Fra klasserom til digital undervisning på rekordtid!

AOF Østfold har styrket seg som digital kompetanseleverandør gjennom «pandemiåret» 2020.

AOF Østfold er svært godt rustet for å kunne bistå med kompetanseheving både i fysiske og digitale klasserom. Om ikke elever kan være tilstede fysisk på grunn av koronasituasjonen, geografi eller arbeidstid, har man gjennom AOF Østfold en samarbeidspartner som kan levere kompetanse innenfor de behovene bedriftene har. AOF Østfold har vært østfoldregionens største voksenopplæringsaktør i over 60 år, og har mer enn 5.000 årlige kursdeltagere.

AOF Østfold har styrket seg som digital kompetanseleverandør gjennom «pandemiåret» 2020.

Takket være stor digital gjennomføringsevne, har AOF kommet styrket ut av 2020 – tross alle utfordringer året har bydd på.

– Kompetanse er viktigere enn noen gang både for enkeltmennesker og bedrifter, og vi står nå enda bedre rustet til å bistå, sier daglig leder/fagskolerektor Christian Skyum og salgs- og markedsleder Øistein Pettersen.

Omstillingsevne har vært avgjørende for mange bedrifter i det året vi har lagt bak oss, og som har økt etterspørselen av AOF Østfolds tjenester. Kompetanseleverandøren fikk selv en realitetssjekk da landet ble lukket ned i mars, og mye av undervisningen måtte flyttes fra det fysiske- til det digitale klasserommet.

– AOF har fått mye kred fra det offentlige for at vi var raske og fleksible , og snudde oss rundt for å lage gode og nyttige tilbud til arbeidslivet livet da krisen  oppsto, og som krevde en kjapp overgang til digital undervisning og løsninger. Vi kan se tilbake på en fin utvikling, og har faktisk mer enn doblet antall fagskoleelever siden 2019.  Det er vi unektelig litt stolt av, nå som  «selvangivelsen» fra i fjor skal oppsummeres. 

De er ikke i tvil om at årsaken til at de har lykkes så godt, er den innarbeidet kulturen for å være en tilpasningsdyktig og fleksibel utdanningsaktør både for studenter og bedrifter. Den sitter i ryggmargen til organisasjonen, fastslår de.

– Ja, én av våre største styrker, og som gjør oss til en foretrukket utdanningsaktør, er at vi  responderer raskt på samfunnets behov, samt i forhold til å tilpasse løsninger for den enkelte bedrift. Vi svarer på samfunnets behov for ny og endret kompetanse og nye løsninger, og snudde oss raskt rundt i forhold til de tiltakspakkene myndighetene ga i forhold til arbeids- og næringslivet  regionalt og nasjonalt.

Christian trekker samtidig frem det nære og gode samarbeid de har med Viken fylkeskommune. 

– Vi har fått til mye bra sammen, og på kort tid. Nå har vi også fått godkjent de to nye studieprogram innen «coaching og relasjonsledelse» og «psykisk helsearbeid». Vårt samarbeid med arbeidslivet og det offentlige om dimensjonering av utvikling av nye åpne tilbud innen fagskolesektoren er viktig, og hvor vi nå både styrker oss innen praktiske ledelsesutdanninger og utdanninger innen helse- og oppvekst som gir studiepoeng. Vi følger ikke samordnet opptak, men starter klasser nå behovet og motivasjonen er der! 

– Når bredt ut

Elena Rosnes, koordinator for Kompetanseforum i Viken, bekrefter gjerne den viktige rollen AOF Østfold har som kompetanseformidler.

– Kontinuerlig læring og omstilling er ikke noe nytt fenomen, men behovet for å tilpasse seg endringer er større enn før og det skjer raskere, sier hun, og trekker fram koronakrisen som brått har lært oss å fjernjobbe og samarbeide på avstand ved hjelp av teknologi. 

– Kompetanseutvikling er viktigere enn noen gang! AOF Østfold har en stor og allsidig opplæringsvirksomhet som kan bidra til å løse regionale utfordringer. Den representerer en desentralisert læringsarena og når ut til bredt til næringslivet og til befolkningen.

Står godt rustet

Selv om vi nå skriver 2021, står landet fortsatt med begge bena godt plantet i covid-19-trusselen. En situasjon som trolig vil vedvare i hvert fall fram til sommeren. Det vil si at mye av undervisningen fortsatt må være digital. Det er AOF Østfold godt forberedt på! 

– Ja, vi har jo fått øvd oss mye, og kan gjennomføre gode kompetanseløp for våre samarbeidspartnere. Vi bruker de samme grunnprinsippene og har de samme måloppnåelsene som før, men nå med andre og nye verktøy. Det ligger nå forankret i vår grunnleggende plattform og vårt samfunnsoppdrag, fastslår Øistein Pettersen og Christian Skyum. 

PS: AOF Østfold investerer nå i nye lokaler i Moss, og oppruster seg i tillegg i Sarpsborg, nettopp for å ha det utstyret de trenger for å både kjøre klasseroms- og fjernundervisning og tilby fleksible løsninger for både studenter og bedrifter.


Yrkesveien til høyere utdanning

Det er for lengst fastslått at høyere kompetanse hos de ansatte gir økt lønnsomhet for bedriften i form av høyere effektivitet, større fleksibilitet, mindre fravær, økt konkurransefortrinn, mer attraktiv arbeidsplass osv.

Med AOF Østfold som sparringpartner og tilrettelegger, får de ansatte skreddersydd opplæring på alle nivåer – fra yrkesfag til høyere utdanning via Yrkesveien (Y-veien).

– Voksne med allsidig arbeidserfaring i faget sitt har mulighet til å ta fagbrev om de har fem års allsidig/relevant arbeidserfaring og har bestått teoretisk videregående opplæring. Gjennom årene har vi loset utallige elever fram til fagprøven, sier Christian Skyum.

I tillegg til at man står langt bak i køen på arbeidsmarkedet uten formell utdanning, åpner et fagbrev samtidig veien til fagskole, universitets- og høyskolestudier via Y-veien. Studiene som tilbys gjennom Y-veien er tilrettelagt nettopp for personer med yrkesfaglig og praktisk bakgrunn. Y-veien er for lengst nasjonalt anerkjent og gir nye jobbmuligheter og større kunnskap. Arbeidsgivere søker mer og mer arbeidstakere med praktisk kompetanse og utdannelse.

– Det er mange veier til både fagbrev og annen utdanning, og vi er til for å kunne bistå innbyggerne i vår region og det lokale næringslivet med kompetanseheving på alle nivåer, supplerer Øistein Pettersen. 

Yrkesfaglig opplæring

Gjennom AOF Østfold har du med andre ord enormt mange muligheter til å øke kompetansenivået: Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse, gjerne med fag- eller svenneprøve. Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning på fagskole (høyere yrkesfaglige utdanninger som gir studiepoeng). Etter oppnådd yrkeskompetanse kan du også ta påbygging til generell studiekompetanse. Derfra har du mulighet til å søke deg til høyskole eller universitet gjennom den nevnte Y-veien. 

Søke offentlige midler

Verdt å vite, er også at AOF Østfold kan tilby bedrifter grunnleggende opplæring helt uten kostnader gjennom ordningen med Kompetansepluss. Det gjelder grunnleggende opplæring innen områdene lesing og skriving, regning, muntlige- og digitale ferdigheter, samt  grunnleggende norsk.

Også gjennom den fylkeskommunale BIO-ordningen kan man søke om pengestøtte til opplæring internt i bedriften – som er en gyllen anledning til å styrke de ansattes kompetanse. Ordningen er styrket i regjeringens krisepakke for næringslivet som følge av koronakrisen, og er beregnet på virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon, etablere seg på nye markeder, eller trenger et kompetanseløft. 

Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte.

– Bedriftene må selv søke om støtte, men hvor AOF Østfold  både kan sørge for en mer målrettet søknad og at det blir levert god kompetanse gjennom våre erfarne veiledere. Vi har lang tradisjon for å lage pedagogiske og tilpassede undervisningsopplegg og studieplaner som fungerer, minner de om – og håper mange benytter seg av de mange mulighetene som finnes. 

– Det er bare å ta kontakt, så ser vi hva vi kan få til sammen!

Fagbrev - Viken Kompetanse - AOF Østfold 


AOF Østfold

  Stortorvet 5–7, 1607 Fredrikstad

  69 13 04 10

  www.aof.no

{/show}