– Vi gjør kundene mer konkurransedyktige

Et godt klimaregnskap å vise til vil bli ett av de viktigste konkurransefortrinn framover. Det er selve kjernen i hvordan Rolvsøy Metallindustri driver og hva de tilbyr kundene.

Bilde av mann i produksjonslokale
Daglig leder Terje Andersen og Rolvsøy Metallindustri viser at de er en ansvarlig leverandør ved å ta miljøhensyn på alvor – noe nybygget i Råde er gjennomsyret av.

Kortreiste råvarer, kortreiste støpte detaljer til kunder i Norge med et minimalt miljøavtrykk, fra en råvare som er resirkulert og kan resirkuleres igjen i det uendelige.

– Det er sirkulærøkonomi i praksis, sier daglig leder Terje Andersen. 

Skreddersydd bygg

For snart ett år siden flyttet bedriften produksjonen fra Rolvsøy til nytt bygg i Råde, hvor alt er skreddersydd for å avsette et så lett klimaavtrykk som mulig.

Solceller på taket forsyner bygget med energi. Når bygget produserer mer energi enn det forbrukes, mates dette inn i det lokale strømnettet. 

Alt vann som brukes i produksjonen resirkuleres. 

Spillvarme fanges opp, renses og genereres til å varme opp egne lokaler. Det er også lagt til rette for eksport av energi til nærliggende industrier. 

Miljøvennlig

Det er valgt markedets mest miljøvennlige produkter og tekniske løsningene i bygget.

Brostein er valgt på uteområdene framfor asfalt, fordi den er lagd av fornybare ressurser, håndterer vannoverløpet bedre og har lenger levetid.

Beliggenheten er også bærekraftig, med sentral plassering ved E6 på Åkebergmosen. Det gjør at alle varer inn og ut kommer smidig og effektivt via E6, som ligger kun et steinkast unna.

– Dette handler om den kloden vi skal overføre til kommende generasjoner. Vi tror på en bærekraftig fremtid og vil vise i praksis at vi tar vårt ansvar for miljøet på alvor og vil oppmuntre andre til å gjøre det samme. Kan vi, kan alle. Det handler om å lage ringer i vannet. 

Ett av verdens mest resirkulerte materialer

Den største positive klimapåvirkningen ligger imidlertid i produktene og tjenestene Rolvsøy Metallindustri tilbyr. Bedriften har nærmere 80 års erfaring med aluminiumstøping, basert på resirkulert råmateriale, og tilbyr også maskinering av støpte deler der hvor kunden måtte ha behov for det. 

Med sin lave vekt, som utgjør ca. en tredjedel av stål, og med sine gode mekaniske egenskaper, er aluminium allsidig og anvendelig for en rekke formål innen bransjer som møbel, byggevare, transport, belysning, bil, båt etc. 

– Alle som har behov for masseproduksjon av en del eller detalj hvor aluminium dekker kravene til produktet, kan vi bistå med støp og maskinering. En av fordelene med aluminiumstøping, er at det gir en høy grad av nøyaktighet og repeterbarhet. Dette betyr at hver komponent produsert vil ha samme presisjon og kvalitet som den forrige, uavhengig av produksjonsvolum, forklarer han. 

Gjenbruk med samme kvalitet

Med kun 5 % av energibruken sammenlignet med å utvinne aluminium jomfruelig kan aluminium gjenbrukes i det uendelige uten at kvaliteten blir svekket. 

– Vi får våre råmaterialer fra norske råvareleverandører som kjøper inn aluminiumskrot og legerer dette til internasjonale standarder. Sekundæraluminium er som andre råvarer flest en verdensvare, notert på diverse råvarebørser rundt i verden.  

Det sies at 75 % av all aluminium som noen gang har blitt utvunnet fortsatt er i bruk, og en stor del av den har blitt resirkulert mange ganger allerede. I så fall en imponerende statistikk når man sammenligner med for eksempel plast, hvor det antas at ca. 6 % av alt plast som er produsert fortsatt er i bruk.

– Det er ikke spesielt miljøvennlig å importere deler langveis fra når de kan produseres i Norge, minner han om.  

Produktanalyse

Andersen er ikke i tvil om at nettopp minimal klimapåvirkning, transparenthet og dokumentasjon – nedtegnet i et klimaregnskap - vil bli et svært viktig konkurransefortrinn for de fleste næringer i årene framover. Og at deres egen bærekraftige produksjon og drift skal gjøre dem til en foretrukket aluminiumsprodusent ved å bidra til å gjøre kundens klimaregnskap best mulig. 

– Både offentlige kunder og forbrukere vil i stadig større grad velge klimavennlige løsninger. Det må vi alle ta inn over oss først som sist. 

Produktanalyse

En viktig del av prosessen for å gjøre kundene mest mulig bærekraftig og lønnsomme, er å gjennomføre en produktanalyse. Eller produktkritikk, som han omtaler det.

– En forespørsel til oss har ulike utgangspunkter. Er detaljen basert på utseende og/eller funksjon? Eller har den også en mekanisk funksjon med spesifikke krav til toleranser, styrke og korrosjonsbestandighet? Ut fra kundens krav til detaljen, går vi gjennom hvordan vi best mulig kan støpetilpasse detaljen, slippvinkler, radier og godstykkelser.

– Alt dette er detaljer hvor en komponent ofte kan optimaliseres. Er det for eksempel bearbeiding som kan gjøres overflødig ved å kjerne ut et hull eller et område i detaljen, kan dette spare kunden for eventuelt  tilleggsarbeid, forenkle montering eller på annet område optimalisere den forespurte detaljen. 

– Ofte resulterer denne prosessen i at vi kan begrense volumet i produktet uten at det går på bekostning av styrke eller andre egenskaper. Det gjør produktet lettere av vekt, mindre råvareforbruk, rimeligere frakt osv. 

Ved store volum, gjør det betydelige positive utslag både for kundens bunnlinje og klimaregnskap! sier daglig leder ved Rolvsøy Metallindustri i Råde, Terje Andersen.