Det lønner seg med faglig løft

Bedrifter kan minimere sykefraværet og spare på utstyr og vedlikehold hvis de gir sine ansatte et faglig løft. 

Digitale kurs er like lett som Netflix, mener Oscar Lindø i AOF. Spol tilbake og se favorittepisodene dine flere ganger hvis du trenger repetering eller går glipp av en time.
Digitale kurs er like lett som Netflix, mener Oscar Lindø i AOF. Spol tilbake og se favorittepisodene dine flere ganger hvis du trenger repetering eller går glipp av en time.

Bedrifter kan minimere sykefraværet og spare på utstyr og vedlikehold hvis de gir sine ansatte et faglig løft. 

– ... og ikke minst: De får mer fornøyde og motiverte ansatte! smiler Oscar Lindø i AOF Norge.

Hver dag ser han det store fortrinnet etterutdanning og fagbrev gir både bedrifter og ansatte. 

– De får stoltere medarbeidere, mindre sykefravær, mindre slitasje og mindre vedlikeholdt. 

I tillegg blir arbeidet bedre utført, og kundene mer fornøyd. 

– Hvis arbeidsgiver tenker at kurset er dyrt, er det bare å se på kostnaden ved hver sykemelding og gange opp. Vi skjønner at etterutdanning og fagbrev ved første øyekast kan virke kostbart. Men det er viktig å se det store bildet. 

Lovfestet rett til utdanning

Én ting er at fagbrev lønner seg til tross for den kortsiktige kostnaden for bedriftene. En annen er at utdannelsen i en del tilfeller kan være gratis. 

– Vi søker om midler fra direktorater og fagforeninger. I mange tilfeller er det slik at vi kan tilby dette gratis. Det er det ikke mange som er klar over, sier Lindø. 

Det mange arbeidstakere heller ikke er klar over er at de har rett til videreutdanning uten å gå tilbake til skolebenken.  

Opplæringsloven er glassklar: De som har fullført grunnskolen, men ikke videregående, har rett til videregående opplæring når de har fylt 23.

– Det vi kaller voksenretten er en flott ordning. Arbeidstakeren øker kompetansen sin, men vi må ikke glemme at de ofte også gjør et kraftig lønnshopp, smiler Lindø,

Brenner for mellomledelse

AOFs mellomlederkurset ligger Lindøs hjerte nærmest. 

– Jeg startet selv på Norges første McDonalds i Oslo. Der gikk jeg fra «gølvet» til skiftleder. 

Han har selv erfart utfordringene ved plutselig å skulle lede dem man har stått ved siden av i linja. 

– Det er en stor overgang å bli sjefen til dem du har jobbet med. Man kan få søvnløse netter av mindre. 

Nettopp derfor ivrer Lindø for å tilby kompetansen som skal til. 

– Vi tilbyr et mellomlederkurs for hvermannsen.  Nå lyste vi ut to kurs, og de var fylt opp før vi rakk å si «kake». 

Utdannelsens Netflix

AOF har kommet sterkere gjennom den globale pandemien. 

– Vi sto i fare for å måtte stenge ned alt sammen, men innså raskt at vi måtte komme oss over på Teams. I dag kjøres flesteparten av AOFs fagbrev digitalt.

Mange setter fortsatt likhetstegn mellom undervisning og fysisk oppmøte i et klasserom. 

– Slik er det ikke lenger, sier Lindø og nevner en rekke fordeler ved at alle i dag sitter med en romslig bredbåndkabel inn i hjemmet og bedriften.  

– Det er særlig gunstig for dem som sliter litt med lesing og skriving.

Digitale kurs er like lett som Netflix. Spol tilbake og se favorittepisodene dine flere ganger hvis du trenger repetering eller går glipp av en time.

Mange drar litt på det å skulle begynne på skole i voksen alder. 

– De har egentlig alle fordeler. De har livserfaring og arbeidserfaring, og vet hvor teorien passer inn i det praktiske. De har en helt annen forståelse enn dem som ikke kjenner noe annet liv enn det på skolebenken.


AOF

  Torggata 12, 0181 Oslo

  23 06 12 50

  www.aof.no

{/show}