AOF loser ansatte hos SalatMestern mot fagbrev

Hver fredag samles ansatte hos SalatMestern til teorikurs hos AOF Østfold fordelt på to klasser. Målet er fagbrev i henholdsvis produksjonsteknikk og logistikkfaget.

Bak f.v.: Lærer, Sigmund Johansen; salg- og markedsleder ved AOF Østfold, Øistein Pettersen og kompetanserådgiver ved AOF Østfold, Jan Erik Kristiansen. Foran: Therése Sandberg og Alan Ammo.
Bak f.v.: Lærer, Sigmund Johansen; salg- og markedsleder ved AOF Østfold, Øistein Pettersen og kompetanserådgiver ved AOF Østfold, Jan Erik Kristiansen. Foran: Therése Sandberg og Alan Ammo.

Hver fredag samles ansatte hos SalatMestern til teorikurs hos AOF Østfold fordelt på to klasser. Målet er fagbrev i henholdsvis produksjonsteknikk og logistikkfaget. – En svært god investering i framtiden, fastslår Alan Ammo og Therése Sandberg.

Therése har vært ansatt i produksjonen hos den lokale matprodusenten i 17 år, mens Alan har ett års fartstid. 

– Jeg har vært i bransjen i nær 20 år, og nå får jeg endelig mulighet til å ta fagbrev, sier han.

Med fagbrev i produksjonsteknikkfaget skal man kunne starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Evnen til å se sammenhenger, samarbeide med andre yrkesgrupper samt god materialkunnskap er viktige egenskaper i faget. 

Begge skryter av arbeidsgiveren for viljen til å motivere og legge til rette for kompetanseheving. Det vil gi både ytterligere motivasjon og økt innsikt i bedriften, høyere lønn og ikke minst at de stiller sterkere på arbeidsmarkedet om det skulle være behov for det i framtiden.

Spleiselag

Kurset er et spleiselag mellom bedriften og de ansatte. I tillegg bruker de ansatte fritiden sin til skoleringen, da fredag normalt er avspaseringsdag. Det synes de er vel anvendte timer og bruk av stipendet. 

– Ja, for meg var det helt avgjørende at kurset var lagt til dagtid, når barna er på skole, sier Therése.

Etter gjennomført kurs blir deltagerne meldt opp til fagprøve som privatister. Den teoretiske delen blir gjennomført ved Glemmen videregående skole, mens praksisdelen vil skje på arbeidsplassen.

– Teorieksamen blir spennende, men vi er trygge på at kurset gir oss tilstrekkelig grunnlag til at vi klarer det. Vi gleder oss veldig til å kunne stå med fagbrevet i hånden. Tipper vi er rimelig stolte da! 

To klasser 

Parallelt med teoriundervisningen til fagbrevet i produksjonsteknikk, handler det om logistikkfaget og digital kompetanse i naborommet. Logistikkfaget og digital kompetanse er fullfinansiert av Kompetanse Norge gjennom prosjektet fagopplæring i Kompetansepluss. AOF Østfold har fått innvilget to slike prosjekter i tillegg til et rammetilskudd  gjennom prosjektet.

– Å ha et fagbrev er en trygghet for alle. Det gir motiverte ansatte som føler at de betyr noe, som igjen fører til økt produktivitet og lavere sykefravær, forteller kompetanseleverandørens salgs- og markedsleder Øistein Pettersen og kompetanserådgiver Jan-Erik Kristiansen.

Undervisningen baserer seg på kompetansemålene for faget, slik Undervisningsdirektoratet har definert dem. 

En rekke muligheter

Mange  er ikke klar over at AOF Østfold kan tilby bedrifter kompetanseheving helt uten kostnader gjennom Kompetansepluss. 

– I tillegg til nevnte fagopplæring, kan vi bistå bedriftene med å søke midler til grunnleggende opplæring gjennom oss. Vi skreddersyr kursene etter bedriftens behov, enten i ett av våre undervisningsrom eller ute hos bedriftene. 

Virksomhetene kan søke tilskudd til følgende kompetansepåfyll: 

  • Lesing og skriving
  • Regning
  • Muntlig ferdigheter
  • Digitale ferdigheter
  • Grunnleggende norsk
  • – Søknadsfrist for 2021 er 07.12.20, ta kontakt med AOF Østfold hvis dette er noe for din bedrift, oppfordrer de. 

Berømmer partene

SalatMesterns kontor- og personalleder, Inger Kristin Corneliussen, berømmer de ansatte for deres motivasjon og sterke ønske om å tilegne seg kompetanse.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. At de i tillegg får høyere timelønn med fagbrevet i hånda, er naturlig nok også en gulrot for deltagerne, sier hun.

Det var på nyåret at bedriftsledelsen luftet interessen for å ta fagbrev blant de ansatte. Responsen var overveldende. 

– Selskapet har utviklet seg enormt de siste årene, og i dag er det knapt en manuell arbeidsoppgave å oppdrive. Slik sett er det viktig at de ansatte henger med og oppdaterer seg, og med det trygger sin egen posisjon. 

Inger Kristin gir også skryt til AOF Østfold både for tilnærmingen til bedriften og gjennomføringen av kursene.

– Det fortjener de! De er utrolig tilpasningsdyktige, og jeg har utelukkende fått positive tilbakemeldinger fra deltagerne. Dette kan jeg trygt anbefale til alle, sier hun.


AOF Østfold

 

  Stortorvet 5–7, 1607 Fredrikstad

  69 13 04 10

 

  www.aof.no

{/show}