AOF Østfold styrker deg som leder

- Raske endringer i næringslivet og i samfunnet for øvrig, krever store omstillinger, som den pågående pandemien et godt eksempel på. AOF Østfold kan gi deg den kompetansen du trenger.

- Dette viser nok en gang at vi evner å kaste oss rundt for å gi våre deltagere viktige verktøy i hverdagen. Det Styrker vår rolle som samfunnsaktør, sier AOF Østfolds salgs- og markedsleder Øistein Pettersen (t.v.) og daglig leder/fagskolerektor Christian Skyum.

- Raske endringer i næringslivet og i samfunnet for øvrig, krever store omstillinger, som den pågående pandemien et godt eksempel på. Det setter store og nye kompetansekrav til lederne, og vår rolle er å bidra til å gi dem de nødvendige verktøyene. AOF Østfold tar et viktig samfunnsansvar ved å tilby flere fagskoletilbud innenfor ledelsesfag, sier daglig leder/fagskolerektor Christian Skyum og salgs- og markedsleder Øistein Pettersen.

Verdt å nevne, er at lederutdanningen «Coaching og relasjonsledelse» og «Utøvende lederskap i praksis» er finansiert gjennom statlige midler og at du kun betaler materiell og semesteravgift!

Strekker ikke til

I mange tilfeller er omstillinger og posisjoneringer i markedet preget av turbulens og skiftende rammebetingelser. Det har resultert i at stadig flere fag- og mellomledere opplever at deres kompetanse ikke strekker til, og blir gjenstand for overtallighet ved innskrenkninger. Dette underbygges i NHOs kompetansebarometer, hvor 4 av 10 bedrifter sier at kompetansemangel har ført til at de har tapt kunder/markedsandeler, og hele 57% forteller at de har et udekket kompetansebehov.

- Det er mange yrkesgrupper og fagområder som i dag ikke har mulighet til å ta en fullverdig bachelor eller tilsvarende innen ledelses- og økonomifag grunnet arbeidssituasjonen, sier AOF Østfolds salg- og markedsleder Øistein Pettersen.

- Derfor er det utrykt et sterkt behov fra både fagbevegelse, offentlige og private virksomheter at behovet er sterkt økende innen fagskoleutdannede medarbeidere, og hvor en del av disse har behov for et tilpasset påbygg innen ledelsesfag som bygger på yrkespraksis eller fagbrev.

Daglig og faglig leder Christian Skyum bekrefter at mange private og offentlige aktører etterspør videreutdanning for yrkesgrupper på yrkesfag og fagbrevsnivå. Men også ledere som har behov for oppdatert faglig og praktisk kompetanse i ulike lederverktøy og metoder.

- Gjennom vår studieplan ønsker vi å imøtekomme flere av disse behovene. Dette viser samtidig at AOF, både på nasjonalt og regionsnivå som studieforbund, evner å kaste oss rundt for å levere etterspurt kompetanse under en samfunnsomveltning - som vi har opplevd spesielt det siste året.

For å bli en dyktig leder, trengs både kunnskap og erfaring. Man må̊ skaffe seg teoretisk kunnskap, trene på å ta den i bruk og reflektere over de resultatene man oppnår. Når dette gjøres sammen med andre, får man også tilbakemeldinger på egne synspunkter og personlig væremåte. Vi lærer og utvikler oss.

- Det er dette Utøvende lederskap i praksis handler om.

Coaching og relasjonsledelse

Fagskoleutdanningen «Coaching og relasjonsledelse» er et nytt studium tilpasset deg som ønsker å bli bedre på å veilede og coache andre, ledere og kommende ledere i bedrifter, organisasjoner og kommuner. Utdanningen gir 30 studiepoeng og tilbys som deltidsstudium over 1 år. Det legges normalt opp med undervisning 1 kveld pr. uke samlings- og nettbasert, og hvor deler av undervisningen leveres som e-læring.

- Pågangen har vært svært god. Oppstarten var 10. mai, kurset er fullt og det er mange på venteliste bemerker Øistein Pettersen. Vi håper nå å få finansiert flere klasser, så det er bare å ta kontakt!

Dette studiet skal bidra til at du styrker og utvikler faglige og menneskelige kvaliteter som leder og coach, og hvor treningen og erfaringen du får gjennom studiet skal bidra til utvikling av din handlingskompetanse.

Utøvende lederskap i praksis

Fagskoleutdanningen utøvende lederskap i praksis (ULP) er et praktisk rettet studium tilpasset ledere og kommende ledere i bedrifter, organisasjoner og kommuner. Utdanningen gir 30 studiepoeng og løper normalt over ett år en kveld i uken.

-  Utdanningen passer for deg som ønsker å bli en leder/mellomleder, eller for deg som allerede er en leder og ønsker faglig påfyll. ULP gir en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen du trenger for å være en god leder, sier Christian Skyum.

For mer informasjon og påmelding; se www.aof.no/ostfold eller på www.vikenkompetanse.no eller ta direkte kontakt på telefon.


AOF Østfold

  Stortorvet 5-7, 1607 Fredrikstad

  69 13 04 10

  www.aof.no

{/show}