30 år med innovativ utdanning

Etter å ha vært samlokalisert med Borg videregående skole i Sarpsborg for nærmere 30 år siden, har Fagskolen i Østfold vist at de kan stå på egne ben og være et viktig supplement til utdanningstilbudet.

Tor Raanaas og Geir Moum ser på en prototype på roboten som blant annet brukes på sykehuset til å frakte mat og tekstiler, mens René Olsen forklarer hvordan den fungerer.
Tor Raanaas og Geir Moum ser på en prototype på roboten som blant annet brukes på sykehuset til å frakte mat og tekstiler, mens René Olsen forklarer hvordan den fungerer.

Etter å ha vært samlokalisert med Borg videregående skole i Sarpsborg for nærmere 30 år siden, har Fagskolen i Østfold vist at de kan stå på egne ben og være et viktig supplement til utdanningstilbudet. I år feirer de 30 år, mer fremtidsrettet enn noen gang.

Fagskolen i Østfold tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen tekniske og helse- og oppvekstfag som ligger på nivå over videregående opplæring. Utdanningsløpene er korte og yrkesrettede og bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller minst fem års relevant praksis. De har drøyt 40 ansatte og rundt 500 studenter.

Syv permer med vedlegg

De startet med kun tekniske fag, felles rektor med Borg videregående skole og leide inn lærere fra ingeniørhøyskolen. Noen av dagens lærere har vært med nesten fra starten.

– Jeg husker at det var kontordamen som lagde prøvene, og husker overheaden, og alle plansjene vi laget forteller Anne Helen Reymert, faglærer i realfag (tidligere også elektro), og ansatt siden 1990.

– Jeg har vært med siden 1992. Den gang var alle på etternavn, oppgaver ble levert med syv permers vedlegg og vi hadde eget arkivrom for brosjyrer fra de forskjellige leverandørene, som Norcool, minnes Tor Raanaas.

Han jobber fremdeles litt som faglærer i byggfag, men er delvis pensjonert.

Fra Sarpsborg til Kråkerøy

De har flyttet på seg flere ganger, først fra Melkefabrikken via lokaler hos Borregaard til Borg videregående skole og til slutt Tunetekniker'n (tidl. ingeniørhøyskolen), alt sammen i Sarpsborg.

Til Værste i Fredrikstad kom de i 2012, og har vært der siden.

– Det føltes godt å komme ut hit, med ingeniørhøyskole og et bredt og innovativt fagmiljø rundt oss, inklusive naboer som Cowi, Rambøll og Helsehuset. Her fikk vi større vekst og helse- og oppvekstfag har kommet de senere årene, fortsetter Geir Moum, faglærer i maskinfag og ansatt siden 1998.

Nært samarbeid med næringslivet

Fagskolen jobber tett mot næringslivet for å se behov og skreddersy utdanningsløp utfra dette.

– Byggavdelingen samarbeider med byggenæringen via fagråd der vi diskuterer hva næringslivet trenger av justeringer for våre fagskoleingeniører. Vi har gjort flere tilpasninger i studieplanen, etter diskusjoner med bransjen.

Roboter, droner og automatikk

Fagskolen tenker hele tiden fremover, og holder seg oppdatert på markedet, og er fremoverlent.

– Arbeidsprosesser automatiseres i et rasende tempo, men noen må styre maskinene. Vår utdanning i maskinteknikk sikrer studenter jobb, også i en automatisert og maskinell framtid. Vi har mye nytt utstyr, blant annet robot til industriell produksjon, droner som leser landskap og scannere som kan lese hele rom og oppgi alle rommets mål, utdyper Moum.

Søker lærere til bygg- og anleggsfag

Med vekst kommer behov for flere lærere. Nå ønsker fagskolen seg flere lærere innen bygg og anlegg, da særlig betongfag, og BIM (Bygningsinformasjonsmodellering).

– Vi har et faglig sterkt miljø, på tvers av fagrupper og et tett samarbeid med næringslivet. Sammen med beliggenheten gjør det oss til en spennende arbeidsplass, avslutter Christina Bang-Olsen, innovasjons- og markedsleder i Fagskolen i Østfold.


Fagskolen i Østfold

Kobberslagerstredet 1
1671 Kråkerøy

69 38 13 00

www.fagskolen-østfold.noKlikk en emneknagg for å lese mer: