Nysatsing hos Rånås Lakk i Eidsberg

MYSEN: Rånås Lakk arbeidet med offshore-bransjen, og måtte gå noen runder før de bestemte seg for å satse videre.

Da noen trakk i nødbremsen i offshore-sektoren, så det usikkert ut for Rånås Lakk i Mysen.

Familiebedriften hadde basert det meste av kundeporteføljen sin i bransjen og det ble gått noen runder og utvekslet mange tanker over kjøkkenbordet på gården før man til slutt bestemte seg for å satse videre.

- Vi måtte gjøre noen grep og tilpasse oss markedet. Det sier Nils Ronny Granberg, som er daglig leder.

I dag sysselsetter bedriften 12 personer og ordrebøkene blir stadig fullere.

Nye kunder

Etter å ha hatt utallige jobber for gigantene i norsk offshore er det nå de små og mellomstore mekaniske bedriftene Granberg sikter mot

Vi har klart å omstille oss og ser at det er et marked for tjenestene våre hos flere små og mellomstore bedrifter som har produkter som skal lakkeres eller metalliseres, forteller Granberg

- I disse dager ferdigstiller vi for eksempel en ordre fra Baastad Mekaniske, en forholdsvis ny og fremadstormende lokal bedrift som i dette tilfellet hadde behov for lakkering av trappesystemer og vegger til en ballbinge.

Beliggenhet

Rånås Lakk ligger «langt til skogs», på grensa mellom Rakkestad og Eidsberg. Det er lett å anta at beliggenheten byr på utfordringer – særlig med tanke på transporten av stålkonstruksjoner til og fra lakkeringsverkstedet. Ifølge Granberg har beliggenheten så langt ikke stoppet ett eneste oppdrag

- Vi hadde nylig en malejobb for et Rakkestadfirma som skulle levere stålkonstruksjoner til Drøbak Bad. Disse konstruksjonene var 29 meter lange. Vi klarte da de også, ler Granberg, og mener man også kan se på lokaliseringen som et pluss.

- Vi ligger jo midt i fylket med kort vei til store kunder i Osloområdet. I tillegg har vi gode transportløsninger, hvor vi både har egen lastebil og gode avtaler med ulike distribusjonsselskaper.

Kvalitet

Etter å ha jobbet med offshorebransjen som hovedoppdragsgiver i en årrekke er Granberg vant til å forholde seg til knallharde kvalitetskrav som igjen stiller strenge krav til de ansattes kompetanse. Bedriften har derfor utviklet en egen opplæringsmodell og ikke minst et kontrollsystem som sikrer at de ansatte faktisk har kompetansen som kreves

- Det hjelper ikke å være malermester eller å ha all verdens erfaring når du kommer til oss for å jobbe. Her må alle gjennomføre full opplæring før de slipper til. Det er selvsagt en trygghet for kundene våre og også svært viktig for vårt rykte i bransjen, sier Granberg, som i disse dager gleder seg over at det begynner å røre på seg i offshorebransjen igjen.

- Vi er forberedt på å både ta imot de gamle kundene våre og å sørge for at de nye velger å forbli hos oss. Men det blir etter hvert Julies ansvar, sier Granberg og forteller at datteren er tiltenkt rollen som daglig leder om ikke så alt for lenge.