Skrev rammeavtale med stort oljeselskap

RAKKESTAD: De lager utstyr for installasjon av store sjøkabler, sikrer økt levetid på oljeplattformer og utvikler nye produkter.

Noble Installation leverer blant annet utstyr til reparasjon av sjøkabler på havbunnen, som denne store buen her, der lærling Marius Nyengen Halsnes sitter foran, med daglig leder Knut Olav Klever og styreleder Tom Rune Jacobsen bak.
Noble Installation leverer blant annet utstyr til reparasjon av sjøkabler på havbunnen, som denne store buen her, der lærling Marius Nyengen Halsnes sitter foran, med daglig leder Knut Olav Klever og styreleder Tom Rune Jacobsen bak.

De lager utstyr for installasjon av store sjøkabler, sikrer økt levetid på oljeplattformer og utvikler nye produkter som har blitt tatt godt imot på norsk sokkel, og er nå klare for resten av verden.

Noble Installation AS ble etablert i 2000. De jobber med marine operasjoner, offshore installasjon, mekanisk montasje og produksjon, med spesialkompetanse innen gassturbin eksossystemer, utstyr for sjøkabelinstallasjon, piping, tubing og struktur. De sysselsetter ca. 50 årsverk og har tilholdssted i moderne, egeneide lokaler i Rudskogen Næringspark.

Rammeavtale og patenter

Nylig fikk selskapet tildelt en rammeavtale med et stort norsk oljeselskap.

– Dette var en viktig milepæl for oss, og en stor annerkjennelse av våre tekniske løsninger. Noble Installation har også tatt patent på tre, fire produkter og metoder som har blitt godt mottatt på norsk sokkel, og vi ser også et stort marked internasjonalt.

– Vi er allerede inne på britisk sokkel, og er invitert til USA, Afrika og Asia. Vi har inngått et partnerskap med det britiske selskapet Cullum Detuners Ltd., som har et stort kontaktnett både i Storbritannia og globalt. De skal distribuere våre varer og tjenester der, forklarer Tom Rune Jacobsen, styreleder i selskapet og en av eierne.

Selskapet har i senere år utviklet egne produkter, blant annet for å kunne gjennomføre raskere, sikrere og mer kostnadseffektiv reparasjon av eksossystemer for gassturbiner.

Smarte løsninger

Bedriften klarte seg godt i de årene da oljebransjen slet, men de forsto at det å satse på at nye oljeinstallasjoner ble bygd ikke var veien å gå. I stedet satset de på å utvikle egne produkter og metoder for å forlenge livet til de eksisterende. De kaller det “extended life”.

– Det handler om smarte løsninger og produkter for vedlikehold og reparasjoner. Løsningene er anvendbare såvel offshore som på landinstallasjoner, fortsetter Knut Olav Klever, daglig leder og også en av eierne i selskapet.

Nexans er et av selskapene som bruker utstyret deres ved installasjon av sjøkabler på havbunnen.

Lokalt produsert

Det meste blir produsert i egne lokaler på Rudskogen. Her har de store lokaler som har plass til selv de største installasjonene. Den eneste begrensningen er at det må kunne fraktes på lastebil. For store ting er det ofte Borg havn som er neste destinasjon, for deretter å sendes videre med skip.

– Vi prøver å produsere det meste på huset. Det gir oss mulighet for kort leveringstid, tettere oppfølging og mindre feilmargin. Her har vi moderne, nytt utstyr. Vi konkurrerer på teknologi og leveringsdyktighet. Det handler om å forstå kundenes behov, og hvilke krav som ligger til grunn. Vi har investert mye tid og penger - det tar oftest tre år fra oppstart til du har et kommersielt produkt, utdyper Klever.

Lærlinger

Bedriften satser på lærlinger, og har allerede hatt tre stykker, der to av dem er ferdig. Den siste tar fagbrev denne våren. Alle jobber i bedriften. Til høsten skal de ta inn en ny lærling, og er allerede i gang med å finne den rette.

– Det er moro å hjelpe ungdom ut i arbeid. Samtidig får vi spesialtilpasset dem til vårt behov, og gir de nyttig kompetanse underveis. To av dem er nå på offshore-kurs, avslutter Jacobsen.


Noble Installation AS

Rudskogenveien 11
Rakkestad

69 22 80 80

www.noble.no