Fagskolestudenter fant løsning på Eker Performances problem

FREDRIKSTAD: Maskinteknikkstudenter ved Fagskolen i Østfold har funnet opp en løsning for å løfte og tilte vannscootere.

Maskinteknikkstudenter ved Fagskolen i Østfold har funnet opp en løsning for å løfte og tilte vannscootere for å lette arbeidsdagen og bedre arbeidsstillingen for mekanikere. Løsningen er unik på verdensbasis.

Fagskolen i Østfold tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning for de som har fagbrev eller relevant praksis. Utdanningen legger vekt på å utdanne gode ledere og ingeniører til attraktive stillinger i næringslivet, og de samarbeider tett med arbeidslivet der realistiske prosjekter gir studentene et unikt fortrinn i arbeidslivet.

- Fagskolen videreutdanner fagarbeidere som har yrkeserfaring, og i tekniske fag blir en student utdannet til fagskoleingeniør. Det er lettere å tilegne seg den teoretiske delen for en som allerede har praktisert et yrke en stund, forklarer Kim Codiglia, en av studentene som nå er i ferd med å videreutdanne seg til ingeniør innen maskinteknikk.

Dårlige arbeidsstillinger

Codiglia og medstudentene har fått i gang et unikt samarbeid med Eker Performance takket være Anton Ueland, som også er student og samtidig deltidsansatt hos Eker Performance.

- I Norge blir det solgt rundt 1.300 vannscootere i året, og Eker Performance er et av de større verkstedene i landet for reparasjon og vedlikehold. Til nå har det ikke eksistert en fornuftig løfteanordning for disse scooterne, som veier opptil 700 kilo. Det har forårsaket dårlige arbeidsstillinger og høyt sykefravær blant Eker Performances mekanikere. De har søkt globalt, og også hatt kontakt med en oppfinner, men ikke funnet noen god løsning tidligere, fortsetter Ueland.

Løfter og tilter

Prosjektgruppen på syv startet opp i januar, tok utfordringen på strak arm, og har utarbeidet en innovativ løsning som løser problemet.

- Vi kom frem til en løsning som fungerer som en adapter til en søylebukk, lik de som i dag brukes i bilverksteder. Den er hydraulisk og fungerer på samme måte som en biljekk med gripetak på hver side av vannscooteren, der den både løfter og tilter. Dette gjør at mekanikeren lett kommer til alle steder uten å stå krumbøyd eller ligge på knærne under, forklarer Vegard Melvær, mens han viser på arbeidstegningen og de andre på selve scooteren.

Løsningen gjør at noe som tidligere tok flere personer 20 minutter med løft og traller, nå kan gjøres av en person på et minutt.

Unik i verdenssammenheng

Einar Brenne, salgs- og ettermarkedskoordinator hos Eker Performance, fulgte ivrig med da klassen viste de siste forbedringene, og var full av lovord om de kreative studentene.

- Det er veldig viktig for oss å både bedre arbeidsdagen og arbeidsstillingen til våre mekanikere. Vi er mye rundt i verden, men har ikke sett noe tilsvarende noe sted, dette er unikt i verdenssammenheng. Prosessen har gått veldig fort takket være disse kloke hodene som kan forandre arbeidshverdagen til rundt 100 vannscootermekanikere rundt i Norge. Vi er veldig fornøyd og synes det er ekstra moro at vi har kunnet få hjelp fra den lokale fagskolen med dette.

Et steg videre

Klassen på syv består av Morten Næss, Anton Ueland, Fredrik Gundersen, Vegard Melvær, Rune Berg, Lars Vikeby og Kim Codiglia. Alle med fagbrev fra tidligere, de fleste fra industrimekanikk, Vikeby som grafiker.

- Vi går her for å komme et steg videre og ha mulighet for å gå over i lederstillinger. Vi har fordelen av allerede å ha vært ute i jobb, har praktisk erfaring og vært møkkete på hendene. Her jobber vi som et lag, og samarbeider tett med faglærere underveis i prosessen. Vi er bevisste på hverandres styrker og svakheter, og fordeler arbeidsoppgaver deretter, utdyper Codiglia.

I likhet med de andre er han stolt av det de har fått til, og av det lærerike samarbeidet med Eker Performance og Torp Mekaniske Verksted AS.

2. mai skal den ferdige løsningen presenteres under logoen til Eker Performance. Denne presentasjonen vil være åpen for alle. Ta kontakt med Fagskolen i Østfold ved interesse. Etter dette vil produksjon settes i gang så raskt det er mulig.

- Vi ønsker denne på plass raskt for å bedre arbeidsforholdene til våre mekanikere, sier Brenne.