Utfører kjerneboring i metaller

BÅSTAD: Magnetboring AS er et nystartet firma som tilbyr kjerneboring og saging i metaller uten varmearbeider.

Kjetil Myhrvolds Magnetboring as (t.v.) er alene i landet om å levere magnetboring ute på anlegg her til lands. Spesialarbeider Marcus Vesteng utfører boringen.

Magnetboring AS er et nystartet Båstad-firma som tilbyr kjerneboring og saging i metaller uten varmearbeider. Kjetil Myhrvold har klokkertro på selskapet og har investert store penger i den nye bedriften.

Fra før av eier og leder han Baastad Mekaniske as på gården hjemme i Båstad i Østfold, og det var gjennom Baastad Mekaniske at det første oppdraget med magnetboring kom.

– Henvendelsen kom opprinnelig via en leverandør av magnetbormaskiner. Forespørselen bestod i å bore 100 hull hver seg på 210 millimeter i diameter i bærende konstruksjoner i Oslo. Vi kjøpte inn spesialutstyr og utførte jobben, forteller han.

Deretter var det å starte opp selskapet Magnetboring as, for Myhrvold skjønte med en gang at det var et behov for denne type tjeneste.

– Etterpå har det blitt flere jobber, og det helt uten at vi har markedsført oss. Oss bekjent er det kun vi som leverer denne tjenesten ute på anlegg her til lands, sier Myhrvold.

Etterspurt boreteknikk

Navnet på firmaet kommer fra den kraftige elektromagneten som holder boremaskinen fast til metallet.

Maskinen borer svært sakte, noe som gjør at det ikke oppstår varmgang, og hele arbeidet foregår uten gnister eller vibrasjoner.

Magnetboring as kan i utgangspunktet bore hull opp til Ø1000, men de fleste behov har så langt vært dekket innenfor Ø210, når det er boret for blant annet ventilasjon, VVS, elektro m.m.

– Det er ingen varmeutvikling og deformasjoner, når det bores. Det er ikke støv og minimalt med støy, hvis man borer i bærende stålkonstruksjoner godkjennes alltid plassering og dimensjon av Rib. I de fleste tilfeller svekker et rundt hull såpass lite at det er ikke behov for forsterkning av eksisterende konstruksjon, sier Marcus Vesteng, som er spesialarbeider og utfører boringen.

Investert i sag for stål

Magnetboreutstyret er supplert med en modifisert utgave av en betongsag, for å kunne kappe i metaller. Den kan kappe kraftige konstruksjoner av stål, og dette både med og uten bruk av varmearbeider.
Myhrvold understreker at Magnetboring as ikke utfører betongsaging eller kjerneboring i betong, kun i metaller.

– Magnetboring er svært aktuelt i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter, og også i nybygg der ventilasjonsrør, VVS eller elektro skal føres gjennom stålkonstruksjoner. Det viser seg at entreprenørene ofte ikke har noe godt alternativ ved for eksempel lave etasjehøyder, og det er få eller ingen som utfører slike spesialjobber.

–Vi er glad i utfordringer og utfører oppdrag over hele landet, avslutter Myhrvold.