Stansefabrikken inn i nye energieffektive lokaler

Nylig pakket Stansefabrikken Fredrikstad sammen både maskiner og ansatte og flyttet til nye topp moderne lokaler ved E6 i Sarpsborg.

Adm.dir Pål Krugerud i Stansefabrikken Solutions AS viste rundt i den nye fabrikken for Lars Erik Holmen og Håkon Helsengreen i Soleie og prosjektleder Freddy Magnussen fra Holmskau Prosjekt.

Bedriften skifter samtidig også navn til Stansefabrikken Solutions AS. På taket har Soleie levert et solcelleanlegg som skal forsyne maskiner, lager og kontorer med det de trenger av elektrisitet - og trolig litt til.

Flere uker før innflytting ble den flunkende nye stansemaskinen til 7 millioner kroner montert i den romslige produksjonshallen. Den har dobbelt så stor kapasitet som den gamle, men bruker bare 25 prosent av det tidligere forbruket. Bygget som er satt opp av Holmskau Prosjekt og leid ut av Holmskau Eiendom, er bygd i henhold til Breeam-standarden.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bildet: Den nye stansemaskinen ble montert mens sluttføringen av bygget pågikk i mars, kan Pål Krugerud (til h) fortelle under omvisningen.

Sentral plassering

- Vi har gledet oss stort til dette helt siden beslutningen om å flytte Stansefabrikken ble tatt. Vi gikk gjennom en lengre prosess for å finne den perfekte beliggenheten, og landet på Bjørnstadmyra i Sarpsborg. Her har vi alle forutsetninger for å vokse og utvikle oss videre, sier administrerende direktør Pål Krugerud.

- Totalt er det 25 ansatte som flytter hit, mens vi har mål om at det skal bli cirka 30. Vårt gamle anlegg, der det eldste bygget er fra 1924 og bærer tydelig preg av det, har for lengst utspilt sin rolle. Det er like stort som det vi flytter inn i, men det nye bygget er selvfølgelig mer hensiktsmessig. Mange kjenner likevel litt på at vi forlater et anlegg der det gjennom tiår har blitt produsert én million sikringsskap, for eksempel, men forutsetningene for videre drift på Øra har endret seg og vi måtte legge mer vekt på en attraktiv og sentral plassering, sier Krugerud.

- Den nye fabrikken innebærer et paradigmeskifte for oss, både når det gjelder lokaler, effektivitet og bærekraftstrategi. Fabrikken er en nøkkel for hele konsernets salgsstrategi. Derfor har vi investert betydelige beløp i nye maskiner og miljøvennlige løsninger. Etter flyttingen vil vi oppleve bedre effektivitet, og avdelingen vil bli et springbrett for å kunne ta inn nye norske og utenlandske kunder, sier konsernsjef i Stafa Industrier Jon R Westby.

Grønne ambisjoner

Stansefabrikken Solutions på Bjørnstadmyra masseproduserer ikke selv, men utvikler prototyper og gjør småserieproduksjoner, mens de store seriene blir produsert ved fabrikken som Stafa Industrier eier i Litauen. Takket være stor lagerkapasitet har de kort leveringstid på både postkasser og elskap.

- Skal vi ta fram en ny serie for en norsk kunde, ønsker noen at vi setter oss ned rundt et bord og diskuterer oss frem til gode løsninger. Deretter kan det produseres prøveversjoner på Bjørnstadmyra, for å komme frem til et produkt kunden er fornøyd med. Skal det deretter produseres i større opplag blir dette gjort ved fabrikken i Litauen.

Stansefabrikken og konsernet har betydelige ambisjoner om å utvikle bærekraft og grønne løsninger. Alle nye bygg skal være bygd etter Breeam-standarden, og de skal basere driften på gjennomtenkte løsninger. For eksempel skal ansatte kunne parkere sykler, reparere dem ved behov og få informasjon på infoskjermer om bussavgangene til og fra arbeidsplassen. I tillegg er konsernet opptatt av solenergi og har allerede erfaringer med solcelleanlegg på fabrikken i Litauen gjennom flere år.

- Vi synes konseptet til Soleie med null investering og leie av et ferdig solcelleanlegg i prinsippet er helt perfekt. Vi er samtidig spente på å se hvordan det fungerer. Vi har visse forventninger til strømproduksjonen, men det er vanskelig å si noe i dag om hvordan det vil bli. Etter ett år tenker jeg vi har flere fakta på bordet, sier Pål Krugerud.

Råderett over energien

- Soleie har ansvaret med å drifte og vedlikeholde solcelleanlegget slik at det fungerer optimalt, med fokus på minimal nedetid og forebygging av tekniske utfordringer. Stansefabrikken leier solcelleanlegg og har full råderett over energien som blir produsert. Solcelleanlegget hos Stansefabrikken ble i utgangspunktet tilpasset det forventede energiforbruket i bygget, men etter videre undersøkelser ble det besluttet at taket skulle utnyttes til det fulle. Med dette solcelleanlegget er Stansefabrikken i grunn netto-null forbruker da solcelleanlegget produserer mer strøm enn de forbruker i løpet av et år. Dette er noe vi ser flere og flere byggeier og leietakere ønsker, sier Lars Erik Holmen i Soleie. Han legger til at Stansefabrikken er det tredje Holmskau-bygget de har avtale om å levere solceller på, og dette er det hittil største anlegget.

- Morsomt å levere solceller til dette bygget også, Holmskau er en kunde vi har veldig god dialog med og håper å få til flere prosjekter sammen med. Det viktigste er at sluttbrukeren er interessert i fornybarenergi og ser hvilke fordeler dette gir både med arbeidet rundt bærekraft og sikring mot høye strømpriser. Soleie har opplevd stor suksess de siste årene med sin forretningsmodell. Soleie tilbyr Norges første leiemodell for solcelleanlegg til offentlige og private næringsbygg. Ved installasjon tar Soleie selv investeringen og vedlikeholdet av solcelleanlegget i hele levetiden, mens leietaker får en forutsigbar og konkurransedyktig leiepris. Leieforholdet mellom Soleie og leietaker er veldig fleksibelt og det finnes flere «exit-muligheter» for leietaker.

Flere miljøtiltak

- Alle næringsbygg Holmskau Prosjekt setter opp nå er dimensjonert for solcelleanlegg på taket. Det er mest hensiktsmessig, da det er klart for installasjon ved bygging eller senere. Den nye Stansefabrikken er et typisk næringsbygg med sandwich- og stålkonstruksjoner, og vi startet arbeidet i august 2023. 15. april var vi klare til overlevering, helt etter planen, sier prosjektleder Freddy Magnussen i Holmskau Prosjekt.

I forbindelse med byggingen av Stansefabrikken er det gjennomført betydelige arbeider i hele området, både når det gjelder ivaretakelse av matjord, drenering, og ikke minst byggingen av et stort forsinkelsesbasseng for regnvann som er plassert langs hele Kalnesveien som passerer utenfor området.

- Det har vært et stort prosjekt ved siden av selve bygget, men helt nødvendig for å etablere de løsningene dette bygget trengte, sier Magnussen.