjonskulturen. Summen av at vi er fleksible, har høy kvalitet på tjenester og produkter og at ingen slår oss på leveringsdyktighet, bidrar til at kundene bruker oss fast.

Jakten på den optimale prosjektporteføljen

En annen, viktig faktor, er å sørge for å ha den optimale produktporteføljen.

Han forklarer:

- Det handler om å ha et riktig antall store og små prosjekter gående samtidig, slik at vi får utnyttet ressursene og tiden maksimalt. Da er vi effektive og tjener penger. Det er svært viktig i en så konkurranseutsatt bransje, hvor en rekke europeiske aktører kjemper om de samme oppdragene. Produksjonsplanlegging blir da enormt viktig for at dette skal lykkes.

 Må ha levelige rammebetingelser

Mjelde påpeker samtidig viktigheten i at mellomstore, norske bedrifter som Noble Installation får levelige rammebetingelser. Bedriften konkurrerer med utenlandske aktører, inkludert lavkostland.

- Vi lever av store aktører hovedsakelig i offshore markedet. Om det er ønskelig at bedrifter som vår skal forbli i Norge, må det være fokus på at disse bedriftene faktisk er viktig og at myndighetene har virkemidler som legger til rette for mellomstore bedrifter. I denne energiomstillingen vil de norske bedriftene i mye større grad eksponeres for det europeiske markedet og da blir konkurransen hardere!


Noble Installation AS

  Rudskogenveien 11, 1894 Rakkestad
  69 22 80 80
  www.noble.no

{/show}