VIOPAS gir førstehjelp til roterende utstyr

Viken Industri- og pumpeservice (VIOPAS) sørger for å holde liv i kompensatorer, pumper, vifter, kompressorer, motorer og annet roterende utstyr.

VIOPAS tilbyr tjenester innen roterende utstyr, industrimekanikk og overflatebehandling. – Vi sørger for å få utstyret i drift igjen, samt at vi sørger for maksimal oppetid gjennom vedlikehold ute i bedriftene. I tillegg selger vi nytt utstyr og reservedeler, og påtar vi oss montering av nytt utstyr, sier Niklas Sommar (t.v) og Stig Magnus Kjernsbæk.

Gjennom mekanisk vedlikehold, service, reparasjon og overflatebehandling, sørger Viken Industri- og pumpeservice (VIOPAS) å holde liv i kompensatorer, pumper, vifter, kompressorer, motorer og annet roterende utstyr. I tillegg utfører bedriften overflatebehandling og har salg og montering av kompensatorer og deler og tetninger. – Vår kjernekompetanse er på pumper og mekaniske tetninger, men vi påtar oss alle oppgaver som naturlig hører ti disse fagområdene, forteller medeier og daglig leder Stig Magnus Kjernsbæk. 

Kjernsbæk har mange års fartstid som mekaniker henholdsvis for Borregaard og hos pumpeleverandør Fuglesangs på CV-en. Da sistnevnte  valgte å flytte virksomheten fra Østfold til Oslo, var han lite lysten på å pendle til hovedstaden. I stedet tok skjebringen sjansen på å satse for seg selv, og etablerte Viken Industri- og pumpeservice i 2019.

- Jeg fylte opp varebilen med utstyr jeg eide selv og etablerte verksted i garasjen hjemme i Løkkevika. Etter mange år i faget, hadde jeg opparbeidet et stort nettverk både hos aktuelle leverandører og i industribedrifter i Østfold, og kunne snart fakturere de første oppdragene. Siden har det bare gått én vei!  

Egnede lokaler i Stasjonsbyen

Gründeren etablerte umiddelbart et samarbeid med Niklas Sommar, som besatt mye av den samme fagkompetansen. I tillegg kompletterte de hverandre på flere områder og kunne sammen utvide tjenestespekteret. Sommeren 2020 flyttet bedriften inn i egnede lokaler i Stasjonsbyen i Skjeberg, og et halvt år senere ble Sommar medeier. I dag har de vokst til fem ansatte, og har en rekke store og tunge industribedrifter og flere kommuner på kundelisten.

- Vi har bygd opp et bredt spekter av tjenester ut fra hva kundene våre etterspør, men alt springer ut fra rekondisjonering av roterende utstyr. Det som skiller oss ut fra andre, er at vi også tilbyr overflatebehandling med sandblåsing og maling under samme tak. Det gjør at utstyret vi får inn og overhaler, kan returneres nærmest som nye. Nettopp å kunne forlenge levetiden på utstyret på denne måten, er både bærekraftig og en god investering, sier de.

Overflatebehandling omfatter også påføring av kompositt på stål og betong, som regel keramisk epoxy som er motstandsdyktig mot slitasje, kjemiske angrep, høye temperaturer og væske med partikler.

Komplette servicebiler

Pumper, vifter og motorer er viktige komponenter innen de fleste industrier, det være seg energigjenvinning, vann- og avløp eller fiskeoppdrett. VIOPAS bidrar til høy oppetid ved å tilby vedlikeholdsavtaler på utstyret. Men også når det oppstår akutte feil, er de bare en telefon unna.

- Ja, det hender jevnlig at vi blir oppringt både på kveldstid og i helger når det «brenner». Vi har fem komplette servicebiler vi benytter ute på oppdrag, og vi har også mobilt lakkeringsutstyr og vask- og sandblåsingsutstyr, samt eget laseropprettingsutstyr for koplinger. I tillegg kan vi leie ut kompetanse på kortere og lengre avtaler. Eksempelvis har vi lenge hatt halvannet årsverk fast knyttet til et forbrenningsanlegg.

Ordrebøkene er stort sett fulle, selv uten aktiv markedsføring. Likevel er det kapasitet til mer, og de leier inn kompetanse ved behov.

- Det ideelle for oss, er å få inn utstyr inn på verkstedet vårt, som vi kan rehabilitere og/eller overflatebehandle. Vi har fasiliteter til å kunne håndtere selv store komponenter, påpeker de.

- Hvordan ser bedriften ut om 10 år?

- Vi har ingen planer om å vokse oss størst mulig, men fortsette å satse på høy kvalitet og stor fleksibilitet. Men finner vi noen med den rette kompetansen rundt roterende utstyr, er vi rigget for å ansette flere!