Verdensledende innen komposittdesign

FiReCo utvikler og modellerer komposittkonstruksjoner. Det medfører avansert testing som primært gjøres hos Kiwa.

Elin Langaker ved Kiwas materiallaboratorium og Alfred Andersen i ingeniørselskapet FiReCo er fornøyd med samarbeidet om testing av komposittmaterialer.
Elin Langaker ved Kiwas materiallaboratorium og Alfred Andersen i ingeniørselskapet FiReCo er fornøyd med samarbeidet om testing av komposittmaterialer.

Ingeniørselskapet FiReCo i Fredrikstad har spesialisert seg innen utvikling og modellering av store komposittkonstruksjoner. Det medfører avansert mekanisk testing, som primært gjøres ved materiallaboratoriet til Kiwa i Rygge.

Alfred Andersen, mechanical engineer, M.Sc. i FiReCo, forteller at de har kunder over hele kloden og deltar i store internasjonale forskningsprosjekter, både sivile og militære.

– FiReCo er verdensledende innen denne type avanserte komposittberegninger for alt fra gangbroer til hurtiggående fartøyer og oppdrettsanlegg, sier Andersen.

Godt samarbeid

Han forteller at de har jobbet med Kiwa i flere år og utviklet et veldig godt samarbeid. Elin Marie Langaker ved Kiwas materiallaboratorium bekrefter at oppdragene fra FiReCo har bidratt til kompetanseheving innen kompositt-testing:

– Vi har fått betydelig erfaring og utarbeidet svært fleksible testprogrammer som vi kan nyttiggjøre i flere sammenhenger.

Unike på komplekse beregninger

FiReCos Alfred Andersen opplyser at når en stor komposittkonstruksjon skal bygges, er det et krav at materialet må kvalifiseres. Da er det helt essensielt at det er gjennomberegnet og testet.

– Vi setter opp et testprogram for å danne oss et bilde av materialet. Så utarbeider vi omfattende testmatriser der vi gjør testresultatene om til anvendbare design-verdier for konstruksjonsanalyser, det vil si materialparametere som vi kan bruke i våre elementberegninger.

Ifølge Andersen er det ingen andre enn FiReCo som utfører tilsvarende avanserte utregninger.

– Vi kan analysere hele konstruksjonen og for eksempel finne ut hvor det må innføres lokale forsterkningslaminater. Hvis det er store avvik mellom testresultater og det beregningene viser, er det en indikasjon på at det er feil ved produksjonen eller at man har valgt feil materialkombinasjoner, sier han.

Avansert kompositt-testing

I Kiwas lab utsettes komposittmaterialet for blant annet strekkprøver, skjærprøver og kompresjonstesting etter ASTM- og ISO-standarder, bøyeprøving av sandwich-bjelker og testing av ulike typer skjøter.

– Programmet som vi kjører her i laboratoriet, innebærer til dels kompliserte tester som er helt unike for Kiwa. Vi har også gjort mer avansert testing sammen med Kiwa, blant annet for Forsvarets forskningsinstitutt. Hos Kiwa har vi kjørt alt fra sigeforsøk som har stått i lang tid til testing av digre T-skjøter som er umulig å få gjort andre steder, blant annet takket være verkstedet dere har i tilknytning til laben, understreker Andersen.

Langaker istemmer at verkstedet er et stort fortrinn.

– Vi har mange eksempler på at det gjør oss bedre i stand til å løse praktiske utfordringer som oppstår i de ulike testoppdragene, utdyper hun.

Overlegent materiale

Andersen påpeker at kompositt er et materiale som anvendes i veldig mange sammenhenger.

– Det er korrosjonsbestandig, veier lite og er nærmest vedlikeholdsfritt. På bunnen av Nordsjøen er det for eksempel store beskyttelsesstrukturer i glassfiber som ligger over brønnanlegg og pumpeanlegg, sier han.

– Kan ikke risikere noe tullball

Han fremhever at kvalitet er viktig i arbeidet med komposittmateriale.

- Siden kompositt er et materiale som nå har fått flere nye bruksområder, kan vi ikke risikere at det skjer noe tullball. Det krever at alt gjøres ordentlig. I samarbeid med Kiwa har vi utviklet testprogrammer som har vist seg å gi svært pålitelige resultater, poengterer Alfred Andersen, mechanical engineer, M.Sc. i FiReCo.


Kiwa

Granheimveien 12
1580 Rygge

971 06 027

www.kiwa.comKlikk en emneknagg for å lese mer: