Fagbrev skal sikre attraktivitet på arbeidsmarkedet

KRÅKERØY: Et unikt samspill med AOF og fylkeskommunen har snudd fortvilelse til optimisme hos oppsigelsestruede ansatte ved Jøtul. Nå sitter mer enn 50 ansatte på skolebenken.

Mer enn 50 Jøtul-ansatte har satt seg på skolebenken i egen bedrift for intensivt teoriundervisning i regi av AOF Østfold. – Dette viser hva det er mulig å få til når viljen er til stede, sier Øistein Pettersen, salgs- og markedsleder i AOF Østfold. Her ser vi ham (nr 2 fra venstre) sammen med HR-sjef Anne-Karine Eriksen, ansatt Fred Thomas Johansen, lærer Sigmund Johansen og verkstedklubbens leder Arild Johannessen.
Mer enn 50 Jøtul-ansatte har satt seg på skolebenken i egen bedrift for intensivt teoriundervisning i regi av AOF Østfold. – Dette viser hva det er mulig å få til når viljen er til stede, sier Øistein Pettersen, salgs- og markedsleder i AOF Østfold. Her ser vi ham (nr 2 fra venstre) sammen med HR-sjef Anne-Karine Eriksen, ansatt Fred Thomas Johansen, lærer Sigmund Johansen og verkstedklubbens leder Arild Johannessen.

 Et unikt samspill mellom Jøtul, AOF Østfold og Østfold fylkeskommune har snudd fortvilelse til optimisme hos oppsigelsestruede ansatte ved ovnsprodusenten på Kråkerøy. Nå sitter mer enn 50 ansatte på skolebenken med ett felles mål: Å ta fagbrev til høsten!

Deler av produksjonen ved Jøtul skal flyttes til Polen, som et ledd i å få lønnsomhet i den tradisjonsrike bedriften. Konsekvensen er at rundt 100 ansatte på fabrikken på Kråkerøy mister jobben, mange av dem uten formell utdannelse å vise til om/når de skal ut for å søke ny jobb.

Verkstedklubbens leder Arild Johannessen og HR-sjef Anne-Karine Eriksen tok umiddelbart tak i situasjonen for å se på mulighetene for et opplæringsløp innen nedbemanningen ble iverksatt, og fikk tommelen opp fra øverste hold.

AOF Østfold, som gjennom mange år har vært en fast kompetansepartner for bedriften, ble koplet på. Deretter begynte ballen å rulle.

Men den måtte rulle veldig fort!

Kort tidsvindu

- Ja, tidsfaktoren var helt avgjørende, da siste frist for å melde opp elever til fagprøve dette kalenderåret var 1. februar, forteller Øistein Pettersen, salgs- og markedsleder i AOF Østfold.

- I tillegg ville vi at selve fagprøven skulle kunne tas på kjente maskiner her i bedriften, innen deler av maskinparken flyttes til Polen, legger klubbleder Arild Johannessen til.

Finansieringen måtte også raskt på plass, som Bjørn Magnus Johansen i

Østfold fylkeskommunes opplæringsavdeling sa ja til på strak arm. AOF Østfold kontakten deretter den rutinerte læreren Sigmund Johansen, som heller ikke var vanskelig å be.

- Det første som måtte avklares, var om bedriften dekket kravene for å bli godkjent som opplæringsbedrift. Deretter å finne det fagområdet som dekket bredest, sier han.

Må bestå teorieksamen

Ved å ha vært ansatt minst 5 år i 100 prosent stilling innen et fagfelt, kan man gå opp som praksiskandidat til fag- eller svenneprøve. Det betinger bestått tverrfaglig teorieksamen i faget, som er berammet til 3. juni for Jøtul-elevene.

Med bestått teorieksamen, kan man melde seg opp til fagprøve, som vil bli arrangert i regi av Østfold fylkeskommune i løpet av høsten.

Etter en kartlegging av avdelingen og de ulike arbeidsoppgavene, kom snart konklusjonen: Det måtte bli produksjonsteknikkfaget.  

Deretter skreddersydde Sigmund et innhold i tråd med læreplanen, men som samtidig i realiteten skulle romme to semester i løpet av fire måneder.

- Det er et intenst løp som må spisses inn mot eksamen, og samtidig er det viktig å gjøre det mest mulig interessant og relevant i forhold til arbeidsplassene. Å holde motivasjonen oppe hos elevene, hvor de fleste ikke har sittet på skolebenken på svært mange år, er helt avgjørende.

Utrolig respons

En forutsetting for å sette i gang, var at opplæringen skulle foregå på bedriften, og  samtidig utenom arbeidstiden for deltagerne, som jobber ulike skift. Løsningen ble undervisning både på kveldstid og til ulike tider om dagen, slik at alle har mulighet til å delta.

- Vi håpet i utgangspunktet å få med såpass mange ansatte at de kunne fylle én klasse. Responsen var formidabel, og resulterte i 64 påmeldte fordelt på tre klasser, forteller HR-sjef Anne-Karine Eriksen.

Hun er imponert over den innsatsen de ansatte skoleelevene legger for dagen. For selv om forholdene blir lagt til rette på beste måte, er det de som skal gjøre jobben, påpeker hun.

Mange fortjener skryt

Øistein Pettersen er svært glad og imponert over Østfold fylkeskommunes positivitet og som viktig samfunnsaktør i denne saken.

- Seksjonssjef Bjørn Magnus Johansen og fylkeskommunen la alt til rette raskt og effektivt, slik at dette kunne gjennomføres, sier han.

 Samtidig er han stolt og imponert  over den jobben AOF har gjort for Jøtul og ikke minst det gode samspillet internt i AOF Østfold som gjorde dette mulig på kort tid.

- Alle i vår organisasjon, fra kompetanserådgivere og kontorsekretærer til økonomimedarbeidere har en stor del av æren for denne suksesshistorien, sier Pettersen – som også retter en stor takk til læreren Sigmund Johansen som har tatt ansvaret for å være lærer på alle de tre klassene som nå er godt i gang.

- Dette er et skoleeksempel på hva som er mulig å få til om alle legger godviljen til!


- Krevende, men veldig interessant

Fred Thomas Johansen er en av mer enn 50 Jøtul-ansatte som har takket ja til opplæringstilbudet, og kan fortelle om krevende, men interessante dager.

- Det er krevende fordi det er mange år siden sist jeg gikk på skole, samt at det blir lange dager når du tar opplæringen rett før eller rett etter skiftet. 

- Men samtidig er det veldig interessant, da mye av teorien handler om det jeg jobber med og ønsker å jobbe med. Dette vil jeg få fordel av senere. Og da dette i tillegg var gratis, var det en selvfølge for meg å melde meg på.

Fred Thomas er ansatt på fjerde året hos Jøtul, og jobbet to år ved Nortura før det. I sum gir det tilstrekkelig praksis til å kunne ta fagbrev. Som rekkeleder i montering og ansvarlig for lakkanlegget, er han i skrivende stund uviss på hans videre rolle i bedriften.

- Men uansett, vil et fagbrev være viktig for meg. Det gjør at jeg vil stå sterkere både i egen bedrift og på arbeidsmarkedet, understreker han. 

Fagbrev gir mange muligheter

I tillegg til at man står langt bak i køen på arbeidsmarkedet uten formell utdanning, åpner et fagbrev samtidig veien til universitets- og høyskolestudier via Y-veien. Studiene som tilbys gjennom Y-veien er tilrettelagt for personer med yrkesfaglig bakgrunn.

- Det er mange veier til både fagbrev og annen utdanning, og vi er til for å kunne bistå det lokale næringslivet med kompetanseheving på alle nivåer. AOF Østfold har vært fylkets største voksenopplæringsaktør i over 60 år og har mer enn 5.000 årlige kursdeltagere, forteller  AOF Østfolds salgs- og markedsleder Øistein Pettersen.