- Vi slapp med skrekken!

STRØMMEN: Sommeren 2018 kunne fort lært oss hvor avhengig vi er av en sikker forsyning av rent drikkevann.

Vi tar ofte vann for gitt i vårt land. Årets varme tørkesommer kunne fort lært oss hvor avhengig vi er av en sikker forsyning av rent drikkevann. Heldigvis sørget Nedre Romerike Vannverk IKS for at vi unngikk det.

Sommeren 2018 har vist at rent drikkevann ikke er en selvfølge, selv i Norge. Ifølge Dagbladet (18. juni) var det den største vannkrisen i Norge på 70 år, og restriksjoner på drikkevannet ble innført i mange kommuner.

Norge stopper uten vann

Nedre Romerike Vannverk IKS slapp heldigvis med skrekken; innbyggerne på Nedre Romerike unngikk forsyningsproblemer og restriksjoner på drikkevann, i motsetning til mange andre kommuner.

- En ørliten positiv side ved vannkrisen, er at det øker bevisstheten rundt hvor viktig rent drikkevann er i hverdagen. Vann er liv. Alle mennesker, dyr og planter på jorda trenger vann. Vann trengs også i produksjonen av så godt som alt, forklarer Thomes Trømborg, daglig leder i Nedre Romerike Vannverk IKS og Nedre Romerike Avløpsselskap IKS (NRV/NRA).

Artikkelen fortsetter under bildet

Det er store dimensjoner på rørene inne i de enorme hallene med drikkevann og rensesystem. Fra venstre: Anders Haarklou, Christian Hagen, Robin Grav og Thomes Trømborg.

Maksimal kapasitet

I sommer produserte NRV i lange perioder nesten maksimalt av sin kapasitet for å dekke forbruket på Nedre Romerike. Samtidig har de forpliktende gjensidige reservevanns-avtaler med Oslo, Ullensaker og Aurskog-Høland for å sikre innbyggerne drikkevann om noe skulle skje. Oslo og Aurskog-Høland ønsket å benytte seg av disse avtalene.

- Vi kunne dessverre ikke innfri avtalene fullt ut i sommer, det var det ikke nok vann til. Heldigvis var det god kvalitet på råvannet. Hadde det i tillegg vært en periode med dårlig råvannskvalitet ville vi hatt behov for reservevann fra andre - noe de ikke ville kunne levere. For å sikre tilstrekkelig mengde reservevann i fremtiden bygger nå NRV vannledninger mot Ullensaker og Oslo.

Utbygging av nettet

Om få år vil det ikke være nok vann til alle innbyggere på Nedre Romerike. Kommunene og SSBs egne prognoser tilsier at antall innbyggere vokser raskt og vil fordoble seg omtrent hvert 40. - 50. år fremover. NRV planlegger nå en utbygging av nettet for å gi økt kapasitet og imøtekomme befolkningsveksten og tilsvarende “ekstraordinære situasjoner” som vi med stor sannsynlighet må regne med at inntreffer fra tid til annen.

- Med dagens produksjonskapasitet kan vi ikke garantere for sikker leveranse av fullverdig drikkevannskvalitet til alle til en hver tid, slik drikkevannsforskriften krever. Vi kan heller ikke til enhver tid innfri våre forpliktende gjensidige avtaler om reservevann. Situasjonen blir stadig mer krevende. Derfor ligger det nå inne et forslag til hovedplan for kommende periode om å øke kapasiteten slik at vi kan levere rent drikkevann til alle, også i fremtiden - selv når reservevanns-forpliktelsene slår inn, uavhengig av lav vannføring i Glomma, eller i perioder med dårlig råvannskvalitet.

Det handler heller ikke bare om å bygge ut, men å utbedre det som allerede eksisterer.

- Varmt vær har også utfordret deler av vannledningsnettet, og ført til flere større vannlekkasjer. Vi har strekk med støpejernsrør med dårlig utvendig beskyttelse. Varmt vann fra Glomma svekker rørene ytterligere. Det forårsaker mange lekkasjer gjennom sommeren.


NRV - Nedre Romerike Vannverk IKS
NRA - Nedre Romerike Avløpsselskap IKS

Strandveien 22
2010 Strømmen

64 84 54 00

www.nrva.no