Forskere vil erobre verden

Ved hjelp av Inkubator Ås vil forskere ved universitetet NTNU erobre verden.

Ved hjelp av Inkubator Ås vil forskere ved universitetet NTNU erobre verden.

Universitetet setter sitt sterke preg på Ås sentrum med flere flotte bygninger. Men fra denne relativt beskjedne bygningen skal forskere ved hjelp av Inkubator Ås erobre verdensmarkeder  innen bioøkonomi.

Gjennom selskapet Inkubator Ås skal forskningen ved universitetet i Ås kommersialiseres. Daglig leder Simen Hesleskaug og hans nettverk skal bidra til utvikling av virksomhetene. Foreløpig har syv virksomheter knyttet seg til Inkubator Ås. – Alle har globale ambisjoner, sier Hesleskaug.

Kommersialisere forskning

Inkubator Ås ble startet opp i vinter som en satsing på kommersialiseringen i et samarbeid mellom forskningsmiljøet ved Campus Ås, SIVA, Akershus fylkeskommune, Follorådet og ikke minst Kjeller Innovasjon, som er en betydelig støttespiller til innovasjonsvirksomheten her, sier daglig leder Simen Hesleskaug.

Hesleskaug er foreløpig eneste ansatte, men trekker på et betydelig nettverk av rådgivere for å bistå gründerne i startfasen.

– Vi bistår med rådgivning og fasiliteter. Etter hvert vil selskapene også søke ekstern finansiering. Vi har derfor også et samarbeid med finansielle investorer som for eksempel Akershus Teknologifond. Dette er investorer med god kunnskap om prosjekter i tidlig fase og innen bioøkonomi, sier Hesleskaug.

Syv virksomheter

Siden starten har syv virksomheter med utspring i forskningsmiljøet på Ås knyttet seg til Inkubator Ås: Biochos, Deep River, N2 Applied, Pharmaplants, FTIR Screen, Norimun og AdeoScent.

– Samtlige syv representerer betydelige nyvinninger innenfor sine områder, og alle har globale ambisjoner. Flere virksomheter er på trappene, og i løpet av to-tre år er målet å være 20-25 virksomheter.

Hesleskaug forteller at et par av selskapene allerede er i gang med salg og markedsføringsaktiviteter, og nesten alle er i dialog om samarbeidsavtaler med  etablerte virksomheter både i Norge og internasjonalt.

– Alle er mindre enn to år gamle, men de begynner å formes som bedrifter. Et av selskapet som har kommet langt på kort tid er Deep River, som utvikler turbiner for vannkraft. De har en prototype på turbin klar for testing innen kort tid.

Inkubator Ås er en del av Innovasjonssenter Campus Ås. Simen Hesleskaug forteller at de jobber svært tett med NMBU Technology Transfer Office (TTO) samt Kjeller Innovasjon.

– TTO bringer ideer fra universitetet videre, mens Kjeller Innovasjon, som er støttet av Forskningsrådets FORNY-program, gjør samme jobb for instituttet. Opprettelsen av virksomheter starter ofte med  idéer fra forskningen . Idéene blir videreutviklet og verifisert igjennom FORNY programmet. Når resultatene er gode nok og man velger å etablere et selskap, kan inkubatoren bidra.

Kan bety mye for regionen

Forskerne som står bak selskapene er gjerne tilknyttet et av instituttene og at det er her mange av de nye ideene skapes.

– Det er mye godt forskningsarbeid, men det blir ikke innovasjon før forskningsresultatene blir tatt i bruk. Det er derfor viktig at forskningen kommer ut i industrien og at det er et godt samarbeid mellom industrien og forskningen. En av våre viktigste oppgaver er å bidra til at de møtes, og at forskerne har tillitt til at vi støtter dem i denne prosessen.

Inkubator Ås og kommersialiseringen av forskningen på Ås kan bety mye for områdene rundt Ås.

– Vi vet at et kunnskapsbasert næringsliv innen bio-økonomi ønsker å være nær forskningen. Når vi er så heldige å ha Campus Ås så må vi utnytte mulighetene som ligger her for næringsutvikling i området. Det er ikke nok at folk vil bo i distriktet. Alle er tjent med at det også skapes ny virksomhet her. I tillegg til forskningen ligger dessuten Ås svært sentralt også på andre måter. Det er kort vei til flyplass, det er lett å ta toget, kort vei til sjøen og vi ligger nær EU. Med andre ord gir området fantastiske muligheter til både å bo og drive næringsvirksomhet. Hvis da reguleringer og rammebetingelser legges til rette så vil utviklingen gå enda raskere, mener Simen Hesleskaug.

Viktig i hverdagen

Det er mye forskning i Ås som har hatt stor betydning for vår hverdag.

– Det er kunnskap og idéer fra  Ås som har bidratt til  å gjøre fisk til husdyr, og skape en av Norges største eksportnæringer. Salmalaks, Kebony, Keepit, den unike indikatoren som viser holdbarheten på matvarer, er bare noen få eksempler.   Forskningen her har i generasjoner kommet norsk landbruk og matindustri til gode, men for de fleste kan forskningen og det brede kunnskapsmiljøet her på Ås bli bedre kjent.  Dette vil vi bidra til.